Różaniec ze Sługą Bożym - 3 X


3 października (środa)


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Ewangelia święta nic nie mówi, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po  zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. Ukazanie się Chrystusa Pana Zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca. Radości Maryi w dniu Zmartwychwstania nie da się porównać z przeżyciami innych” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z radością nawiedzałeś sanktuaria maryjne, by w nich wraz z Maryją uwielbiać Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Maryja najlepiej nas przygotuje na drugie przyjście Jezusa, już jako sprawiedliwego Sędziego. Kto po Panu Bogu kocha nas więcej od Matki Najświętszej? Kto goręcej pragnie naszego szczęścia? Kto poza Jezusem usilniej i skuteczniej prosi za nami Ojca Niebieskiego? W Maryi mamy najpewniejszą ostoję wytrwania” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ufnością oddawałeś w ręce Maryi życie swoje i wiernych powierzonych Twojej pasterskiej pieczy, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Widzimy Matkę Najświętszą w otoczeniu pierwszych kapłanów Chrystusowych, Apostołów, gdy wespół z nimi pośród gorących modłów oczekuje w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,14). Przekaz ten nie podaje nam bliższych szczegółów o roli, jaką Maryja spełniała w pracy Apostołów. Łatwo jednak możemy się domyślać, jak wielką była ostoją w trudach pasterskich podejmowanych przez św. Jana, przez św. Piotra, pierwszego papieża, oraz przez innych Apostołów” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w Maryi zawsze znajdowałeś pomoc i obronę, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Życie eucharystyczne Maryi – to Jej osłoda w latach, jakie spędza na ziemi od Wniebowstąpienia Jezusa do swego chwalebnego Wniebowzięcia. To potężny środek postępu w miłości Bożej aż do dnia, w którym ciało siły tej miłości znieść nie mogło. Wtedy pękły więzy, łączące Maryję z doczesnym życiem. Niepokalana Matka Boża rozpoczęła chwalebny żywot duszy i ciała w Królestwie Bożym. Dla nikogo w tym stopniu, co dla Maryi, Eucharystia nie stała się zadatkiem i przedsmakiem wiekuistej chwały” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego Eucharystia w ostatniej godzinie życia stała się pokarmem na drogę do wieczności, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Oblubienica Ducha Świętego przyodziana w szaty zbawienia i ubiór sprawiedliwości, ozdobiona kosztownymi klejnotami łask Bożych. Niewiasta obleczona w słońce nieskończonej miłości Bożej ściera w proch moc szatańską, zwycięża. Zwycięstwo Niepokalanej jest zapowiedzią dalszego triumfu prawdy nad kłamstwem, dobrego nad złem, sprawiedliwości nad nieprawością, miłości nad samolubstwem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z Różańcem wiernie wskazywałeś, że Maryja jest naszą Nadzieją, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O światło Ducha Świętego dla lekarzy i personelu medycznego przy leczeniu oraz wykonywaniu operacji u chorej Małgorzaty. Sługo Boży, wstawiaj się za nimi.
- O owoce i dary Ducha Świętego, poznanie drogi życiowej, dobrą pracę dla całej mojej rodziny, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, zdrowie duszy i ciała, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw. Maryjo, Tobie powierzamy nas samych i nasze rodziny.
- O uzdrowienie i nawrócenie, wiarę, zgodę i miłość w rodzinie.
- Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny.
- Proszę o modlitwę za Annę, o jej nawrócenie i powrót do męża. Matko, uratuj to małżeństwo.
- Matko, proszę uzdrów Kasię.
- Ukochana Matko Boża, proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, o pokój na ziemi.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Ciebie.
- Proszę o uzdrowienie mojej córki Justyny z depresji.
- Proszę o uzdrowienie mojego małżeństwa, nawrócenie męża, łaskę miłości i dialogu. Proszę też o dar bycia lepszą mamą. Bóg zapłać za modlitwę – Katarzyna.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


7 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Oli, o jej nawrócenie i powrót do Boga. Uproś Maryjo dla niej łaskę wiary i miłosierdzia, żeby zerwała z wszelkim złem i nałogami a przyjęła wielką miłość Naszego Pana Jezusa Chrystusa.

  OdpowiedzUsuń
 2. Za Księży, osoby konsekrowane by swoim przykładem i zaangażowanie otwierały serca innych wiernych i tych co szukają Boga.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Mateusza aby teraz po leczeniu na odwyku nie wrócił do nałogu alkoholowego aby umiał sobie radzić z pokusami do wypicia. Bóg zapłać.

  OdpowiedzUsuń
 4. Prosze o łaske zdrowia dla siebie i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Prosze o nawrocenie wszystkich grzesznikow w rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 6. Za małżeństwo, nawrócenie żony i jej powrót. Za potrzebne łaski dla dzieci.

  OdpowiedzUsuń
 7. O uzdrowienie złamanego obojczyka u Małej Łucji - 2latka i 9 m-cy. - prosi dziadek.

  OdpowiedzUsuń