Różaniec ze Sługą Bożym - 21 X


21 października (niedziela)


Tajemnice chwalebne


I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„«Pan zmartwychwstał!» – te wyrazy działać muszą i na duszę dzisiejszego człowieka, często przygnębionego wskutek zbytnich trosk doczesnych, a braku starania o dobra duchowe i wieczne” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nosiłeś w swym sercu pokój przyniesiony światu przez Zmartwychwstałego, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Drogą naszą jest Jezus Chrystus. On uczy nas, jak chwalić Ojca Niebieskiego, On prowadzi do upragnionego pokoju i szczęścia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który ufałeś Chrystusowi prowadzącemu nas do Domu Ojca, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Jako Pocieszyciel, Duch Święty podniesie na duchu Apostołów, rozpędzi chmury przygnębienia, nagromadzone w ich sercach, wlewając w nie pokój i prawdziwą radość, nawet wśród udręk i prześladowań, jakich świat nie poskąpi uczniom Pańskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego Duch Święty napełniał mocą w chwilach prześladowań, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Od chwili Wniebowzięcia Maryja stoi przed Tronem Bożym jako «Wszechmoc Błagająca» i modli się za nami” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzałeś Maryi sprawy swoje i Kościoła, powierzonego Twojej pieczy, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Po dokonaniu doczesnej pielgrzymki, uwielbiona w niebie pod względem duszy i ciała, Maryja-Królowa trwa w dalszym ciągu na modlitwie dziękczynienia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie naśladowałeś Matkę Bożą, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o modlitwę w intencji mojego wnuka, który ma autyzm oraz jego rodziców, aby udało im sie kupić dom.
- Maryjo, proszę o Twoją opiekę nad nami, przytul nas do swego Serca, jak tuliłaś Jezusa. Pomóż nam, Tobie zawierzamy nas samych i nasze rodziny.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Matko ukochana, dziękuje Tobie za wszystko i proszę weź moją rodzinę i bliskich pod swą opiekę.
- Jezu, proszę, pomóż nam. Ty wiesz.
- Matko, proszę, pomóż Kasi. Ulżyj w cierpieniu.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone i chorych.
- Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie i siłę dla Kasi.
- Kochana Matko, proszę, pomóż, by mąż, dzieci i bliscy odnaleźli drogę do Ciebie.
- Proszę o uzdrowienie relacji w rodzinie. O przemianę serca dla mnie, męża i najbliższych oraz w intencji syna, aby zmienił swoje postępowanie.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


5 komentarzy:

 1. Maryjo weź pod swoją opiekę moją rodzinę, zawierzamy i powierzamy nas samych i nasze rodziny o zdrowie o dary Ducha Świętego,dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość. Maryjo dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę ratuj moje życie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń