Różaniec ze Sługą Bożym i V Dzień Nowenny – 28 X

Fot. Ks. Mariusz Kołodziej

28 października (niedziela)


V Dzień Nowenny – Apostoł jednościSłowo Boże: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,5-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Święty Kościół Chrystusowy na Piotrze zbudowany, oto przybytek Pana Boga z ludźmi, oto pomost, dzięki któremu łatwo uniknąć możemy topieli w odmęcie fal błędu i zepsucia, a zdążać bezpiecznie do wiekuistej Prawdy i najwyższego Dobra, do jedynego naszego szczęścia, Boga. Mamy w Kościele świętym wszystko, co potrzebne do uświęcenia i uszczęśliwienia naszego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego modlitwy, ofiary i cierpienia w służbie jedności Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dla sprawy jedności Kościoła był gotów oddać swoje życie.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Matko ukochana, proszę Cię o opiekę oraz łaskę zdrowia dla Ojca Świętego Franciszka oraz mojej rodziny, dzieci męża rodziców oraz dla mnie. Proszę o całkowite uzdrowienie mnie z raka, o całkowite uzdrowienie mojego organizmu z chorób które go dotykają. Proszę Cię, najmilsza mojemu sercu Matko, o uleczenie mnie z zakrzepicy. Spraw, o Pani, aby leczenie nie przyniosło skutków ubocznych, a możliwe było bezpieczne schodzenie z tych leków. Maryjo módl się za nami. Amen.
- Matko Boża, dziękuje Tobie za wszystko i proszę prowadź moją rodzinę i bliskich do Syna Swego.
- Matko Boża, proszę, pomóż Kasi. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla niej.
- Jezu, ufam Tobie i proszę: nawróć mego męża, dzieci i bliskich, którzy się oddalili od Ciebie. Przywołaj ich na nowo do Siebie.
- Matko Ukochana, proszę, pomóż nam, by nie błądzić.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, chorych.
- Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie. Bóg zapłać za modlitwę.
- O łaskę zdrowia dla Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego – proboszcza parafii św. Stefana w Radomiu.
- O wiarę, nadzieję, miłość, owoce i dary Ducha Świętego, o przebaczenie, o dobrą pracę, o rodzinę, o błogosławieństwo Boże.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- Mateńko kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów…, o wybór Bożej drogi.
- Proszę o łaskę żywej wiary dla Asi.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra w dniu pogrzebu.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .


„Trzeba z żywą wiarą wołać…”.
Zapraszamy do refleksji Sługi Bożego do dzisiejszej Ewangelii.
Wejdź TUTAJ!

Zbliża się rocznica śmierci Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Biskup Radomski zaprasza na uroczystości do Jedlińska.
Zobacz TUTAJ.


23 komentarze:

 1. Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę za ludzi bezdomnych oby odnaleźli drogę do Pana Jezusa Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę za duszę w czyśćcu cierpiące i za wszystkie dusze zapomniane Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 4. Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną moim małżeństwem oraz rodziną Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo, wstaw się za mną u Swego Syna. Wyproś dla mnie łaski w tym szczególnie ciężkim okresie w moim życiu - o siłę w walce z chorobą i o umocnienie w wierze. Proszę też o to, aby znajomość z pewnym mężczyzna rozwinęła się w dobrym kierunku. Matko Boża, pomóż mi, bo tracę już siły.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 9. O łaskę zdrowia dla Ks. Andrzeja Jedrzejewskiego - proboszcza parafii św.Stefana w Radomiu.

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateńko kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów…, o mądrość i wiarę.

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o wieczne życie dla naszych bliskich zmarłych oraz dla dusz czyśćcowych

  OdpowiedzUsuń
 14. Maryjo, proszę o błogosławieństwo i opiekę dla naszej Ojczyzny, o mądre wybory przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę o potrzebne łaski dla wszystkich, którym obiecałam modlitwę i których Pan Bóg stawia na mojej drodze każdego dnia.

  OdpowiedzUsuń
 16. Mateczko Boża dziękuje Tobie za wszystko i proszę otocz moja rodzine i bliskich Swoją opieka

  OdpowiedzUsuń
 17. Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 18. Mateczko Boża ulituj się nad nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 19. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż Kasi

  OdpowiedzUsuń
 20. Mateczko Boża proszę o nawrócenie męża dzieci i bliskich wskaż drogę by nie bładzili

  OdpowiedzUsuń
 21. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące ,dzieci nienarodzone,wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 22. Mateczko Ukochana uzdrow moja dusze i ciało

  OdpowiedzUsuń
 23. Jezu proszę pomóż nam odnaleźć właściwa drogę

  OdpowiedzUsuń