Różanec ze Sługą Bożym - 11 X


11 października (czwartek)


Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„W godzinie Chrztu świętego zobowiązaliśmy się do naśladowania Boskiego Mistrza. Wspomnijcie na obietnice, które odnawialiście przy Pierwszej Komunii świętej. Przyjmując Sakrament Chrztu świętego zostaliśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego. A Jezus Chrystus stał się nam głową, z której do naszych dusz dociera strumień światła, życia, mocy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zapalałeś w duszach ludzkich płomień wiary, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Pierwszy cud spełnia Chrystus na prośbę swej Matki. Czyż nie widzimy w tym wskazówki od Boga, by w złych przygodach życia uciekać się pod obronę Bożej Rodzicielki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w dzieciństwie doświadczyłeś cudownej interwencji Matki Bożej, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Burzmy panowanie szatana, budujmy Królestwo Boże. Jak kiedyś Chrystus wypędzał szatana z ciał opętanych ludzi, podobnież dziś kapłan, zastępca Chrystusa, w trybunale pokuty usuwa złego ducha z dusz skalanych grzechami, a wprowadza Boga. Jaka to łaska, jakie miłosierdzie Boże” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wiernym sługą Bożego Miłosierdzia, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Od pierwszych wieków chrześcijaństwa istnieje przekonanie, że chrześcijanin – to drugi Chrystus. Przemieniać się stopniowo, ale codziennie w Chrystusa – to podstawowy obowiązek chrześcijanina. Za stracony uważajmy dzień, w którym nic nie zrobimy, aby bardziej upodobnić się do Mistrza naszego i Pana” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, o którym mówiono, że promieniowałeś ojcostwem wobec innych, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Wiemy, że czym jest chleb powszedni dla ciała, tym – Komunia święta dla duszy. Ta wielka jednak zachodzi różnica, że zwykły pokarm przemienia się w nasze ciało, natomiast Najświętszy Sakrament przemienia nas w Chrystusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, z którego słów alumni seminarium wyczuwali, że autentycznie żyłeś Eucharystią, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O wiarę, nadzieję i miłość, owoce i dary Ducha Świętego, uzdrowienie ciała i duszy, przebaczenie, uwolnienie, błogosławieństwa Boże i pokój.
- Matko Boża, dziękuje za wszystko i proszę weź pod swą opiekę moją rodzinę, bliskich i prowadź.
- Matko ukochana, proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.
- Matko Boża, w Twoje ręce oddaję moją rodzinę i bliskich. Prowadź nas, by nie błądzić.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, za chorych.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów; brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Maryjo, módl się za nami grzesznymi.
- Matko, proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Maryjo, Królowo Rodziny, wspieraj wszystkie rodziny.
- Matko Różańcowa, proszę o błogosławieństwo dla Joasi, nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.
- O nawrócenie młodzieży i o dobrą wspólnotę dla mnie.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


13 komentarzy:

 1. Maryjo, proszę uproś dla mnie łaskę otwarcia się na miłość Naszego Boga. Spraw abym poczuła Jego wielką miłość. Aby stanęła w autorytecie Dziecka Bożego i dziedziczki Jego Królestwa.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o łaskę wyzdrowienia dla Mirosława i opiekę Maryi dla rodziny w tych trudnych chwilach.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 6. O dobrą pracę, uzdrowienie ciała i duszy, o wiarę, nadzieję i miłość, owoce i dary Ducha Świętego, dla całej mojej rodziny, za przyjaciół i nieprzyjaciół, za bezdomnych, chorych, samotnych, cierpiących, o nawrócenie grzeszników, za osoby konsekrowane, ojczyznę Ojca Świętego,dzieci, młodzież oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko weź pod swą opiekę męża dzieci i bliskich ktorzysie oddalili przywołaj ich do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Ukochana proszę o zdrowie dla Kasi i wszystkich chorych pomóż im

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża pomóż mi Ty wiesz

  OdpowiedzUsuń
 10. Jeżu ufam Tobie i proszę Ty się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Nieustającej pomocy proszę nawróć mego męża i dzieci

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone ,chorych

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko weź pod Swą opiekę nas grzesznych i prowadź do Jezusa

  OdpowiedzUsuń