Różaniec ze Sługą Bożym - 15 X

Fot. s. Aleksandra Nowak

15 października (poniedziałek)


Tajemnice radosne


I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Syn Boży postanawiając stać się człowiekiem, miał prawo wybrać sobie matkę. Co więcej, mógł ją wyposażyć w te dary i zalety, które chciał w niej widzieć. I z tego prawa skorzystał. Pragnął mieć matkę niewinną, niepokalaną, najczystszą. Dlatego spośród milionów niewiast wybrał sobie na matkę Przeczystą Dziewicę Maryję” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem sławiłeś chwałę Maryi, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Hymn uwielbienia, wypowiedziany po raz pierwszy w domu Zachariasza i Elżbiety, już nigdy nie opuści Maryi. Matka Boża ponawiać go będzie w życiu codziennym: w chwilach radości i bezmiernego cierpienia. Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w trudnych doświadczeniach, na wzór Maryi, ufałeś i wielbiłeś Miłosierdzie Boże, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Z modlitwą dziękczynną Maryja nie rozstaje się nigdy. Zanosi ją przy żłóbku w ubogiej grocie betlejemskiej w noc Bożego Narodzenia. Podziękowanie wyraża Ojcu Niebieskiemu w codziennych modlitwach, które wraz z Chrystusem Panem i św. Józefem praktykuje w zaciszu rodzinnego domu w Nazarecie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z miłością celebrowałeś tajemnicę przychodzenia Boga na świat w każdej Mszy świętej, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa Pana, Panna Maryja udaje się do Świątyni Jerozolimskiej, aby dopełnić obrzędu ofiarowania Jezusa i własnego oczyszczenia. Litera prawa nie obowiązywała Maryi, będącej Matką Syna Bożego, Matką jedyną, wybraną, nienaruszoną w dziewictwie swoim. Maryja jednak podejmuje trud pielgrzymowania do świątyni, gdzie składa przepisane ofiary, modli się wspólnie z innymi, przyjmuje błogosławieństwo kapłańskie. Jakiż to wspaniały wzór uległości woli Bożej, posłuszeństwa dla przepisów prawa, żarliwości o chwałę Bożą, umiłowania wspólnej modlitwy!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego modlitwa zachwycała świadków Twych rozmów z Bogiem, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Najświętsza Maryja Panna najpełniej żyje Duchem Chrystusowym. W Niepokalanym swym Sercu najwierniej odtwarza miłość Najświętszego Serca Jezusowego. Ona czuje się Matką serdeczną i Opiekunką każdego dziecka. Z Jej natchnienia powstają w Kościele świętym zakłady wychowawcze, sierocińce, przytułki dla opuszczonych, nieszczęśliwych dzieci. Pod Jej wpływem rodzą się powołania zakonne, mające na celu wychowanie w duchu Chrystusowym dzieci. Bywają wypadki, że Królowa niebios zastępuje sierocie matkę ziemską” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – jak Maryja – spieszyłeś z pomocą wszystkim potrzebującym, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla śp. Lucyny w pierwszą rocznicę śmierci.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę, Maryjo, uwolnij moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Dziękuję za wszelkie łaski.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. 
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

„Budował Kościół przykładem osobistej świętości”
- tak Sł. B. bp Piotr Gołębiowski pisał o Pawle VI.
Zajrzyj – zapraszamy TUTAJ.

6 komentarzy:

 1. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę za moje małżeństwo jest w rossypce.

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo proszę miej nas w swojej opiece, o uzdrowienie ciała i duszy o uzdrowienie relacji, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień. Maryjo wstawiaj się za nami, błogosław nam i całemu światu.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę, Maryjo, uwolnij moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń