Różaniec ze Sługą Bożym - 23 X


23 października (wtorek)


Tajemnice bolesne


I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus Pan nie chciał cofać się przed ofiarą. Obrał twardą drogę męki, by pouczyć, jak wielką zbrodnią wobec Majestatu Bożego jest grzech, by dać wyraźny dowód nieskończonej miłości ku duszom ludzkim, by zaznać goryczy cierpienia dla pociechy wszystkich nieszczęśliwych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odważnie wypełniałeś zadania wyznaczone Ci przez Opatrzność Bożą, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddawałeś cześć Sercu Jezusowemu, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Cierniem ukoronowany Zbawiciel wszystkim pokoleniom przypomina ogrom swojej miłości do Ojca i do człowieka, do każdego człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który upodabniałeś swe serce do Serca  Jezusowego, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni, gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus. Obecnie jedno spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego Pana wlewa pokój do zbolałego serca, a duszy udziela siły do dźwigania krzyża” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swym biskupim krzyżu na piersi nosiłeś relikwie Drzewa Krzyża świętego, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, składając z siebie na ołtarzu Krzyża ofiarę krwawą, zadośćuczynił sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi i pojednał rodzaj ludzki z Ojcem Niebieskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który łączyłeś swe cierpienia z Męką Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Maryjo, Królowo nasza, miej nas w swojej opiece zawierzamy i powierzamy Ci, Matko, nasze rodziny, nas samych, Ojczyznę, świat, Błogosław nam i obdarz pokojem, Prosimy o dary i owoce Ducha Świętego dla księży, osób konsekrowanych, dzieci, młodzieży, rodziców. Maryjo, Kochana Mamusiu nasza, proszę o zdrowie ciała i duszy, o dobrą pracę, o wiarę, nadzieję i miłość.
- Maryjo, proszę Cię, prowadź nas do Jezusa. Tobie, Maryjo, powierzam moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, moją rodzinę i bliskich, tych którzy nas prosili o modlitwę i tych, którym obiecaliśmy modlitwę, za przyjaciół i nieprzyjaciół. Maryjo, przyjdź z pokojem, wiarą, nadzieją i miłością do naszych serc.
- Kochana Matko, pod Twa opiekę oddaję moją rodzinę i bliskich.
- Matko Nieustającej Pomocy, proszę, pomóż Kasi. Ulżyj jej w cierpieniu. Uproś jej łaskę zdrowia.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż nam.
- Matko Boża, dziękuje Tobie za wszystko i proszę, weź nas pod swą opiekę.
- Panie Boże, proszę, pomóż.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, chorych.
- Jezu, ulituj się nad nami grzesznymi, wskaż właściwa drogę.
- Matko, chroń nas przed zgubą.
- Kocham Ciebie, Matko. Dziękuje za wszystko i prowadź nas do Syna.
- Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

14 komentarzy:

 1. Maryjo Mamusiu Kochana Tobie zawierzam siebie i moją całą rodzinę, proszę o uzdrowienie ciała, duszy, ducha, proszę o dobrą pracę, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o owoce i dary Ducha Świętego, o uzdrowienie relacji, o wybaczenie. Maryjo prosimy o niebo na ziemi, a tym niebem jest Twój syn Jezus Chrystus. Tobie Maryjo Polecam chorych, samotnych, cierpiących i bezdomnych.

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Najukochańsza, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę, odsuń od nas całe zło tego świata i złych ludzi, prowadź nas do Boga Ojca w niebie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 6. Mateczko Ukochana dziękuję Tobie za wszystko i proszę weź nas pod Swa opiekę i prowadz

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż jej użyj w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko Boża uzdrow moje ciało i duszę

  OdpowiedzUsuń
 9. Mateczko Ukochana weź moją rodzinę i bliskich pod Swa opiekę

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 11. Panie Jezu proszę pomóż nam

  OdpowiedzUsuń
 12. Jezu Tylko się tym zajmij

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o modlitwę za dusze w czysccu cierpiące dzieci nienarodzone i chorych.Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateczko Boża pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń