IX Dzień Nowenny - 1 listopada


IX Dzień – Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z ChrystusemSłowo Boże: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- Maryjo Kochana, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną, proszę o dobrą pracę, o uzdrowienie relacji, finansów, ciała i duszy, o uwolnienie z nałogów i uzależnień. Maryjo, Tobie powierzam siebie samotność, ból, choroby, smutek i radości, trudne sprawy, proszę za całą moją rodzinę o owoce i dary Ducha Świętego, o błogosławieństwo Boże i o pokój w sercach i duszy. Maryjo, do Syna swego nas prowadź.
- Proszę za Patryka i jego rodzinę, o nawrócenie, porzucenie nałogów, o dobrą pracę, o pomoc w trudnych sprawach finansowych, Maryjo, oddaję Tobie całą moją rodzinę. Proszę, Maryjo, pomóż nam. W Tobie cała nasza nadzieja.
- Proszę o zdrowie dla Patrycji, dla mojej siostry, braci, moją siostrzenicę, siostrzeńca, bratanicę, bratanka, mojej bratowej, mamy i całej rodziny. Kieruj ich i chroń od wszystkiego złego. Proszę też o moje zdrowie i ochronę od wszystkiego złego. Pomóż nam, Matko Boża różańcowa, w Tobie pokładam nadzieję.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Mamo Kochana, w Twoje ręce oddaję siebie i wszystkich naszych bliskich, proszę oddaj nas Sercu Pana Jezusa z naszymi troskami i problemami. Panie Jezu, wyzwól nas z sideł szatańskich, uzależnień, nałogów, przywiązania do grzechów. Proszę o łaskę nawrócenia i szczerej skruchy dla nas wszystkich. Powrót do Kościoła i Eucharystii, pojednanie się z Panem Bogiem, Tobą, Panie Jezu, i Matką Twoją szczególnie mojej mamy, siostry i jej rodziny, mojego męża, syna, aby żył w pobłogosławionym związku przez Pana Boga. Nawróć, Panie Jezu, jego dziewczynę. Dla wszystkich zmarłych proszę o pokój w niebie.
- Maryjo kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że wspólnie jesteśmy siłą i możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o wiarę, miłość, uczciwość dla naszego syna. Aby był szczery z nami, nie ulegał naciskom środowiska, lecz prezentował wzory, które daje mu rodzina i dom. Maryjo, naucz nas słuchać go i z nim rozmawiać.
- Proszę o błogosławieństwo dla moich podopiecznych i ich rodzin, dla dobroczyńców i tych, którym obiecałam modlitwę.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl

4 komentarze:

 1. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, Matko Najukochańsza, wyproś u Swego Syna szczególne łaski dla mnie i mojej rodziny - proszę o zdrowie, siły w walce chorobami, o umocnienie w wierze, umiejętność przebaczenia, dar dobrego wzruszenia. Maryjo, postaw na mojej drodze kochającego mężczyznę wtedy kiedy uznasz, że już nadszedł ten czas. Miej też w opiece moją rodzinę, pomóż nam, aby nasza sytuacja finansowa się polepszyła. Proszę też o dobrego męża dla mojej siostry i o dobrą żonę dla mojego brata. Maryjo, prowadź nas wszystkich do Twojego Syna!

  OdpowiedzUsuń