Różaniec ze Sługą Bożym - 16 X


16 października (wtorek)


Tajemnice bolesne


I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„W zjednoczeniu z Jezusem Zbawicielem zanośmy przed Oblicze Boże modlitwy zadośćuczynienia za grzechy własne i bliźnich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wierny byłeś żarliwej modlitwie, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Maryja współczuje z cierpiącym Jezusem, jako najlepsza matka, miłująca swe dziecię, które jest zarazem Synem Bożym. Boleje nad złością ludzi, którzy dopuścili się straszliwej zbrodni bogobójstwa. Cierpi na myśl o niewdzięczności tych, którzy w przyszłości zamkną swe dusze przed owocami Krwi Chrystusowej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z bólem przeżywałeś obojętność ludzi na dar miłości Boga, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Uświadamiamy sobie ogrom cierpień, jakie przeżywał dla nas Jezus, Mąż Boleści. Wnikamy w uczucia Jego Najświętszego Serca, wypełnionego po brzegi smutkiem, bólem, goryczą. I stajemy wobec niepojętej tajemnicy miłości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swe cierpienia łączyłeś z cierpiącym Chrystusem, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Jezusa – Maryja nosiła w swym przeczystym łonie. Karmiła mlekiem dziewiczych piersi. Tuliła do swego Niepokalanego Serca. Obsypywała pieszczotami. Wychowywała w zaciszu nazaretańskiego domu. Z Jezusem dzieliła radości i smutki. Towarzyszyła Mu w drodze na Kalwarię. Brała udział w Jego męce. Głęboko, jak nikt inny, przeżywała poniżenie i żałobę Wielkiego Piątku” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – na wzór Maryi – dzieliłeś z Chrystusem swe radości i smutki, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Maryja najściślej zjednoczona z Jezusem trwa w odwiecznej nieprzyjaźni z szatanem i odnosi nad nim zwycięstwo. Szczytem tego zwycięstwa jest ofiara złożona przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, przy bliskim i głębokim udziale Maryi, Matki Bolesnej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie doświadczałeś pomocy Maryi – Matki Boga i ludzi, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O miłość i jedność w rodzinie  i o uzdrowienie  małżeństwa Agnieszki i Sławomira i ich potomstwa. Błagamy Boga i Matkę naszą – Maryję. Amen.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o modlitwę za moje małżeństwo jest w rozsypce.
- Maryjo, proszę, miej nas w swojej opiece, o uzdrowienie ciała i duszy, o uzdrowienie relacji, o owoce i dary Ducha Świętego, o porzucenie nałogów i uzależnień. Maryjo, wstawiaj się za nami, błogosław nam i całemu światu.
- Proszę, Maryjo, uwolnij moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Dziękuję za wszelkie łaski.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


O niezwykłym spotkaniu i jeszcze bardziej niezwykłym zdaniu św. Pawła VI
przeczytasz TUTAJ.


13 komentarzy:

 1. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę, Maryjo, uwolnij moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Dziękuję za wszelkie łaski.

  OdpowiedzUsuń
 5. Za dzieci i młodzież, chorych, samotnych, cierpiących, za nasze rodziny, za naszych przyjaciół i nieprzyjaciół, Maryjo do Syna swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 6. Za moje małżeństwo i dzieci. Za nawrócenie i uwolnienie od nałóg mojego męża

  OdpowiedzUsuń
 7. Za moje małżeństwo i dzieci. Za nawrócenie i uwolnienie od nałogów mojego męża

  OdpowiedzUsuń
 8. Mateczko Boża dziękuje Tobie za wszystko i proszę miej nas w swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi.Mateczko Ukochana pomóż

  OdpowiedzUsuń
 10. Jeżu Ty się tym zajmij weź nas pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 11. Panie Jeżu proszę pomóż Kasi dodaj siły

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko wstaw się u Syna za chorymi duszami w czyscu cierpiącymi dziećmi nienarodzonymi i grzesznikami

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Boża chroń moja rodzine bliskich przed złem

  OdpowiedzUsuń