Naśladując Świętych


 

Św. Paweł VI, papież


„Paweł VI przechodzi do historii Kościoła jako papież Soboru Watykańskiego II. Papież Jan XXIII Sobór ten otworzył, Ojciec św. Paweł VI kontynuował go i szczęśliwie zakończył w 1965 r. Niezmordowanie też podejmował starania, aby uchwały Soboru wprowadzać w życie. Doceniał Synody Biskupów i osobiście nimi kierował.
Papież dialogu, nawiązywania porozumień i życzliwej łączności ze współczesnymi ludźmi, będącymi w Kościele i zewnątrz Kościoła, jak to zapowiedział w programowej pierwszej Encyklice o Kościele. Stał się papieżem pokoju, zjednoczenia chrześcijan, wzmożonej akcji misyjnej. Sam nazywał się podróżującym apostołem. Pierwszy z papieży leciał samolotem, odwiedził wszystkie kontynenty. Odbył pielgrzymkę do Ziemi Św[iętej], gdzie przeżywając tajemnice życia Chrystusa Pana spotkał się i modlił z Patriarchą Konstantynopolitańskim. Wzbogacił Kościół nauką podawaną w przemówieniach, orędziach i encyklikach. Zwłaszcza doniosłe są encykliki o przekazywaniu życia ludzkiego, o celibacie kapłańskim, o rozwoju ludów; orędzie posynodalne: o kapłaństwie służebnym, o ewangelizacji świata; adhortacja o wzroście czci i miłości do Najśw[iętszej] Maryi Panny.
Wrażliwy na ludzki ból, Paweł VI pochylał się nad cierpiącymi, ubogimi, chorymi, nad niedolą trzeciego świata. Bronił godności człowieka i jego praw.
Budował Kościół przykładem osobistej świętości: żywą wiarą, pokorą, cierpliwością, duchem miłości Boga i bliźniego. Był mężem głębokiego skupienia i żarliwej modlitwy. Prawdziwie Sługa sług Bożych. Szczególną miłość okazywał w przeróżnych okazjach naszemu narodowi polskiemu. Księdza Kardynała Prymasa Polski wyróżniał swym zaufaniem. Poznał nasz kraj, bo rozpoczynał swą pracę dyplomatyczną w Warszawie. Odwiedził wówczas Jasną Górę, modlił się przed Cudownym Obrazem Królowej Polski. Gorąco pragnął w czasie Millenium przybyć w charakterze pielgrzyma przed Oblicze Pani Jasnogórskiej, lecz na to nie pozwolono. Powziął odważną, tak życzliwą dla nas decyzję utworzenia diecezji na Ziemiach Odzyskanych. Wyniósł na ołtarze naszych błogosławionych: Maksymiliana Marię Kolbego i Marię Teresę Ledóchowską.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Odezwa w sprawie modłów
po zgonie Ojca Św[iętego] Pawła VI, 7 VIII 1978 r.


 

Zapraszamy również do dzisiejszej modlitwy różańcowej
z rozważaniami słowami Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Wystarczy klinknąć TUTAJ!Brak komentarzy:

Prześlij komentarz