Różaniec ze Sługą Bożym - 13 X

Kaplica Objawień w Fatimie

13 października (sobota)


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętsza Panna wypełniała modlitwą dnie i godziny swego życia, bo w stopniu doskonałym zdawała sobie sprawę, jak bliski i dobry jest dla Niej Bóg. W głębokiej pokorze nazywa się niską służebnicą Bożą. W Panu Bogu uznaje swego Stwórcę i Najwyższego Zwierzchnika, od Którego w każdej chwili zależy, Któremu wszystko zawdzięcza, czym jest i co posiada. Z radością przeto wypowiada w kornych modlitwach swą zależność od Pana Boga. Z głębokim przekonaniem zapewnia, że we wszystkim chce być uległą świętej woli Bożej. Tyś moim Początkiem i najwyższym Celem – mówiła do Pana Boga. – Do Ciebie należę. Chcę zawsze pozostać Twoją własnością” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z pokorą realizowałeś wolę Bożą w swym życiu, przyczyń się za nami!


II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Matka Najświętsza odwiedza podeszłą już wiekiem Elżbietę, która za Bożym zrządzeniem została brzemienną. Maryja wczuwa się w przeżycia Elżbiety, wie, że kobieta w stanie błogosławionym doznaje osłabienia, oczekuje od domowników serdecznej życzliwości i pomocy w codziennych zajęciach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który troszczyłeś się o potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnych sytuacjach, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Matkę Odkupiciela oglądamy w duchu jako pierwszą Czcicielkę Bożego Dzieciątka, owiniętego w pieluszki i położonego w żłobie. Ona również najskuteczniej będzie strzegła łaski dziecięctwa Bożego w duszach naszych. Otoczy nas czułą macierzyńską opieką. Wyjedna pomoc do wiernego wypełniania codziennie woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zabiegałeś o należne miejsce Boga w sercach ludzkich, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Słowa świątobliwego starca Symeona, wypowiedziane w świątyni jerozolimskiej podczas ofiarowania Dzieciątka Jezus, głęboko, jak ostry miecz, utkwiły w Niepokalanym Sercu Maryi. Piastując w swych rękach Boże Dziecię, natchniony Duchem Świętym, starzec mówił: «Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą» (Łk 2,34). Zapowiedź ta wkrótce zaczęła się spełniać, gdy Herod, zazdrosny o swój królewski tron, chciał zgładzić Boże Dziecię” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie w swym życiu doświadczałeś, że przeciwko Chrystusowi wielu się sprzeciwia, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Matkę Syna Bożego, Odkupiciela świata żywo obchodzi to wszystko, co łączy się z Jezusem Chrystusem. A cóż bliższego Panu Jezusowi od Kościoła świętego, który założył, Krwią swą oczyścił, który stał się Jego tajemniczym Ciałem? Opieka, jaką Maryja darzyła Jezusa Chrystusa w ciągu trzydziestu trzech lat Jego życia na ziemi, teraz rozciąga się na dzieło Jego, na Kościół święty” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęcałeś Kościołowi Chrystusowemu, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O łaskę zdrowia dla Taty.
- W intencji Ks. Prałata Edwarda Poniewierskiego, Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Radomiu, o wszelkie łaski w dniu imienin.
- Maryjo, proszę miej nas w swojej opiece. Tobie powierzam siebie i moją rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół, znajomych, o uzdrowienie ciała i duszy, o owoce i Ducha Świętego, o nawrócenie grzeszników, za Ojca Świętego i Ojczyznę, za kapłanów osoby konsekrowane, za zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów, brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o zdrowie dla mnie, dzieci i wnuków. Moją modlitwę ofiaruję za dusze w czyśćcu oraz za naszą Ojczyznę.
- Maryjo, proszę, uproś dla mnie łaskę otwarcia się na miłość naszego Boga. Spraw, abym poczuła Jego wielką miłość, abym stanęła w autorytecie dziecka Bożego i dziedziczki Jego Królestwa.
- Maryjo proszę o zgodę w mojej rodzinie. I o łaskę nawrócenia dla osób mi najbliższych.
- O wieczne szczęście dla śp. Księdza Biskupa Edwarda Materskiego, w dniu jego imienin.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


8 komentarzy:

 1. Maryjo, proszę, uproś dla mnie łaskę otwarcia się na miłość naszego Boga. Spraw, abym poczuła Jego wielką miłość, abym stanęła w autorytecie dziecka Bożego i dziedziczki Jego Królestwa.

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo dziękuję za wszystkie otrzymane łaski proszę do Syna swego nas prowadź, Tobie Maryjo powierzam moją przeszłość teraźniejszość i przyszłość, proszę o błogosławieństwo Boże i pokój w rodzinach i na świecie.

  OdpowiedzUsuń
 3. - Matko Różańcowa, proszę o błogosławieństwo dla Joasi, nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.

  OdpowiedzUsuń
 4. - Mateńko Fatinska, proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Maryjo, Królowo Rodziny, wspieraj wszystkie rodziny niech będą ostoją i przykładem dla młodych.

  OdpowiedzUsuń
 5. O to, aby Bóg postawił na mojej drodze mężczyznę, którego szczerze pokocham z wzajemnością, bo powoli już nie daję rady. Jeżeli w moim otoczeniu jest już ktoś z kim będę mogła stworzyć szczęśliwy związek, niech Bóg mi to pokaże. Proszę o silną wiarę i o dobrą wspólnotę dla mnie. Maryjo, wstaw się za mną u swego Syna, prowadź mnie, abym nie zbłądziła w życiu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń