II Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 25 X


25 października (czwartek)


II Dzień Nowenny – Sługa Eucharystii


Słowo Boże:Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,54-56).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Silnie podkreśla Pan Jezus, że Jego Ciało jest pokarmem. Stąd wiemy, że czym jest chleb powszedni dla ciała, tym Komunia święta dla duszy. Ta wielka jednak zachodzi różnica, że zwykły pokarm przemienia się w nasze ciało, natomiast Najświętszy Sakrament nas przemienia w Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ustanowienie Eucharystii (albo Tajemnice Światła – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za każdą Eucharystię, która sprawował na ziemi Sługa Boży Biskup Piotr.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że adorując Najświętszy Sakrament i trwając przed tabernakulum wskazywał nam Źródło światła i mocy.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne życie, będące owocem pobożności eucharystycznej.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Jan ma tak wzniosłe pojęcia o Chrystusie Panu, że nie czuje się godnym spełnić względem Niego nawet tej niskiej posługi, jaką jest rozwiązanie rzemyka u trzewika Zbawcy świata. Piękny przykład głębokiej pokory i czci względem Chrystusa Pana! Idźmy za tym przykładem, aby nie stosowały się do nas słowa Jana: «Pośród was stanął, którego nie znacie». Mamy przecież wśród siebie Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Czy Go znamy, czy wiemy, kim On jest? Czy otaczamy Go tą czcią, jakiej jest godzien?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, pokorny Sługo Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Czyn Jezusa Chrystusa i zachowanie się Jego Najświętszej Matki pouczają nas, jak możemy wykorzystać zebranie towarzyskie, zabawę dla chwały Bożej i duchowego pożytku bliźnich. Trafnie rzucone dobre słowo podczas przyjacielskiej pogawędki chwiejnego utwierdzi w wierze, a tchórzliwym katolikom doda odwagi w wyznaniu i praktykowaniu wiary świętej. A jeszcze potężniej działa dobry przykład” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, z którym współpracę ludzie traktowali jako łaskę, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Z krzyżem w ręku, z Ewangelią Chrystusową na ustach, z żarem apostolskiej miłości w sercach, misjonarze katoliccy w imieniu Boga udają się do pogańskich krajów, aby tam zakładać Królestwo Jezusa Chrystusa. Nie szczędzą zdrowia i sił, wyrzekają się wielu dozwolonych człowiekowi pociech i radości, nieraz męczeństwem pieczętują swoje posłannictwo. Misjonarze – to wielcy bohaterowie w Kościele świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wytrwałym głosicielem Królestwa Chrystusa, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Bóstwo Chrystusa Pana opromienia na chwilę Jego ludzką naturę blaskami nadziemskiej jasności i potęgą nieskończonego majestatu. Trzej Apostołowie ujrzeli Chrystusa Pana w tym stanie uwielbienia i szczęścia, w jakim obecnie przebywa w niebie. «I przemienił się przed nimi». A dokonało się to chwalebne przemienienie Chrystusa Pana wśród serdecznych, gorących modłów, jakie zanosił do Ojca swego. Szczegół bardzo pouczający dla nas” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który doświadczałeś przemieniającej mocy modlitwy, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Świadkami i bezpośrednimi uczestnikami pierwszej Mszy świętej na ziemi byli Apostołowie. Do nich oraz do wszystkich ich następców w kapłaństwie, skierował Chrystus Pan słowa: «To czyńcie na moją pamiątkę». Dzięki tym słowom, od czasów apostolskich aż do naszych dni odprawia się Msza święta i nadal odprawiać się będzie aż do końca świata. W każdej Mszy świętej ponawia się to samo, co dokonało się w Wieczerniku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w niezwykłym skupieniu celebrowałeś i przeżywałeś Najświętszą Ofiarę, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego proszę o zdrowie dla mojej córeczki.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Matko dziękuje za wszystko czuwaj nad nami, byśmy nie błądzili.
- Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi i by Matka Boża ulżyła jej cierpieniom.
-  Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone i wszystkich chorych.
- Matko Boża, weź nas pod Swą opiekę i prowadź do swego Syna Jezusa.
- Matko ukochana, pomóż by mąż, dzieci i bliscy powrócili do Ciebie. Wskaż im właściwa drogę.
- Zlituj się Matko Boża nad nami, grzesznymi.
- Maryjo, Kochana nasza Mamusiu, prosimy, weź nas w swoją opiekę i prowadź nas do swego Syna Jezusa Chrystusa. Modlimy się za ojczyznę, o pokój na świecie, nawrócenie grzeszników, o pokój serca, o wiarę, nadzieję i miłość, o porzucenie nałogów i uzależnień, o owoce i dary Ducha Świętego. Tobie, Maryjo, zawierzam moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i całą moją rodzinę.
- Proszę o zdrowie ciała i duszy dla mnie i całej mojej rodziny, dla Krzysia. Maryjo, prosimy o miłosierdzie dla nas i całego świata, o błogosławieństwo Boże, dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, Maryjo, Ty się tym zajmij.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- Proszę o to, aby sytuacja finansowa mojej rodziny się poprawiła. Proszę też o to, żeby życie rodziny zaczęło się wreszcie lepiej układać. O siłę dla Dominiki. Proszę o to, aby Bóg pokazał mi, jaką drogą w życiu mam pójść i aby On pozwolił mi szczerze pokochać z wzajemnością pewnego mężczyznę.
- Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie.
- Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną i moim małżeństwem oraz rodziną.
- W intencji naszej Ojczyzny, Pasterzy, rodzin.
- Proszę za misjonarzy i misjonarki.
- Dziękuję za zdrowie, rodzinę i Boże błogosławieństwo.
- Proszę za ludzi bezdomnych, chorych i samotnych.
- Dziękuje za szczęśliwy powrót do Polski i opiekę Matki Bożej.
- Proszę o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mnie i całej rodziny.
- Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o opiekę nad całą moją rodziną.
- O łaskę żywej wiary dla żony Joanny.
- Matko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o uzdrowienie małżeństwa Pauliny i Pawła, O Dary Ducha Świętego dla nich.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


19 komentarzy:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 5. Prosze o pokoj na swiecie i Boze milosierdzie dla calego swiata

  OdpowiedzUsuń
 6. Prosze o zdrowie dla mojej mamy i opieke Matki Bozej

  OdpowiedzUsuń
 7. Za wszystkie otrzymane łaski dziękuję Maryjo Matko
  Kochana, Tobie zawierzam i powierzam moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, Twojej opiece polecam moją rodzinę i bliskich, proszę o dobrą prace i pomoc materialną, o wiarę, nadzieję i miłość, o owoce i dary Ducha Świętego.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo Tobie oddaję siebie i moją rodzinę, oddaję ból, cierpienia, choroby, smutki i radości. Dziękuję Maryjo, że do mnie przyszłaś. Oddaję Ci bliskich, znajomych, Przemka i jego rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół, ludzi chorych, samotnych, bezdomnych.

  OdpowiedzUsuń
 9. Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 10. Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Boża dziękuje za Twe Łaski i proszę otaczaj moja rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 12. Matko Nieustającej Pomocy proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Ukochana proszę pomóż mi

  OdpowiedzUsuń
 14. Jezu ufam Tobie i proszę o nawrócenie męża dzieci bliskich oraz siebie przywołaj nas do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 15. Dziekuję za otrzymane łaski i proszę o dalsze prowadzenie przez
  Maryję+

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 17. Mateczko Boża czuwaj nad nami

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące ‚ dzieci nienarodzone,wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 19. Mateńko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń