Różaniec ze Sługą Bożym - 6 X

www.niedziela.pl

6 października (sobota)


Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- Proszę o modlitwę w intencji dobrych relacji w mojej rodzinie, o pokój.
- Proszę o modlitwę w mojej intencji, o pogłębienie wiary, wytrwałość w modlitwie. Żebym zawsze i wszędzie czuła Bożą Obecność, czuła Jego bezgraniczną Miłość. Abym była dobrym przykładem do nawrócenia mojego męża i dzieci, innych członków rodziny i znajomych.
- Proszę o zdrowie dla Kasi i wszystkich chorych.
- Matko Ukochana, proszę o Twoją opiekę nad moją rodziną, bliskimi.
- Matko Boża, uzdrów moje ciało i duszę.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone.
- Jezu, ufam Tobie i proszę, pomóż nam.
- Módlmy się w intencji kapłanów, aby byli na wzór Najwyższego Kapłana – Jezusa, wierni swoim przyrzeczeniom i święci dla Kościoła i Ojczyzny.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


8 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo dla Joasi, nadzieję, pokój serca i silną wiarę. O wszystko, co jest jej najbardziej potrzebne i jej bliskim.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę za młodzież, kapłanów i odbywający się synod. O modlitwy nas wszystkich w tej intencji: rodziców, dziadków, opiekunów, wychowawców, nauczycieli... Oni są naszą Przyszłością! Przyszłością naszej Ojczyzny, Kościoła świętego..Maryjo, Królowo Rodziny wspieraj wszystkie rodziny.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko ukochana proszę chroń moja rodzine i bliskich

  OdpowiedzUsuń
 5. Matko Boża proszę o Twe miłosierdzie dla rodziny bliskich i tych którzy go potrzebują Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 6. Panie Boże prowadź mnie i bliskich do siebie

  OdpowiedzUsuń
 7. Mateczko uzdrow moje ciało i dusze

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o modlitwę za mnie - o to, abym spotkała w swoim życiu kochającego mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę (a jeżeli to ktoś kogo już znam, niech Bóg mi to uświadomi). Proszę też o zdrowie dla Dominiki.

  OdpowiedzUsuń