I Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym – 24 X


24 października (środa)


I Dzień Nowenny – Człowiek modlitwy


Słowo Boże: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Mt 7,7-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Gorąco módlmy się w naszych świątyniach i domach rodzinnych, bo od modlitwy zależy w znacznym stopniu miara łaski Bożej”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zesłanie Ducha Świętego (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład ukochania modlitwy, jaki dajesz nam w osobie Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że modlitwa była źródłem jego siły.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że swoją łaską i cudowną mocą odpowiadałeś na jego modlitwy.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Zmartwychwstały Zbawca staje pośród uczniów swoich i pozdrawia ich słowami pokoju. Uradowali się uczniowie na widok Pana swego, Króla chwały, w uwielbionym ciele, naznaczonym ranami, które jaśniały na podobieństwo gwiazd. Z radością przyjęli miłe pozdrowienie Mistrza” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego świadomość Bożej Obecności była źródłem siły i radości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Pan Jezus, najlepszy znawca dusz ludzkich, wiedział, co dzieje się w sercach Jego uczniów. Na zbolałą  ranę – przykłada balsam. Zapewnia Apostołów, że nie zostaną na świecie sierotami, rzuconymi na falę życia, bez opieki. Otrzymają bowiem innego Pocieszyciela, którym będzie Duch Święty. Toteż Apostołowie z odejścia Chrystusowego nie powinni się smucić, ale cieszyć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który sam widziałeś i wskazywałeś innym cel życia, jakim jest Niebo, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Jak kiedyś Apostołom – podobnież takiej duszy Duch Święty jest Pocieszycielem, gdyż On jest Bogiem, Trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy, pochodzącą przed wiekami z niewypowiedzianej miłości Ojca do Syna. Czyż to nie pociecha, nie szczęście dla skołatanego ludzkiego serca, że ma Boga w sobie? Niestraszne są wtedy cierpienia, nieprzykry niedostatek, niegorzka śmierć sama, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przyjdź, Pocieszycielu, pośród licznych strapień, pozostań z nami” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który udzielałeś darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, Maryja żyje błogą Nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym znowu ujrzy oblicze swego Syna, zajmie przy Jego boku zaszczytne miejsce w niebie, stanie się Orędowniczką ludzkości całej. W dniu chwalebnego Wniebowzięcia Maryi ziściły się wszystkie Jej nadzieje, Uwielbiona pod względem duszy i ciała odpoczęła w Panu Bogu na wieki i stała się nadzieją wszystkich pokoleń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z mocą głosiłeś i przypominałeś, że Maryja jest naszą nadzieją, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą czcią szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który Matkę Bożą darzyłeś szczególną miłością, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Maryjo, Mamusiu Kochana, Tobie zawierzam siebie i moją całą rodzinę, proszę o uzdrowienie ciała, duszy, ducha, proszę o dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o owoce i dary Ducha Świętego, o uzdrowienie relacji, o wybaczenie. Maryjo, prosimy o niebo na ziemi, a tym niebem jest Twój Syn Jezus Chrystus. Tobie, Maryjo, polecam chorych, samotnych, cierpiących i bezdomnych.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Matko Ukochana, dziękuję Tobie za wszystko i proszę weź nas pod Swą opiekę i prowadź.
- Pomóż Kasi. Jezu, ufam Tobie i proszę pomóż jej użyj w cierpieniu.
- Matko Boża, uzdrów moje ciało i duszę.
- Matko Ukochana weź, moją rodzinę i bliskich pod Swą opiekę.
- Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi.
- Panie Jezu, proszę, pomóż nam.
- Jezu, tylko się tym zajmij.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone i chorych.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

„Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć”
– tak pisał Sł. B. bp Piotr Gołębiowski.
Zobacz zdjęcia prywatnych jego zapisów
i przeczytaj refleksje sprzed 40 lat.
Wejdź TUTAJ.32 komentarze:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko dziękuje za wszystko czuwaj nad nami byśmy nie bładzili

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi .Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko ukochana proszę pomóż Kasi ulzyj w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone i wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Boża weź nas pod Swą opiekę i prowadź do swego syna Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 10. Jezu Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko ukochana pomóż by mąż dzieci i bliscy powrócili do Ciebie wskaż im właściwa drogę Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 12. Zlituj się Mateczko Boża nad nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 13. Maryjo Kochan Nasza Mamusiu prosimy weź nas w swoja opiekę i prowadź nas do swego syna Jezusa Chrystusa, za ojczyznę, pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, o pokój serca, o wiarę nadzieję i miłość, o porzucenie nałogów i uzależnień, o owoce i dary Ducha Świętego. Tobie Maryjo zawierzam moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i całą moją rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 14. Proszę o zdrowie ciała i duszy dla mnie i całej mojej rodziny, dla Krzysia, Maryjo prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata, o błogosławieństwo Boże, dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, Maryjo Ty się tym zajmij.

  OdpowiedzUsuń
 15. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy - módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę o to, aby sytuacja finansowa mojej rodziny się poprawiła. Proszę też o to, żeby życie rodziny zaczęło się wreszcie lepiej układać. O siłę dla Dominiki. Proszę o to, aby Bóg pokazał mi jaką drogą w życiu mam pójść i aby On pozwolił mi szczerze pokochać z wzajemnością pewnego mężczyznę.

  OdpowiedzUsuń
 17. Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 18. Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 19. Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną moim małżeństwem oraz rodziną Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 20. Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną moim małżeństwem oraz rodziną Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 21. Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną moim małżeństwem oraz rodziną Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 22. W intencji naszej Ojczyzny, Pasterzy, rodzin.

  OdpowiedzUsuń
 23. Prosze za misjonarzy i misjonarki

  OdpowiedzUsuń
 24. Dziekuje za zdrowie rodzine i Boze blogoslawienstwo.

  OdpowiedzUsuń
 25. Prosze za ludzi bezdomnych chorych samotnych.

  OdpowiedzUsuń
 26. Dziekuje za szczesliwy powrot do polski i opieke Matki Bozej.

  OdpowiedzUsuń
 27. Prosze o zdrowie i Boze blogoslawienstwo dla mnie i calej rodziny

  OdpowiedzUsuń
 28. Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o opiekę nad całą moją rodziną

  OdpowiedzUsuń
 29. O łaskę żywej wiary dla żony Joanny.

  OdpowiedzUsuń
 30. Mateńko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 31. Proszę o uzdrowienie małżeństwa Pauliny i Pawła, O Dary Ducha Świętego dla nich .

  OdpowiedzUsuń
 32. Matko Nieustającej Pomocy błagam o uzdrowienie mamy.

  OdpowiedzUsuń