Różaniec ze Sługą Bożym i VI Dzień Nowenny – 29 X


29 października (poniedziałek)

 

VI Dzień Nowenny – Wychowawca duchowieństwa

i opiekun osób konsekrowanychSłowo Boże: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.              Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Najświętszej Maryi Pannie zawdzięczamy Jezusa Chrystusa, a wraz z Nim wszystkie skarby nadprzyrodzonego życia, czyli to wszystko, co dotyczy zbawienia i uświęcenia duszy. Gdy archanioł Gabriel zapowiadał Maryi, że stanie się Matką Syna Bożego, Najświętsza Panienka rozumie dobrze, co ta zapowiedź zawiera w sobie. Ona, ciche, nieznane dotąd Dziewczę z Nazaretu, ma wydać oczekiwanego z dawna Zbawcę i Głowę rodzaju ludzkiego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością służyłeś Maryi, przyczyń się za nami!

II.            Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Najpokorniejsze i najszlachetniejsze Serce Maryi zawsze jest pełne wdzięczności ku Panu Bogu, co ujawnia w gorących modlitwach. W hymnie Magnificat, obok uwielbiania wielkości Pana Boga, odnajdujemy serdeczne, z głębi duszy płynące, podziękowanie. Najświętsza Maryja Panna żywo odczuwa ogrom swego powołania, ma świadomość niezwykłych darów Bożych, które otrzymała. Nie zamyka bynajmniej oczu na przeogromne bogactwa Łaski” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wdzięcznością przyjmowałeś łaski Boże, przyczyń się za nami!

III.           Narodzenie Jezusa

„Ojciec Przedwieczny posyła na świat Jednorodzonego Syna swego na prace i trudy, krwawą mękę i śmierć dla dobra ludzkości. Patrzcie, jaką miłość nam Pan Bóg okazał! Miłość to bezinteresowna i czysta, bo czyż Pan Bóg nie jest najszczęśliwszy sam w sobie, albo czy może spodziewać się jakiej korzyści dla siebie ze strony człowieka? Umiłował nas, bo sam chciał” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem kontemplowałeś miłość Boga, przyczyń się za nami!

IV.          Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza wie, że Jezus, Jej Syn umiłowany, jest zapowiedzianym od wieków Odkupicielem. Przez Niego przeto zanosi przed Tron Boży swe uwielbienia i prośby. Każdą modlitwę i ofiarę, każdy wysiłek i trud życiowy, każde westchnienie serca łączy z nieskończonymi zasługami Jezusa Chrystusa, by godnie uwielbić Najświętszy Majestat Boży i najobfitsze łaski zaskarbić dla ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który stałeś się dla wielu świadkiem i nauczycielem w odnajdywaniu woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Pomyślmy tylko, jak ostrym mieczem było dla Maryi to straszne słowo, które usłyszała po całodziennej, uciążliwej podróży: «Nie ma Jezusa». Co teraz pocznie? Siły Jej wyczerpane potrzebują wzmocnienia, nogi zmęczone potrzebują wypoczynku, wszyscy pielgrzymi spoczęli. Ona tylko ze św. Józefem wypuszcza się na całą noc do Jerozolimy. Co za straszne udręczenie, jaki niepokój ogarnia Jej duszę, gdy dnia pierwszego i drugiego nie znajduje Jezusa” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił w szukaniu Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie.
- Proszę o modlitwę za ludzi bezdomnych, oby odnaleźli drogę do Pana Jezusa.
- Proszę o modlitwę za duszę w czyśćcu cierpiące.
- Dziękuję Panu Bogu i Matce Bożej za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną, moim małżeństwem oraz rodziną
- Maryjo, wstaw się za mną u Swego Syna. Wyproś dla mnie łaski w tym szczególnie ciężkim okresie w moim życiu – o siłę w walce z chorobą i o umocnienie w wierze. Proszę też o to, aby znajomość z pewnym mężczyzną rozwinęła się w dobrym kierunku. Matko Boża, pomóż mi, bo tracę już siły.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- O łaskę zdrowia dla Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego – proboszcza parafii św. Stefana w Radomiu.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- Matko kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o błogosławieństwo dla młodzieży i wsparcie od ich rodziców, rodzin, nauczycieli, katechetów, kapłanów…, o mądrość i wiarę.
- Proszę o wieczne życie dla naszych bliskich zmarłych oraz dla dusz czyśćcowych.
- Maryjo, proszę o błogosławieństwo i opiekę dla naszej Ojczyzny, o mądre wybory przez wstawiennictwo Sługi Bożego Biskupa Piotra.
- Proszę o potrzebne łaski dla wszystkich, którym obiecałam modlitwę i których Pan Bóg stawia na mojej drodze każdego dnia.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra w dniu pogrzebu.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. 
Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

„Trzeba z żywą wiarą wołać…”.
Zapraszamy do refleksji Sługi Bożego do wczorajszej Ewangelii.
Wejdź TUTAJ!

Zbliża się rocznica śmierci Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Biskup Radomski zaprasza na uroczystości do Jedlińska.
Zobacz TUTAJ.

11 komentarzy:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 5. Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną moim małżeństwem oraz rodziną Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i przemiany serc w mojej rodzinie Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo Matko Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski, Tobie Maryjo powierzam i oddaję siebie, rodzinę i bliskich, Maryjo proszę o pokój serca, pokój duszy, o wiarę, nadzieję i miłość dla nas, o owoce i dary Ducha Świętego, o dobrą pracę, poznanie drogi życiowej,za Patryka i jego rodzinę o wszystkie potrzebne nam łaski i błogosławieństwo.

  OdpowiedzUsuń
 9. O łaskę zdrowia dla Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego - proboszcza parafii św. Stefana w Radomiu.

  OdpowiedzUsuń
 10. Matko proszę o opieke nad naszym malzenstwem by miedzy nami byla milosc wiernosc i uczciwosc.

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o wiarę, miłość, uczciwość dla mojego syna. Aby był szczery że mną, nie ulegał naciskom środowiska lecz prezentował wzory, które daje mu rodzina i dom. Maryjo, naucz mnie z nim rozmawiać.

  OdpowiedzUsuń