Różaniec ze Sługą Bożym i IV Dzień Nowenny – 27 X

www.niedziela.pl

27 października (sobota)


IV Dzień Nowenny – Pasterz dobry



Słowo Boże: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; <najemnik ucieka>, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10,11-15).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Chce Jezus, Dobry Pasterz, pozostawać we wszystkich pokoleniach ludzkich w Kościele, chce zbawiać i uświęcać dusze przez swych zastępców – kapłanów”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za pasterską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego gorliwą troskę o zbawienie wszystkich ludzi.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego promieniowanie ojcostwem i naśladowanie Dobrego Pasterza.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętszej Maryi Pannie zawdzięczamy Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wszystkie skarby nadprzyrodzonego życia, czyli to wszystko, co dotyczy zbawienia i uświęcenia duszy. Gdy archanioł Gabriel zapowiadał Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, Najświętsza Panienka rozumie dobrze, co ta zapowiedź zawiera w sobie. Ona, ciche, nieznane dotąd Dziewczę z Nazaretu, ma wydać oczekiwanego z dawna Zbawcę i Głowę rodzaju ludzkiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością służyłeś Maryi, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najpokorniejsze i najszlachetniejsze Serce Maryi zawsze jest pełne wdzięczności ku Panu Bogu, co ujawnia w gorących modlitwach. W hymnie Magnificat, obok uwielbiania wielkości Pana Boga, odnajdujemy serdeczne, z głębi duszy płynące, podziękowanie. Najświętsza Maryja Panna żywo odczuwa ogrom swego powołania, ma świadomość niezwykłych darów Bożych, które otrzymała. Nie zamyka bynajmniej oczu na przeogromne bogactwa Łaski” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością przyjmowałeś łaski Boże, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Ojciec Przedwieczny posyła na świat Jednorodzonego Syna swego na prace i trudy, krwawą mękę i śmierć dla dobra ludzkości. Patrzcie, jaką miłość nam Pan Bóg okazał! Miłość to bezinteresowna i czysta, bo czyż Pan Bóg nie jest najszczęśliwszy sam w sobie, albo czy może spodziewać się jakiej korzyści dla siebie ze strony człowieka? Umiłował nas, bo sam chciał” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza wie, że Jezus, Jej Syn umiłowany, jest zapowiedzianym od wieków Odkupicielem. Przez Niego przeto zanosi przed Tron Boży swe uwielbienia i prośby. Każdą modlitwę i ofiarę, każdy wysiłek i trud życiowy, każde westchnienie serca łączy z nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa, by godnie uwielbić Najświętszy Majestat Boży i najobfitsze łaski zaskarbić dla ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który stałeś się dla wielu świadkiem i nauczycielem w odnajdywaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Pomyślmy tylko, jak ostrym mieczem było dla Maryi to straszne słowo, które usłyszała po całodziennej, uciążliwej podróży: «Nie ma Jezusa». Co teraz pocznie? Siły Jej wyczerpane potrzebują wzmocnienia, nogi zmęczone potrzebują wypoczynku, wszyscy pielgrzymi spoczęli. Ona tylko ze św. Józefem wypuszcza się na całą noc do Jerozolimy. Co za straszne udręczenie, jaki niepokój ogarnia Jej duszę, gdy dnia pierwszego i drugiego nie znajduje Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił w szukaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O łaskę zdrowia dla Ks. Kan. Andrzeja Jędrzejewskiego – proboszcza parafii św. Stefana w Radomiu.
- Maryjo, Kochana nasza Matko, Tobie się oddajemy, zawierzamy nas samych, nasze rodziny i bliskich, proszę o zdrowie duszy i ciała, o dobrą pracę, rodzinę, o owoce i dary Ducha Świętego, o uwolnienie i uzdrowienie z nałogów i uzależnień, o długie życie dla rodziców, Proszę Cię, Maryjo, za Patryka i całą rodzinę, weź nas w swoją opiekę i do Syna Jezusa Chrystusa nas prowadź.
- Proszę za wszystkich zmarłych i za dusze w czyśćcu cierpiące.
- Proszę o powołania kapłańskie i zakonne.
- Maryjo, Mamusiu Kochana, Tobie oddaję moje życie, moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, moją rodzinę, proszę, pomóż nam w trudnych sprawach o pomyślne ich rozwiązanie, polecam Tobie, Maryjo, chorych, samotnych, bezdomnych, tym którym obiecaliśmy modlitwę i za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Maryjo, kocham Cię.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Panie Jezu – Ty wiesz wszystko, pomóż.
- Matko Ukochana, dziękuje Tobie za wszystko i proszę miej nas w swojej opiece.
- Matko Boża, rozwiąż te węzły, które nas krępują.
- Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, wszystkich chorych.
- Matko Boża, ulituj się nad nami, grzesznymi, prowadź do Syna Swego.
- Mateczko Nieustającej Pomocy, proszę, pomóż by mąż, dzieci i bliscy powrócili do Ciebie.
- Najświętsza Maryjo Panno, błagam Cię o uzdrowienie mamy.
- Matko, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów…, o wybór Bożej drogi, o ich dużą liczbę na Apelach Młodych.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra w dniu pogrzebu.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


16 komentarzy:

 1. Mateczko Boża dziękuje Tobie za wszystko i proszę prowadź moja rodzine !bliskich do Syna Swego

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 3. Jezu ufam Tobie i proszę nawróć mego męża ,dzieci i bliskich którzy się oddalili od Ciebie przywołaj ich na nowo do Siebie

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi.Bog zapłać

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana proszę pomóż nam by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone ,chorych

  OdpowiedzUsuń
 7. Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 8. O łaskę zdrowia dla Ks Andrzeja Jedrzejewskiego - proboszcza parafii św.Stefana w Radomiu.

  OdpowiedzUsuń
 9. Wiary nadziei miłości owoców i darów Ducha Świętego o przebaczenie o dobrą pracę o rodzinę o błogosławieństwo Boże

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 13. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateńko kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów…, o wybór Bożej drogi.

  OdpowiedzUsuń
 16. proszę o łaskę żywej wiary dla Asi

  OdpowiedzUsuń