Różaniec ze Sługą Bożym - 8 X


8 października (poniedziałek)


Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Powinniśmy wciąż rosnąć w poznawaniu Maryi, Matki Boga. Różaniec święty przedziwnie ułatwia nam to zadanie. Każde Pozdrowienie Anielskie przenosi nas w duchu do Nazaretu i pozwala przeżyć te chwile, gdy Maryja została Matką Bożą. Tajemnice zaś różańcowe ukazują nam Maryję w nierozerwalnym związku z Boskim Jej Synem, a naszym Panem i Odkupicielem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – na wzór Maryi – przez całe swe życie, aż po moment śmierci, postępowałeś w związywaniu się z Chrystusem, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Rozlega się pieśń Maryi: «Błogosławioną nazywać mnie będą wszystkie narody, bo uczynił mi wielkie rzeczy, który możny jest» (Łk1,48-49). Tymi słowy wzywa nas Matka Najświętsza do udziału w Jej modlitwie uwielbienia i wdzięczności. Czy zlekceważymy to święte wezwanie? – Nigdy. Przede wszystkim chwile po przyjęciu Komunii świętej przeznaczymy na serdeczne dziękczynienie Panu Bogu za cenne Jego dary” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który po swej ostatniej Mszy świętej na ziemi uwielbiasz Boga w chwale Nieba, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Nikt z ludzi nie spotkał się tak blisko z dobrocią i ludzkością Pana Boga, jak Maryja w stajence betlejemskiej, gdy klęczała u stóp Dzieciątka Bożego, położonego w twardym żłobie. Z rozkoszą wpatrywała się w jaśniejące pięknem i słodyczą oblicze Zbawiciela. Z Jego oczu czytała tajemnice odwiecznej mądrości i niewypowiedzianego szczęścia. Wsłuchiwała się w rytm uderzeń Serca Jezusowego. Na sobie doświadczyła Jego miłości. W Jej duszy przeczystej spoczął Duch Święty z obfitymi darami. Wszystka piękna, pełna łaski, zawsze żywa świątynia Przenajświętszej Trójcy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie cechowała głęboka pobożność maryjna, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Oto, co powinno być celem naszych usilnych dążeń i wysiłków w codziennym życiu! Poznać prawdziwie Chrystusa Pana, Jego życie, naukę, dzieło, którym jest Kościół. I wiernie umiłować Jezusa, Jego najświętszą wolę, sprawy Jego Królestwa. A Maryja poprowadzi i wesprze nas w pełnieniu tego wielkiego i zaszczytnego zadania. Dopomoże prawdziwie poznać i wiernie umiłować Jezusa. Tylko gorąco i z ufnością prośmy o pomoc Maryję w różańcowej modlitwie, szczególnie przy rozważaniu czwartej tajemnicy radosnej: «Któregoś Ty, Panno, w świątyni ofiarowała»” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczyłeś nas poznawać i kochać Chrystusa, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Maryja wszystkim ukazuje drogę wiodącą do Pana Boga, niezawodnego Źródła życia, zdrowia i radości duszy. Jest to droga modlitwy i pokuty. W szczególny sposób Niepokalana zaleca odmawianie Różańca świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z Różańcem w ręku przeżywałeś najbardziej dramatyczne momenty Twego życia, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- Maryjo, proszę o szybki powrót do zdrowia mojego syna Xaviera po operacji, o opiekę nad moją rodziną i pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji mojej rodziny.
- O powrót do praktykowania życia chrześcijańskiego dla zięcia Michała.
- O życie wieczne w niebie dla Zofii.
- Maryjo, proszę módl się za nami, wspomóż mnie w dźwiganiu mojego krzyża, proszę o nawrócenie mojego męża, żeby przejrzał na oczy i potrafił odróżnić dobro od zła.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


8 komentarzy:

 1. Mateczko proszę weź pod Swą opiekę moja rodzine bliskich

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Nieustającej Pomocy proszę pomóż nam wskaż właściwa drogę Bóg zapalać

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko proszę o zdrowie dla Kasi oraz wszystkich chorych ulży im w cierpieniu

  OdpowiedzUsuń
 4. Matko Boża proszę nawróć mego męża i dzieci by odnaleźli drogę do Boga

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Boża proszę o Twe łaski i opiekę nad moja rodzina i bliskimi .

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące dzieci nienarodzone

  OdpowiedzUsuń
 7. Maryjo módl się za nami, powierzam Ci moją rodzinę, miej ją w swojej opiece i zanieś nasze prośby przed tron Boga Najwyższego.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo módl się za nami grzesznymi.

  OdpowiedzUsuń