Różaniec ze Sługą Bożym - 19 X


19 października (piątek)


Tajemnice bolesne


I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Nie pozwólmy również, by Jezus w Sakramencie Ołtarza był osamotniony. Nawiedzajmy Go i adorujmy, wylewając przed Nim swe uczucia i troski” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).
                                   
Biskupie Piotrze, który spędzałeś wiele godzin z Chrystusem obecnym w Eucharystii, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Zadośćczyńmy Panu Bogu za grzechy własne i bliźnich, w szczególności za grzechy publiczne, które sieją zgorszenie i wyrządzają wielką szkodę rodzinom, Narodowi, Kościołowi świętemu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zabiegałeś o zbawienie wierzących w Chrystusa, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Coraz mocniej wierzmy w miłość i miłosierdzie ku nam Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka. Zaufajmy Mu bez zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś dobrego Boga świadcząc miłosierdzie, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Nam drogę niechaj wyznacza Jezus Chrystus dźwigający na swych barkach krzyż na Kalwarię” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla wielu stałeś się Cyrenejczykiem pomagającym im dźwigać codzienne krzyże, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Przez bolesną mękę oraz ofiarną śmierć na Krzyżu w Wielki Piątek wysłużył nam Jezus Chrystus wyzwolenie z niewoli grzechu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie cierpienia przeżywałeś w łączności ze Zbawicielem, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- Pomóż, Pani, tym wszystkim chorym i cierpiącym, tym, którzy stracili już nadzieję.
- Proszę o modlitwę w intencji mojego małżeństwa: o umocnienie naszego związku w wierze i miłości, o pomoc Matki Bożej w wypełnianiu woli Bożej, o pomoc w chwilach trudnych. Maryjo, dopomóż nam z miłością wypełniać przysięgę małżeńską. Jezu, ufam Tobie.
- Maryjo, Kochana nasza Matko, Tobie zawierzam siebie, rodzinę i bliskich, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski. Proszę o łaskę wiary, nadziei i miłości, owoców i darów Ducha Świętego, o uzdrowienie z chorób ciała, duszy i ducha, z nieprzebaczenia. Błogosław nam i całemu światu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .10 komentarzy:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o modlitwę o zdrowie Kasi

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża pomóż Kasi użyj jej w cierpieniu daj siłę by walczyła z chorobą

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko Ukochana pomóż nam Tylko wiesz

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Boża ulżyjest w cierpieniu wszystkim chorym

  OdpowiedzUsuń
 8. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż jej

  OdpowiedzUsuń
 9. Maryjo Matko Kochana proś Boga za nami, Tobie zawierzamy naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, nasze rodziny i nas samych. Dziękujemy za wszystkie otrzymane łaski, prosimy o zdrowie, dobrą pracę, wiarę, nadzieję i miłość, owoce i dary Ducha Świętego, Maryjo prowadź nas do swego Syna Jezusa Chrystusa w Tobie ufność pokładam.

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń