Różaniec ze Sługą Bożym - 18 X


18 października (czwartek)


Tajemnice światła


I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Usuwając siebie w cień, jednocześnie Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, że Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który całym swym życiem z pokorą ukazywałeś Chrystusa – Zbawiciela świata, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Obecność Jezusa Chrystusa i Matki Jego na weselu uczy nas, że małżeństwo jest świętą rzeczą. Dziś głośno po Polsce rozlega się zdanie, że małżeństwo jest świecką, czysto-ludzką sprawą, do której Chrystus i Kościół nie mają żadnego prawa. Głosiciele takich haseł zapominają, że siedem jest sakramentów świętych, a jednym z nich – małżeństwo” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością troszczyłeś się o świętość małżeństwa i rodziny, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Pan Bóg raczył przemówić do ludzi, pouczając ich o tajemnicach Królestwa niebieskiego, ukazując ostateczny cel życia człowieka oraz środki do tego celu wiodące. Nie poskąpił Pan Bóg słów swoich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poświęciłeś swe życie sprawie Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Przemienienie Chrystusa wywarło na dusze uczniów potężne wrażenie, było silnym wstrząsem, pozostawiającym niezatarte wspomnienie do końca życia. W jednej krótkiej chwili Apostołowie zrozumieli, jak nędznym i lichym jest to, co daje człowiekowi świat, w porównaniu z tym, co Bóg dać może duszy, która do Niego garnie się i bezpośrednio, jak z kimś bardzo bliskim, z Panem Bogiem obcuje” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem Apostołów głosiłeś Dobrą Nowinę o Chrystusie, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„W tej samej chwili sprawowała się pierwsza Niekrwawa Ofiara na ziemi, pierwsza Msza święta. Kapłanem sprawującym tę Ofiarę był Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek w jednej osobie, Pośrednik między niebem a ziemią. Darem ofiarnym był tenże Jezus Chrystus, Kapłan Najwyższy, który swoje Ciało i Krew w sposób niekrwawy pod postaciami chleba i wina ofiarował, zanim w dniu następnym złożył Ojcu Niebieskiemu Krwawą Ofiarę z siebie na krzyżu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, któremu Pan Bóg dał łaskę śmierci w czasie Mszy świętej, po przyjęciu Komunii świętej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- W intencji wszystkich pracowników służby zdrowia.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Maryjo, Ciebie prosimy o Twoją opiekę nad nami i naszymi rodzinami, o uzdrowienie ciała, duszy, relacji, proszę o dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw. Tobie Maryjo zawierzamy nas samych i nasze rodziny, naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Błogosław nam wszystkim.
- Bardzo proszę o modlitwę za mnie – żeby moje życie wreszcie zaczęło się dobrze układać (albo chociaż o siłę w pokonywaniu tych licznych przeszkód i problemów), żeby moje problemy z pamięcią przestały mnie niszczyć i żeby ta moja samotność wreszcie się skończyła – aby był przy mnie dobry chłopak. Wciąż walczę, ale powoli zaczynam te walkę przegrywać…
- Matko, proszę za młodzież, nasze dzieci, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Maryjo, Królowo Rodziny, wspieraj wszystkie rodziny niech będą ostoją i przykładem dla młodych.
- Matko, proszę Cię o błogosławieństwo dla Karoliny i jej Babci, o potrzebne łaski, pokój serca, wiarę, nadzieję i miłość. Otul je swoim płaszczem, niech chwycą Twą dłoń i nie puszczają już nigdy.
- Maryjo, módl się za nami grzesznymi.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


6 komentarzy:

 1. Maryjo Kochana nasza Matko Tobie zawierzam siebie, rodzinę i bliskich, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o łaskę wiary, nadziei i miłości, owoców i darów Ducha Świętego, o uzdrowienie z chorób ciała, duszy i ducha, z nieprzebaczenia. Błogosław nam i całemu światu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 6. Matko Najukochańsza otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń