Różaniec ze Sługą Bożym - 14 X


14 października (niedziela)


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Jakże nam bardzo odpowiada pozdrowienie Chrystusa Pana Zmartwychwstałego: „Pokój wam”! Ile nadziei, otuchy i mocy z tych słów spływa do naszych dusz znękanych! Wskrześ nas, Panie, do nowego życia! Przymnóż nam wiary, ożyw nas nadzieją, zapal miłością! Pozdrów nas słowami pokoju Twego! Żyj w nas, Zbawco Zmartwychwstały!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś Świadkiem Zmartwychwstałego, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Po ziemskich trudach i cierpieniach na wieczyste mieszkanie do nieba poszedł nasz Zbawiciel, aby tam wraz z Ojcem i Duchem Świętym odbierać cześć i chwałę. Jakże nieskalane, jak święte było Jego życie na ziemi, skoro tak niezwykłą nagrodą uwieńczone zostało! Głęboka stąd płynie dla nas, Chrystusowych wyznawców, nauka, byśmy naszej wiary w Chrystusa nie zacieśniali do samych słów i uczuć, ale byśmy je rozciągnęli na życie całe” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem dążyłeś drogami życia do przygotowanego Ci przez Chrystusa mieszkania w Domu Ojca, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Przyjście Ducha Świętego nie samym tylko jest znakiem odkupienia, ale jego owocem i przedłużeniem. Dopiero w dzień Zesłania Ducha Świętego prace i cierpienia Chrystusa Pana zaczęły wydawać plony. Rzeki łask obfitych popłynęły na ten wspaniały ogród Boży, jakim jest Kościół Chrystusowy. I pozostał Duch Święty w Kościele na stałe” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego serce Duch Święty rozpalił wielką miłością do Kościoła, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Głęboko przekonani jesteśmy, że mamy obowiązek uwielbiania Tej, którą Pan Bóg wyniósł do godności pod pewnym względem nieskończonej. I serce nas woła do oddawania czci Maryi, której zawdzięczamy Odwieczną Światłość, Zbawcę świata, Jezusa – Drogę, Prawdę i Życie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który szczególną czcią darzyłeś Matkę Najświętszą, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Zwracamy się do Niej, jako do najdostojniejszej Królowej, której Pan Najwyższy powierzył władzę nad duszami. Do najczulszej Matki Miłosierdzia, która nikogo nie odrzuci od serca swego. Oczekujemy od Niej darów wielkich i najcenniejszych. Ona przyniesie dar życia Bożego tym, którzy wskutek grzechu je utracili” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie doświadczałeś pomocy Matki Bożej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- Maryjo, proszę, uproś dla mnie łaskę otwarcia się na miłość naszego Boga. Spraw, abym poczuła Jego wielką miłość, abym stanęła w autorytecie dziecka Bożego i dziedziczki Jego Królestwa.
- Maryjo, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę do Syna swego nas prowadź. Tobie, Maryjo, powierzam moją przeszłość teraźniejszość i przyszłość, proszę o błogosławieństwo Boże i pokój w rodzinach i na świecie.
- Matko Różańcowa, proszę o błogosławieństwo dla Joasi, o nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.
- Matko Fatimska, proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Maryjo, Królowo Rodziny, wspieraj wszystkie rodziny, niech będą ostoją i przykładem dla młodych.
- O to, aby Bóg postawił na mojej drodze mężczyznę, którego szczerze pokocham z wzajemnością, bo powoli już nie daję rady. Jeżeli w moim otoczeniu jest już ktoś, z kim będę mogła stworzyć szczęśliwy związek, niech Bóg mi to pokaże. Proszę o silną wiarę i o dobrą wspólnotę dla mnie. Maryjo, wstaw się za mną u swego Syna, prowadź mnie, abym nie zbłądziła w życiu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

Dziś odbyła się kanonizacja św. Pawła VI! :)

„Budował Kościół przykładem osobistej świętości"
- tak pisał o nim Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski.

Zapraszamy do przeczytania tego wspomnienia.

Zobacz też, jak wyglądał przystrojony na dzień kanonizacji
grób św. Pawła VI w Grotach Watykańskich.
Kliknij TUTAJ!

4 komentarze:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę Maryjo uwolnij moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń