Idziemy jego śladami

Główny moment uroczystości konsekracji biskupiej. Przed bp. P. Gołębiowskim klęczy bp S. Sygnet, po lewej bp J. Jaroszewicz, z prawej bp W. Wójcik (Archiwum Diecezjalne w Radomiu)

Święcenia, jakich Sługa Boży udzielił tylko raz w życiu 

(24 października 1976 r.)Potrzebny pomocnik!
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski, po ponad pięćdziesięciu latach kapłaństwa, odczuwał ciężar wieku i problemy zdrowotne. Zwrócił się więc z prośbą do Pawła VI o mianowanie drugiego biskupa pomocniczego dla diecezji sandomierskiej. Miałby on wspierać – wraz z bp. Walentym Wójcikiem – administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej, bp. Piotra Gołębiowskiego.
Paweł VI przychylił się do tej prośby i 20 września 1976 r. mianował sandomierskim biskupem pomocniczym ks. kan. Stanisława Sygneta, dotychczasowego rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. O nominacji tej Sługa Boży powiadomił kapłanów i wiernych świeckich diecezji w specjalnej odezwie.

Procesja do katedry sandomierskiej (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Prymas nie chciał…
Bp Piotr Gołębiowski chciał, by jego nowy pomocnik otrzymał święcenia biskupie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Prymas Polski przepraszał jednak, że w związku z licznymi zajęciami, a także ze względu na wyjazd do Rzymu, nie będzie mógł konsekrować nowego biskupa pomocniczego w Sandomierzu. Kard. Stefan Wyszyński przedstawiając te trudności, pisał także do bp. Piotra Gołębiowskiego: „[…] to racje, które doradzają, by Ksiądz Biskup osobiście dokonał tej konsekracji. Bardzo o to proszę, by Ks. Biskup nikomu tej sprawy nie zlecał. Przyczynę wyjaśnię po powrocie z Rzymu”.
Ta wyraźna prośba, by bp Piotr Gołębiowski sam konsekrował swego biskupa pomocniczego i tajemnicza przyczyna, o której wspominał Prymas Polski, stały się jasne i zrozumiałe w świetle zapisu kard. Stefana Wyszyńskiego, w jego prywatnym dzienniku „Pro Memoria”. Pod datą 23 września 1976 r. Prymas Tysiąclecia pisał: „Oprócz trudności kalendarzowych, w przyjęciu zaproszenia do konsekracji, mam na uwadze inną myśl. Bp P. Gołębiowski jest wytrwale niedopuszczony do stanowiska biskupa rezydencjalnego przez Rząd. Szukam sposobu uwydatnienia godności Bp. Gołębiowskiego. Wydaje mi się, że powierzenie Biskupowi zadania konsekracji Nominata, będzie takim właśnie uwydatnieniem godności administratora ap[ostolskiego] w Sandomierzu”. 

Bp S. Sygnet i bp P. Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)

Konsekrował swego biskupa pomocniczego
Posłuszny poleceniu kard. Stefana Wyszyńskiego, bp Piotr Gołębiowski 24 października 1976 r. w katedrze w Sandomierzu konsekrował bp. Stanisława Sygneta. Współkonsekratorami byli: bp Jan Jaroszewicz – biskup kielecki i bp Walenty Wójcik – biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej.
Bp Stanisław Sygnet był jedynym biskupem, któremu sakry udzielił bp Piotr Gołębiowski.

Bp S. Sygnet i bp P. Gołębiowski (Archiwum Diecezji Radomskiej)
 
Dziś Sługa Boży zachęca nas
do miłości wobec Kościoła i jego Pasterzy.
Idźmy jego śladami!


„Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach,
przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania”.
Zapraszamy na dzisiejszą modlitwę różańcową ze Sługą Bożym!
Wejdź TUTAJ!

Zbliża się rocznica śmierci Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Biskup Radomski zaprasza na uroczystości do Jedlińska.
Zobacz TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz