Różaniec ze Sługą Bożym i VII Dzień Nowenny – 31 X


31 października (środa)

 

VIII Dzień Nowenny – Świadczący miłosierdzieSłowo Boże: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody” (Mt 10,40-42).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach. Miłosierdzie zaś wyrasta z miłości Pana Boga i bliźniego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Nawiedzenie świętej Elżbiety (albo Tajemnice Chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wielkie serce Sługi Bożego Biskupa Piotra, w którym tak wielu znajdowało schronienie.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego odwagę w świadczeniu uczynków miłosierdzia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego wyobraźnię miłosierdzia, która owocowała spieszeniem z pomocą wszystkim potrzebującym.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.              Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.            Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.           Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.          Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.           Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- Proszę o opiekę nad moim synem.
- Proszę o pomoc w wyjściu z długów. Brakuje mi już sił.
- Proszę o opiekę nad moją rodziną, abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego.
- Maryjo, Tobie powierzam wszystkie nasze sprawy, rodzinę i bliskich, osoby chore, samotne, bezdomnych, kapłanów, siostry zakonne, osoby konsekrowane, te osoby którym obiecaliśmy modlitwę i które prosiły nas o modlitwę, przyjaciół i nieprzyjaciół. Maryjo, przyjdź z pokojem, przyjdź z Jezusem.
- Dziękuję Matce Bożej i Panu Bogu za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nade mną, moim małżeństwem oraz rodziną.
- Dziękuję i proszę o nawrócenie i przemianę serc w mojej rodzinie.
- Proszę o modlitwę w intencji ludzi bezdomnych, oby odnaleźli drogę do Pana Jezusa.
- Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.
- O łaskę zdrowia dla Ks. Andrzeja Jędrzejewskiego – proboszcza parafii św. Stefana w Radomiu.
- Matko kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że razem możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.
- Proszę o wiarę, miłość, uczciwość dla naszego syna. Aby był szczery z nami, nie ulegał naciskom środowiska, lecz prezentował wzory, które daje mu rodzina i dom. Maryjo, naucz nas słuchać go i z nim rozmawiać.
- Matko Boża, dziękuje Tobie za wszystko i proszę: otocz moją rodzinę i bliskich Swoją opieką.
- Proszę wszystkich o modlitwę o zdrowie dla Kasi.
- Matko Boża, ulituj się nad nami grzesznymi.
- Jezu, ufam Tobie i proszę: pomóż Kasi.
- Matko Boża, proszę o nawrócenie męża, dzieci i bliskich. Wskaż drogę, by nie błądzili.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, wszystkich chorych.
- Matko Ukochana, uzdrów moją duszę i ciało.
- Jezu, proszę, pomóż nam odnaleźć właściwą drogę.
- O wieczne szczęście dla zmarłej Haliny.
- O radość Nieba dla zmarłej Mamy Piotra.
- W intencji śp. Sławomira.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje. Będziemy razem polecać je Panu Bogu za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl .

O jedynych takich święceniach, których udzielał
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
przeczytaj TUTAJ!

Zbliża się rocznica śmierci Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego.
Biskup Radomski zaprasza na uroczystości do Jedlińska.
Zobacz TUTAJ.


12 komentarzy:

 1. Maryjo, proszę Cię o wsparcie w mojej abstynencji, proszę wyzwól moją rodzinę z choroby alkoholizmu. Ciebie prosimy – módl się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo Kochana dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalszą opiekę nad moją rodziną, proszę o dobrą pracę, o uzdrowienie relacji, finansów, ciała i duszy, o uwolnienie z nałogów i uzależnień, Maryjo Tobie powierzam siebie samotność, ból, choroby, smutek i radości, trudne sprawy, proszę za całą moją rodzinę o owoce i dary Ducha Świętego, o błogosławieństwo Boże i o pokój w sercach i duszy. Maryjo do Syna swego nas prowadź.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę za Patryka i jego rodzinę, o nawrócenie, porzucenie nałogów, o dobrą pracę, o pomoc w trudnych sprawach finansowych, Maryjo oddaję Tobie całą moją rodzinę proszę Maryjo pomóż nam w Tobie cała nasza nadzieja.

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o zdrowie dla Patrycji dla mojej my siostry braci moje siostrzenicę siostrzenica bratanicę bratanka o moje bratowe mamę i całą rodzinę kieruj ich i chroń od wszystkiego złego proszę też o moje zrowie i ochronę od wszystkiego złego pomóż nam Matko Boża różańcowa w Tobie pokładam nadzieję

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 8. Matko boża różańcowa proszę o modlitwę za Patrycję o jej zdrowie za moją siostrę braci ich żony dzieci za zdrowie mamy brata najmłodszego za moje zdrowie chroń naszą rodzinę od wszystkiego złego matko boża różańcowa w aTobie pokładam nadzieję

  OdpowiedzUsuń
 9. Mamo Kochana w Twoje ręce oddaję siebie i wszystkich naszych bliskich, proszę oddaj nas Sercu Pana Jezusa z naszymi troskami i problemami. Panie Jezu wyzwól nas z sideł szatańskich, uzależnień, nałogów, przywiązania do grzechów. Proszę o łaskę nawrócenia i szczerej skruchy dla nas wszystkich. Powrót do kościoła i Eucharystii, pojednanie się z Panem Bogiem, Tobą Panie Jezu i Matką Twoją szczególnie mojej mamy, siostry i jej rodziny, mojego męża, syna, aby żył w pobłogosławionym związku przez Pana Boga. Nawróć Panie Jezu jego dziewczynę. Dla wszystkich zmarłych proszę o pokój w niebie.

  OdpowiedzUsuń
 10. Maryjo kochana, proszę o otwarcie się naszego małżeństwa na dar wspólnej modlitwy, o odwagę i wiarę, że wspólnie jesteśmy siłą i możemy więcej dla naszych dzieci, bliskich, innych małżonków i rodzin oraz potrzebujących modlitwy.

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o wiarę, miłość, uczciwość dla naszego syna. Aby był szczery z nami, nie ulegał naciskom środowiska, lecz prezentował wzory, które daje mu rodzina i dom. Maryjo, naucz nas słuchać go i z nim rozmawiać.

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o błogosławieństwo dla moich podopiecznych i ich rodzin, dla dobroczyńców i tych którym obiecałam modlitwę.

  OdpowiedzUsuń