Różaniec ze Sługą Bożym


2 października 2018 r. (wtorek)


Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Daru wytrwania nie możemy z tytułu sprawiedliwości wysłużyć, ale go możemy pokornie wymodlić. Ostoją szczęśliwego zamknięcia księgi życia chrześcijańskiego jest Pan miłosierny i hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wytrwałością przyjmowałeś i dźwigałeś swój codzienny krzyż, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Zdumiony umysł ludzki stawia sobie pytanie: dlaczego Syn Boży tak się uniżył, że przyjął postać sługi? – Przede wszystkim chciał ofiarą swego życia odkupić świat z niewoli grzechu. Ale chciał też nauką prawdy oświecić umysły ludzkie. Chciał również dać wszystkim pokoleniom przykład życia doskonałego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Chrystusa w uniżeniu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Męstwo prowadzi nas śladami Chrystusa Pana – Męża boleści, który w chwili poniżenia nie zaparł się, że jest Synem Bożym i nie odwołał żadnej prawdy przez siebie głoszonej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z męstwem stawiałeś czoła prześladowaniom, ale też codziennym trudnościom, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Przedziwna woń ofiary Chrystusowej działa na szlachetne serca i pociąga je na wyżyny miłości Bożej za cenę osobistych wyrzeczeń i poświęceń. Śladami Chrystusa Pana, dźwigającego krzyż, podążają szeregi ludzi wszystkich stanów i zawodów, poczytując sobie za szczęście, że mogą «dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć» (Dz 5,41)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie szedłeś wiernie śladami Chrystusa dźwigającego krzyż, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„I my w gorących wołaniach u stóp krzyża i przed Najświętszym Sakramentem zwracajmy się do Chrystusa Pana o pomoc, byśmy nie udaremnili łask Jego. Z otwartego włócznią Serca Jezusowego płyną obfitym strumieniem łaski, potrzebne do oczyszczenia dusz naszych z grzechów, do wewnętrznego odnowienia, do skierowania myśli, słów i czynów na drogi pokoju i wiekuistego żywota” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas, jak przyjmować i nie utracić Bożych łask, przyczyń się za nami!


Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny, za mnie, mojego męża, moje córki, o nasze nawrócenie. Proszę o modlitwę za moje małżeństwo. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Cieszę się na ten miesiąc z różańcem, proszę o łaskę wytrwałości w modlitwie.
- Proszę o modlitwę za całą moją rodzinę o wiarę, nadzieję i miłość, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień o zdrowie dla duszy i ciała, o dobrą pracę, za naszych znajomych, bliskich, za moją wspólnotę, chorych, cierpiących, bezdomnych. Maryjo prowadź nas do Jezusa.
- Proszę o modlitwę za kobietę, która straciła dwójkę dzieci w pożarze.
- Proszę o modlitwę za wszystkich cierpiących i samotnych. Za mojego syna, który zagubił drogę do Jezusa, za moich rodziców, męża i siostrę, by zaznali spokoju ducha.
- O nowe mieszkanie.
- Matko Kościoła, obdarz nas łaską i siłą okazywania obrony prawdziwego oblicza Kościoła, jego posłannictwa i należnego szacunku dla Papieża, Biskupów, Kapłanów i Diakonów.
- O dar nieba dla zmarłego dziś księdza doktora Arkadiusza Olczyka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

 

10 komentarzy:

 1. O światłość Ducha Świętego dla lekarzy i personelu medycznego przy leczeniu oraz wykonywaniu operacji u chorej Małgorzaty. Sługo Boży wstawiam się za Nimi.

  OdpowiedzUsuń
 2. O owoce i dary Ducha Świętego, poznanie drogi życiowej, dobrą pracę dla całej mojej rodziny, o pomnożenie w nas wiary nadziei i miłości, zdrowie duszy i ciała, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, Maryjo Tobie powierzamy nas samych i nasze rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 3. O uzdrowienie i nawrócenie, wiarę , zgodę i miłość w rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za Annę, o jej nawrócenie i powrót do męża. Matko uratuj to małżeństwo.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko proszę uzdrow Kasie

  OdpowiedzUsuń
 8. Ukochana Matko Boża proszę pomóż Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o modlitwę za dusze w czyścu cierpiące dzieci nie narodzone ;o pokój na ziemi

  OdpowiedzUsuń
 10. Mateczko Boża proszę pomóż nam grzesznym odnaleźć drogę do Siebie

  OdpowiedzUsuń