Różaniec ze Sługą Bożym - 10 X

Fot. Ks. Tomasz Lis

10 października (środa)


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Po dniach cierpienia i upokorzeń wybiła dla Chrystusa Pana oraz Jego uczniów godzina radości i chwały. Pan zmartwychwstał! Własną mocą złączył z powrotem swą nieśmiertelną duszę z umęczonym ciałem, złożonym w grobie. A nie naruszając kamienia przywalającego wejście do grobu, nie łamiąc przybitych na nim pieczęci, Zwycięzca grzechu i śmierci opuścił grób w uwielbionym ciele swoim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z radością świadczyłeś o Zmartwychwstaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Smutek przejął dusze Apostołów, gdy Pan Jezus zapowiedział rychłe rozstanie się z nimi. W ciągu trzech lat obcowali z Jezusem Chrystusem. Słuchali Jego podniosłych nauk. Patrzyli na wielkie cuda Jego potęgi. Czuli niezwykłą miłość Jego Serca. Nie dziw, że przywiązali się do swego Nauczyciela, a wszelka myśl o rozstaniu się z Nim była dla Apostołów nadzwyczaj przykrą. Jak przy łożu umierającego ojca oczy dzieci zachodzą łzami na myśl o sieroctwie, podobnie lękali się Apostołowie osierocenia, tej strasznej pustki, jaka wytworzy się dokoła nich po odejściu Jezusa Chrystusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez wszystkie lata swej pasterskiej posługi ukazywałeś Chrystusa – Dobrego Pasterza, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„W dzień Zesłania Ducha Świętego prace i cierpienia Chrystusa zaczęły wydawać plony. Rzeki łask obfitych popłynęły przez ten wspaniały ogród Boży, jakim jest Kościół Chrystusowy. I pozostał Duch Święty w Kościele na stałe. Nie ma łaski która by nie była wysłużona przez Chrystusa Pana, a której Dawcą nie byłby Duch Święty. On oczyszcza dusze z grzechów, uświęca je łaską, oświeca prawdą, zapala miłością, daje natchnienia do wielkich i świętych czynów, darzy męstwem w pokusach i walkach, pociesza w smutkach, jako pewny przewodnik prowadzi bezpiecznie do ostatecznego zwycięstwa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w  Kościele byłeś skutecznym narzędziem Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Dziewica opuszcza ziemski padół, a przenosi się do niebieskich przybytków, gdzie Jej Magnificat rozbrzmiewać będzie na wieki. Pan Wszechmocny uczynił Jej wielkie rzeczy, powołał Ją do godności Bożej Rodzicielki, zachował od zmazy grzechu pierworodnego, nie dopuścił, by Jej dziewicze ciało uległo skażeniu i rozsypało się w proch, jak ciała innych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poddałeś swe życie szczególnemu kierownictwu Matki Najświętszej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Błogosławieni ci wszyscy, którzy w duszę naszego narodu wszczepili cześć i nabożeństwo do Królowej nieba i ziemi. Czy w obecnej chwili na sumieniach naszych nie spoczywa podobny obowiązek wobec przyszłych pokoleń? I życie Kościoła tym bujniej rozwija się i wzrasta, im wyższy stopień osiąga kult Matki Najświętszej. Prawo to ujawnia się w ostatnich czasach. Szerząc cześć Maryi, oddajemy przeto najcenniejszą usługę Kościołowi świętemu. A i sam apostoł chwały Maryi nie pozostaje bez zapłaty” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie byłeś gorliwym apostołem miłości do Matki Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O bezgraniczne zaufanie Panu Bogu w planach dla młodzieży parafii św. Stefana na Idalinie.
- Matko Ukochana, weź nas, grzesznych, pod swą opiekę i prowadź.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Matko Nieustającej Opieki, proszę, pomóż Kasi. Uzdrów ją.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone.
- Matko, proszę, pomóż, by mąż i dzieci odnaleźli drogę do Boga.
- Jezu, poprzez swoją mękę ulituj się nad nami grzesznymi.
- Matko Boża, uzdrów moje ciało i duszę. Prowadź mnie.
- Matko Najświętsza, dziękuje za wszystkie otrzymane łaski, bardzo proszę o opiekę i Boże Błogosławieństwo i pokój serca na każdy dzień naszego życia, o dobrą pracę, owoce i dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała, uwolnienie od nałogów i uzależnień, za rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół, Maryjo, do Syna Swego nas prowadź.
- Maryjo, módl się za nami grzesznymi.
- O uzdrowienie i nawrócenia w naszej rodzinie, o wiarę, zgodę i miłość. Jezu, ufam Tobie! Matko Boża Bolesna, módl się za nami! Amen.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


12 komentarzy:

 1. Wiary, nadziei i miłości, owoców i darów Ducha Świętego, uzdrowienia ciała i duszy, przebaczenia, uwolnienia, Błogosławieństwa Bożego i pokoju.

  OdpowiedzUsuń
 2. Mateczko Boża dziękuje za wszystko i proszę weź pod Swą opiekę moja rodzine ,bliskich i prowadź

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko ukochana proszę o zdrowie dla Kasi i bliskich.

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża w Twoje ręce oddaje moja rodzine i bliskich prowadź nas by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące ,dzieci nienarodzone,za chorych

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o opiekę nag moja rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 9. Maryjo módl się za nami grzesznymi.

  OdpowiedzUsuń
 10. - Mateńko, proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Maryjo, Królowo Rodziny wspieraj wszystkie rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 11. Matko Różańcowa, proszę o błogosławieństwo dla Joasi, nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne jej bliskim.

  OdpowiedzUsuń
 12. O nawrócenie się młodzieży i o dobrą wspólnotę dla mnie.

  OdpowiedzUsuń