Różaniec ze Sługą Bożym - 22 X

Fot. ks. Stanisław Piekielnik

22 października (poniedziałek)


Tajemnice radosne


I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Nie ulega wątpliwości, że chwila Zwiastowania była bardzo głębokim i ważnym przeżyciem dla Najświętszej Maryi Panny. Poseł niebiański w niezwykły sposób pozdrowił Maryję i zapowiedział Jej w imieniu Bożym, że będzie matką Zbawiciela świata. Wiadomość podziałała jak grom na duszę Maryi, dobywając na jaw bogactwo Jej szlachetnych myśli, świętych uczuć i doskonałych cnót” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie przeżywałeś w swym sercu wydarzenie Nazaretu i odpowiadałeś twierdząco na Boże plany, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny. Wiarę Maryi sławi Elżbieta: „A błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci powiedziane od Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem uczyłeś wiary żywej, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Według odwiecznych planów Bożych, Maryja stała się tą błogosławioną niewiastą, która wydała na świat upragnionego Zbawiciela. Nią posłużyło się niebo, jako narzędziem do zesłania na ziemię orzeźwiającej rosy łaski. Maryja przedstawia obłok, przynoszący wraz z deszczem darów niebieskich ich Dawcę, umiłowanego Syna Bożego. Ją symbolizuje ziemia, wydająca ze swojego łona odwieczne upragnienie świata, Zbawcę całej ludzkości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który tyle razy – celebrując Eucharystię – sprowadzałeś Boga na ziemię, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Tajemnica Ofiarowania Jezusa stapia się z ofiarą Maryi w jeden akt uwielbienia Pana Boga. Starzec Symeon w proroczym widzeniu łączy zbawcze cierpienia Boga-Człowieka z bolesnymi przeżyciami Jego Najświętszej Matki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęciłeś w służbie Chrystusa – Światłości świata, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Zatapiajmy się w rozważaniu tajemnic radości, cierpień i chwały Jezusa, Głowy naszej. Czujmy się wtedy bardzo blisko Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy gorąco, z ufnością prośmy przez Maryję, byśmy zawsze byli z Chrystusem Panem: tutaj na ziemi i w wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyjąc na ziemi w zjednoczeniu z Chrystusem, dążyłeś do zjednoczenia z Nim w wieczności, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Maryjo, weź pod swoją opiekę moją rodzinę, zawierzamy i powierzamy nas samych i nasze rodziny. Prosimy o zdrowie, o dary Ducha Świętego, dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość. Maryjo, dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę, ratuj moje życie.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


16 komentarzy:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo Królowo nasza miej nas w swojej opiece zawierzamy i powierzamy Ci Matko nasze rodziny, nas samych, ojczyznę, świat, Błogosław nam i obdarz pokojem, Prosimy o dary i owoce Ducha Świętego dla księży osób konsekrowanych, dzieci, młodzieży, rodziców. Maryjo Kochana Mamusiu nasza proszę o zdrowie ciała i duszy, o dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość.

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo proszę Cię prowadź nas do Jezusa, Tobie Maryjo powierzam moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, moją rodzinę i bliskich, tym którzy nas prosili o modlitwę i za tych, którym obiecaliśmy modlitwę, za przyjaciół i nieprzyjaciół. Maryjo przyjdź z pokojem wiarą nadzieją i miłością do naszych serc.

  OdpowiedzUsuń
 6. Kochana Mateczko pod Twa opiekę oddaje moja rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 7. Matko Nieustającej Pomocy proszę pomóż Kasi ulżyj jej w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 8. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż nam

  OdpowiedzUsuń
 9. Matko Boża dziękuje Tobie za wszystko i proszę weź nas pod Swą opiekę

  OdpowiedzUsuń
 10. Bardzo proszę o modlitwę za zdrowie Kasi

  OdpowiedzUsuń
 11. Panie Boże proszę pomóż

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone chorych

  OdpowiedzUsuń
 13. Jezu ulituj się nad nami grzesznymi wskaż właściwa drogę

  OdpowiedzUsuń
 14. Bóg zapłać za wszystko Mateczko chroń nas przed zguba

  OdpowiedzUsuń
 15. Kocham Ciebie Mateczko dziękuje za wszystko i prowadź nas do Syna

  OdpowiedzUsuń
 16. Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń