Naśladując Świętych

Źródło fotografii: www.honoratki.pl

Bł. o. Honorat Koźmiński


„Całe swe długie życie, trwające 87 lat, ten Mąż Boży oddał bez podziału służbie w miłości Panu Bogu i ludziom, osobistemu uświęceniu i niestrudzonej pracy apostolskiej.
Wzbudził go w Polsce Duch Święty w mrocznych, niezwykle trudnych czasach dla Kościoła i Ojczyzny. Gdy po styczniowym powstaniu władze carskie w Królestwie Polskim postawiły sobie za cel zniszczyć życie zakonne, O. Honorat w ukryciu organizował nowe zgromadzenia męskie i żeńskie. przeważnie bezhabitowe. Przepajał je duchem ewangelii Chrystusowej w oparciu o regułę św. Franciszka Serafickiego. Przez rodziny zakonne O. Honorat pragnął podtrzymać wiarę i odnowić obyczaje chrześcijańskie w naszym społeczeństwie. [...].
Nasza Diecezja Sandomierska czuje się związana z O. Honoratem szczególnymi węzłami duchowymi. Ks. Antoni Ksawery Sotkiewicz już jako Administrator Archidiecezji Warszawskiej poznał osobiście O. Honorata i popierał jego dzieła. W latach późniejszych (od 1883 r.) będąc Pasterzem Sandomierskim, wspierał Sługę Bożego radą, zachętą, różnorodną pomocą. Dzięki władzom udzielonym przez Stolicę Apostolską upoważniał O. Honorata do rozszerzania zgromadzeń zakonnych we wszystkich diecezjach Królestwa Polskiego.
Stąd od dawnych lat pracują w diecezji Sandomierskiej rodziny zakonne powołane przez O. Honorata: Siostry Franciszkanki od Cierpiących, Siostry Imienia Jezus, Siostry Córki Maryi Niepokalanej. Najdłużej zaś i najliczniej pracuje Zgromadzenie Sióstr Służek N[ajświętszej] Maryi Panny Niepokalanej z Mariówki [...].
Wyniesiony na ołtarze zajaśnieje On nowym blaskiem, jako wzór nie tylko osób zakonnych, lecz i dla katolików świeckich w dążeniu do świętości życia i do apostolskiego krzewienia Królestwa Chrystusowego w rodzinach i w naszym narodzie. [...] Módlmy się szczególnie o łaski i cuda potrzebne do stwierdzenia świętości!”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
Odezwa w sprawie modłów o rychłe wyniesienie na ołtarze
Sługi Bożego Ojca Honorata Koźmińskiego, 18 VIII 1978 r.


Dziś sobota – dzień Matki Bożej! :)
Jak każdego dnia, tak i dziś zapraszamy również do modlitwy różańcowej
z rozważaniami tajemnic słowami Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Wystarczy kliknąć TUTAJ!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz