Różaniec ze Sługą Bożym - 4 X4 października (czwartek)


Tajemnice światła

I.              Chrzest Jezusa w Jordanie

„Pierwsze w sercu miejsce niech zajmie miłość Boga, jako Najlepszego Ojca, mieszkającego wraz z Synem i Duchem Świętym w każdej duszy, wolnej od grzechu ciężkiego. Dusza czysta może w każdej chwili znaleźć w sobie Pana Boga i z ufnością dziecka wołać do Niego: Ojcze” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością i z miłością pasterską troszczyłeś się o czystość dusz ludzkich, przyczyń się za nami!

II.            Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Na weselu w Kanie Chrystus Pan ujawnia po raz pierwszy moc czynienia cudów. Przemienia On wodę w wino tak wyborne, że gospodarz wesela, nie wiedząc o cudownej przemianie, wymówkę czyni panu młodemu, iż je podać kazał dopiero pod koniec uczty. Słudzy byli świadkami cudu i oni go rozgłosili. Boska moc Chrystusa okryła Go chwałą i wielu z obecnych skłoniła do uwierzenia w Jego posłannictwo od Boga” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś świadkiem przemieniającego działania łaski Bożej, przyczyń się za nami!

III.           Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Siewcą Słowa Bożego jest Jezus Chrystus. Spełniał On posłannictwo Siewcy w ciągu trzech lat publicznego nauczania, gdy zasilał dusze ludzkie zdrowym ziarnem Bożej nauki, prowadzącej do życia wiecznego. To samo posłannictwo spełnia Chrystus dalej, posługując się ludźmi, jako narzędziami swymi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem głosiłeś Ewangelię i prawdę o miłosiernej miłości Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Pan Jezus często wpajał Apostołom przekonanie, że cierpienia, znoszone na ziemi z wiarą i poddaniem się woli Bożej, nagrodzone będą w Królestwie niebieskim wiekuistą chwałą. Aby wiarę Apostołów w tę prawdę wesprzeć. Zbawiciel świata postanowił już na ziemi ukazać, przynajmniej na chwilę, promień niebieskiej chwały. Stało się to w czasie przemienienia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, przez którego życie i posługę Pan Bóg przemieniał ludzkie serca, przyczyń się za nami!

V.           Ustanowienie Eucharystii

„Do najpiękniejszych chwil w dziejach świata należy zaliczyć dzień, w którym odprawiła się pierwsza Msza święta na ziemi. Stało się to w Wielki Czwartek, w przeddzień śmierci Chrystusa Pana w Wieczerniku. Pod koniec Ostatniej Wieczerzy z Apostołami Boski Mistrz wziął w swoje święte i czcigodne ręce chleb, wzniósł oczy do nieba, dziękował Ojcu Niebieskiemu za dobrodziejstwa zesłane ludzkości, a błogosławiąc ten chleb mówił: «Bierzcie i jedzcie: to jest Ciało moje». Słowo Jezusa posiada w sobie siłę, która wszystko może. Woli Chrystusa Pana nic nie zdoła się oprzeć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego ostatnie chwile ziemskiego życia Bóg złączył z Eucharystyczną Ofiarą, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej córki Oli, o jej nawrócenie i powrót do Boga. Uproś, Maryjo, dla niej łaskę wiary i miłosierdzia, żeby zerwała z wszelkim złem i nałogami, a przyjęła wielką miłość naszego Pana Jezusa Chrystusa.
- Za księży i osoby konsekrowane, by swoim przykładem i zaangażowaniem otwierali serca innych wiernych i tych, co szukają Boga.
- Proszę o modlitwę w intencji mojego męża Mateusza, aby teraz, po leczeniu na odwyku, nie wrócił do nałogu alkoholowego, aby umiał sobie radzić z pokusami do wypicia.
- Proszę o łaskę zdrowia dla siebie i bliskich.
- Proszę o nawrócenie wszystkich grzeszników w rodzinie.
- Za małżeństwo, o nawrócenie żony i jej powrót. O potrzebne łaski dla dzieci.
- O uzdrowienie złamanego obojczyka u Małej Łucji (ma 2 latka i 9 miesięcy) – prosi dziadek.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

„Młodzi w Kościele”
Młodzież przeżywająca swe rekolekcje oazowe
nawiedziła grób Sługi Bożego Biskupa Piotra Gołębiowskiego.
Fotorelacja TUTAJ.
ZAPRASZAMY!


10 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę w intencji Aleksandry i jej rodziny, proszę o jej nawrócenie, aby w Prawdzie Chrystusowej wychowywała swoje dzieci. Proszę Maryjo o łaskę wiary dla całej jej rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o łaskę uzdrowienia z chorób ciała i duszy z uzależnień i nałogów, proszę o łaskę dobrej pracy, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o uzdrowienie relacji w rodzinie, polecam samotnych, chorych, cierpiących i bezdomnych o owoce i dary Ducha Świętego, o wiarę,nadzieję i miłość.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o mądrość w dokonywanych przez moje dzieci wyborach,przepełnionych mądrością Ducha Świętego. Niech w nich odnajdą spokój i równowagę swojego umysłu,oraz drogę do najukochańszego Jezusa.

  OdpowiedzUsuń
 4. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Angeliki i Pawła z racji 10 rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o mądrość dokonywanych przez moje dzieci wyborach, przepełnionych mądrością Ducha Świętego.Niech one prowadzą je do Jezusa, który jest jedyną drogą i prawdą.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o mądrość dokonywanych przez moje dzieci wyborów, przepełnionych mądrością Ducha Świętego. Niech odnajdą w nich Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą,prawdą i życiem.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o mądrość dokonywanych przez moje dzieci wyborów, przepełnionych mądrością Ducha Świętego. Niech odnajdą w nich Jezusa Chrystusa, który jest jedyną drogą,prawdą i życiem.

  OdpowiedzUsuń
 8. Za moją rodzinę w intencjach uzdrowienia i nawrócenia. Szczęść Boże wszystkim.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli... Oni są naszą Przyszłością! Przyszłością naszej Ojczyzny, Kościoła świętego..

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o błogosławieństwo dla Joasi, nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.

  OdpowiedzUsuń