III Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym – 26 X


26 października (piątek)

 

III Dzień Nowenny – Czciciel Najświętszej Maryi PannySłowo Boże: „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2,1-5).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Matki Najświętszej.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ukochanie modlitwy różańcowej.
Dziękujemy Ci, Boże, za motto jego życia i biskupiej posługi, którym jest „Maryja naszą Nadzieją”.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Wzruszony do głębi swego Najświętszego Serca niedolą rodzaju ludzkiego, Jezus Chrystus nie szczędzi trudu, nie żałuje potu i Krwi dla zbawienia naszego, stając się nam Samarytaninem, niedościgłym w swoim miłosierdziu i poświęceniu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Pasterzem dobrym – zanurzonym w Bożym Miłosierdziu, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Nikt bowiem nie wyświadczył ludzkości takiego dobrodziejstwa, jak Zbawiciel świata, który własnym poświęceniem, naznaczonym Krwią, uwolnił ludzi od grzechów, i wysłużył łaskę, aby z jej pomocą po uciążliwym pielgrzymowaniu mogli dotrzeć do krainy niebieskiej. Dlatego Imię Jezus jest Największe spośród wszystkich Imion, jakie są i będą zapisane w kronikach świata” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nosiłeś w swym sercu ustawiczną wdzięczność dla Jezusa Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uniżenia i cierpienia nie tylko nie osłabią powagi Jezusa Chrystusa, ale ją jeszcze spotęgują, bo światu całemu ukażą Odkupiciela, który zatriumfuje nad wrogami, gdy trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wiarą, nadzieją i miłością głosiłeś Chrystusa, który jest Bożą mocą i Bożą mądrością, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Krzyżem, który wziąć mamy na barki swoje, są nie tylko cierpienia i nieszczęścia spadające na nas niespodzianie. Krzyżem tym są prawa i obowiązki, zlecone nam przez Opatrzność Bożą, które dobrowolnie, z ochotą i miłością pełnić mamy, jeżeli chcemy iść za naszym Królem i z Nim królować w szczęśliwej wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ochotą i miłością podejmowałeś krzyż swych codziennych obowiązków, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Z niepojętej ku nieśmiertelnym duszom miłości, Syn Boga żywego staje się człowiekiem i oddaje za nie, co ma najdroższego – życie własne, życie Boga-Człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który głosiłeś prawdę o niewypowiedzianej miłości Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- Proszę o pokój na świecie i Boże miłosierdzie dla całego świata.
- Proszę o zdrowie dla mojej mamy i opiekę Matki Bożej.
- Za wszystkie otrzymane łaski – dziękuję, Maryjo, Matko Kochana. Tobie zawierzam i powierzam moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, Twojej opiece polecam moją rodzinę i bliskich, proszę o dobrą prace i pomoc materialną, o wiarę, nadzieję i miłość, o owoce i dary Ducha Świętego.
- Maryjo, Tobie oddaję siebie i moją rodzinę, oddaję ból, cierpienia, choroby, smutki i radości. Dziękuję Maryjo, że do mnie przyszłaś. Oddaję Ci bliskich, znajomych, Przemka i jego rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół, ludzi chorych, samotnych, bezdomnych.
- Za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.
- Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie.
- Matko Boża, dziękuje za Twe Łaski i proszę, otaczaj moją rodzinę i bliskich swą opieką.
- Matko Nieustającej Pomocy, proszę, pomóż Kasi, uproś jej łaskę zdrowia.
- Matko Ukochana, proszę pomóż mi
- Jezu, ufam Tobie i proszę o nawrócenie męża, dzieci, bliskich oraz siebie. Przywołaj nas do Siebie.
- Dziękuję za otrzymane łaski i proszę o dalsze prowadzenie przez Maryję.
- Matko Boża, czuwaj nad nami.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące‚ dzieci nienarodzone, wszystkich chorych.
- Mateńko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .
20 komentarzy:

 1. O łaskę zdrowia dla Ks.Kan. Andrzeja Jędrzejewskiego - proboszcza Parafii św. Stefana.

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo Kochana nasza Matko Tobie się oddajemy, zawierzamy nas samych, nasze rodziny i bliskich, proszę o zdrowie duszy i ciała, o dobrą pracę, rodzinę, o owoce i dary Ducha Świętego, o uwolnienie i uzdrowienie z nałogów i uzależnień, o długie życie dla rodziców, Proszę Cię Maryjo za Patryka i całą rodzinę, weź nas w swoją opiekę i do Syna Jezusa Chrystusa nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę za wszystkie dusze zmarle i w czyscu cierpiace.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o powolania kaplanskie i zakonne.

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo Mamusiu Kochana Tobie oddaję moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, moją rodzinę, proszę pomóż nam w trudnych sprawach o pomyślne ich rozwiązanie, polecam Tobie Maryjo chorych, samotnych, bezdomnych, tym którym obiecaliśmy modlitwę i za tych którzy prosili nas o modlitwę. Maryjo Kocham Cię.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 9. Panie Jezu - Ty wiesz wszystko, pomóż 💔

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Ukochana dziękuje Tobie za wszystko i proszę miej nas w swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Boża rozwiąż te węzły które nas krępują

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi

  OdpowiedzUsuń
 13. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 14. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące ,dzieci nienarodzone,wszystkich chorych.

  OdpowiedzUsuń
 15. Matko Boża ulituj się nad nami grzesznymi prowadź do Syna Swego

  OdpowiedzUsuń
 16. Mateczko Nieustającej potrzeby proszę pomóż by mąż ,dzieci i bliscy powrócili do Ciebie

  OdpowiedzUsuń
 17. Najświętsza Maryjo Panno błagam Cię o uzdrowienie mamy

  OdpowiedzUsuń
 18. Mateńko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 19. Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów...o wybór Bożej drogi, o ich dużą liczbę na Apelach Młodych.

  OdpowiedzUsuń
 20. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń