Różaniec ze Sługą Bożym - 5 X


5 października (piątek)


Tajemnice bolesne

I.              Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„I nasze serca łakną pokoju, radości, wewnętrznego zadowolenia. Czym zaspokoimy tę głęboką tęsknotę? Rzecz pewna, że prawdziwej radości nie osiągniemy przez schlebianie zmysłom, niskim pożądaniom. Zdobędziemy ją natomiast na drodze osobistego wyrzeczenia się i ofiary. Codzienne doświadczenie stwierdza, że największym ciężarem obarczamy się wówczas, gdy usiłujemy uciec przed obowiązkiem, krzyżem, przed ofiarą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawsze szukałeś woli Bożej i wypełniałeś ją, przyczyń się za nami!

II.            Biczowanie Jezusa

„Może uginasz się pod brzemieniem codziennego obowiązku? Może uskarżasz się, że ci ciężko, smutno w życiu? Może wzdrygasz się przed ofiarą, jakiej Pan Bóg wyraźnie od ciebie żąda? Może nie widzisz dla siebie ostoi ratunku? – Pomyśl o nieskończonej mocy Chrystusowej ofiary” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z cierpliwością – na wzór Zbawiciela – znosiłeś szykany i obelgi, przyczyń się za nami!

III.           Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Za cenę Przenajdroższej Krwi Pan Jezus przywrócił nam utracone prawa do nieba, a w Kościele swym świętym zostawił bogactwo wysłużonych darów, abyśmy z nich korzystając, życie wieczne mieli i obficie je mieli” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego nazywano biskupem w „cierniowej mitrze”, przyczyń się za nami!

IV.          Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Królem naszym nie jest zwykły człowiek, choćby najbogatszy i najpotężniejszy. Królem naszym jest prawdziwy Syn Boży, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Ubogi, cichy, pokorny, podległy cierpieniom, ukrzyżowany, a jednocześnie nieomylny Nauczyciel prawdy, najwyższy Władca sumień, wiążący je ze swymi niezmiennymi prawami. Król chwały, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Imię naszego Króla – Jezus, co znaczy Zbawiciel” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Zbawiciela w pokornym dźwiganiu krzyża, przyczyń się za nami!

V.           Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„W ostatnich chwilach ziemskiego życia Jezusa znów widzimy przy Nim Maryję. Stoi na Kalwarii, tuż obok Krzyża jako Matka Bolesna. Słyszy każdy jęk zbolałej duszy i udręczonego Serca Jezusa. Bierze udział w Jego Najświętszej Ofierze. I tam uroczyście zostaje oddana za Matkę wszystkich, za których umierał Pan Jezus. «Oto Matka twoja» – te słowa wypowiedziane konającymi ustami Jezusa zamykają ewangeliczną naukę o Maryi i stanowią silny akord, który nigdy nie milknie w sercach wierzących” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie stałeś wiernie obok Maryi pod krzyżem Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej wczoraj Haliny.
- Proszę o modlitwę w intencji Aleksandry i jej rodziny. Proszę o jej nawrócenie, aby w Prawdzie Chrystusowej wychowywała swoje dzieci. Proszę, Maryjo, o łaskę wiary dla całej jej rodziny.
- Proszę o łaskę uzdrowienia z chorób ciała i duszy, z uzależnień i nałogów, proszę o łaskę dobrej pracy, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw, o uzdrowienie relacji w rodzinie, polecam samotnych, chorych, cierpiących i bezdomnych, o owoce i dary Ducha Świętego, o wiarę, nadzieję i miłość.
- Proszę o mądrość w dokonywanych przez moje dzieci wyborach, by były przepełnione mądrością Ducha Świętego. Niech w nich odnajdą spokój i równowagę swojego umysłu oraz drogę do najukochańszego Jezusa.
- O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Angeliki i Pawła z racji 10. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa.
- Za moją rodzinę, w intencjach uzdrowienia i nawrócenia.
- Proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli… Oni są naszą Przyszłością! Przyszłością naszej Ojczyzny, Kościoła świętego.
- Proszę o błogosławieństwo dla Joasi, o nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


8 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę w intencji dobrych relacji w mojej rodzinie ,o pokój. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę w mojej intencji, o pogłębienie wiary, wytrwałość w modlitwie. Żebym zawsze i wszędzie czuła Bożą Obecność, czuła Jego bezgraniczną Miłość. Abym była dobrym przykładem do nawrócenia mojego męża i dzieci, innych członków rodziny i znajomych.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o zdrowie dla Kasi i wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Ukochana proszę o Twoją opiekę nad moją rodziną,bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża uzdrow moje ciało i duszę. Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czyścu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 7. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż nam

  OdpowiedzUsuń
 8. Módlmy się w intencji Kapłanów, aby byli na wzór Najwyższego Kapłana - Jezusa, wierni swoim przyrzeczeniom i święci dla Kościoła i Ojczyzny.

  OdpowiedzUsuń