2 listopada 2018:38 lat temu Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski

powrócił do Domu OjcaPamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże…” (Hbr 13,7)

Rankiem w Dzień Zaduszny, 2 listopada, bp Piotr Gołębiowski przyszedł do kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej na 15 minut przed Mszą świętą. Zajął miejsce w klęczniku i w ciszy modlił się. Około godz. 7.30 rozpoczęła się Msza święta. Biskup przewodniczył jej i wygłosił homilię. W czasie Komunii świętej udał się, by rozdzielać ją wiernym. Jedna z sióstr służek opowiadała: „Kiedy podszedł do mnie z Najświętszym Sakramentem i wypowiedział słowa «Ciało Chrystusa», osunął się na podłogę i skończył życie”. Było około godziny 8.00. Bezpośrednią przyczyną śmierci były dwa przebyte zawały serca. Był przygotowany na śmierć, a za każdy przeżyty dzień dziękował Bogu, gdyż stanowił on dla niego znak Bożej dobroci.
Dwanaście lat wcześniej, podczas wieczornej pogawędki z księżmi na wierzbickiej plebanii, ktoś wspomniał bp Szczepana Sobalkowskiego, biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej, który zmarł na Jasnej Górze następnego dnia po przyjęciu sakry biskupiej. Księża mówili do bp. Piotra, że taka śmierć, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej, to wielka łaska. Bp Piotr Gołębiowski powiedział wówczas, że największą łaską dla kapłana jest śmierć podczas Mszy świętej, ale po przyjęciu Komunii świętej. Sam takiej łaski dostąpił.
W telegramie nadesłanym na pogrzeb Jan Paweł II pisał: „Ze wzruszeniem wspominam tego dobrego i nieustraszonego Pasterza Kościoła sandomierskiego, który z taką wiarą, nadzieją i miłością oddał się bez reszty na służbę Ewangelii, nie bacząc na trudności i cierpienia. Niech Chrystus Uwielbiony przygarnie Go do wiecznej chwały, a ziarno ewangelicznej Prawdy, które rzucił w urodzajną ziemię sandomierską, niech owocuje w całych pokoleniach […]”. Gdy doręczono Janowi Pawłowi II telegram informujący o śmierci bp. Piotra Gołębiowskiego, papież, przeczytawszy wiadomość, powiedział: „Zmarł wielki Biskup”. Z kolei 25 listopada 1980 r. do ks. prał. Tadeusza Wójcika, kapelana zmarłego biskupa, Jan Paweł II powiedział: „To był święty Biskup”.

„i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!…” (Hbr 13,7)

(Z poniższej listy wybierz liczbę odpowiadającą Twojej dacie urodzin, a następnie odczytaj „Niebowskaz” Sługi Bożego dla Ciebie. Niech on będzie drogowskazem: pomyśl nad nim i realizuj w życiu).

1. Wyznawco Chrystusowy, poznaj wielką godność swoją!
2. Korzystajmy pilnie z darów miłosierdzia Bożego.
3. Bądźcie w swych domach apostołami uczynnej miłości, która przebacza, cierpliwie znosi przykrości, raczej woli dawać aniżeli brać.
4. Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem, cząstką Chrystusa Pana. Ale ten przykład nas zobowiązuje, byśmy w myślach, słowach, czynach coraz bardziej stawali się podobni do Jezusa Chrystusa.
5. Zwycięstwa, jakie odnosimy w życiu ziemskim, to tylko przedsmak szczęścia, do jakiego wiara doprowadzi nas w życiu przyszłym.
6. W każdym domu katolickim znajduje się obraz Matki Najświętszej, widomy znak duchowej obecności Maryi w rodzinie. Ku temu obrazowi niech często wznoszą się oczy, niech dźwigają się serca członków rodziny.
7. Uświęcajcie godziny swej codziennej pracy. Zawsze bądźcie synami Bożymi.
8. Spojrzyj, jak rozległe pole pracy przed tobą. Masz naśladować Chrystusa Pana.
9. Wszyscy w Kościele: jednostki i rodziny  - jesteśmy wezwani do wzajemnego pomagania sobie w służeniu Panu Bogu i bliźnim.
10. Z radością bierzcie do rąk Ewangelię świętą i z uwaga ją czytajcie, aby umysłem lepiej poznać i sercem goręcej umiłować Jezusa Chrystusa.
11. Postanówmy: ani dnia bez modlitwy.
12. Obyś i ty zrozumiał i docenił w swej duszy zmartwychwstanie Chrystusa przez łaskę.
13. Niech przykład naszych Świętych będzie nam zachętą do praktykowania cnót chrześcijańskich!
14. Postanówmy iść wiernie za wezwaniem Chrystusowym, jak to czynili Mędrcy ze Wschodu.
15. Niech odczują twoi najbliżsi: mąż, żona, rodzice, bracia, siostry, dzieci, sąsiedzi, że z tobą jest Jezus, a ty – z Jezusem.
16. Nie wstydź się nigdy, przynajmniej znakiem Krzyża świętego, dziękować Bogu za dary, których ci użycza.
17. Modlitwa sprawi, że wiernie współpracować będziemy z łaskami Bożymi i wytrwamy przy Panu Bogu aż do końca.
18. Niech Chrystus posiądzie umysły i serca nasze. Niech kieruje całym życiem naszym. Niech w nas i przez nas promienieje Duch Jego.
19. Miłość jest jedyną, twórczą potęgą w życiu.
20. Kto gorączkowo goni za majątkiem, wygodą, przyjemnością, ten niewiele miejsca zostawia w duszy pragnieniu posiadania Pana Boga.
21. Jednym z przejawów szerzenia Ewangelii wśród otoczenia jest apostołowanie miłosierdziem w różnych jego postaciach.
22. Idźmy po naukę i ratunek dla rodzin naszych.
23. I tobie Pan Bóg nie skąpi łask, abyś wśród dzisiejszych trudności był wyznawcą Chrystusowym.
24. Gdy usłyszymy głos Ducha Świętego, nie zamykajmy serc swoich, ale je szeroko otwórzmy.
25. Gdy czujesz utrudzenie, może pot płynie ci z czoła, wspomnij, że podtrzymuje cię ramię Wszechmocnego Pana.
26. Dziecko drogie, nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus.
27. Duszom naszym potrzeba radosnego promienia nauki Chrystusowej, który by ukazał nam wielką wartość życia i odsłonił przed nami zadania, jakie powinniśmy spełniać, jako wyznawcy Chrystusowi.
28. Daje ci Pan Bóg zdrowie, siły, uzdolnienie do pracy, nie cofaj się przed trudem na wyznaczonym przez Opatrzność posterunku.
29. Często i gorąco polecajmy się opiece Anioła Stróża. Módlmy się, pracujmy, czyńmy drugim dobrze w towarzystwie Aniołów.
30. Będziesz dobrym synem w rodzinie, pilnym uczniem w szkole, uczciwym kolegą, o ile dzień swój rozpoczniesz od gorliwej modlitwy porannej. Zjedna ci ona błogosławieństwo Boże.
31. Pracujcie sumiennie, gorliwie, jak przystało na dzieci Boże.

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13,8)

(Przez wstawiennictwo Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego pomódl się w intencji, która jest dla Ciebie ważna)

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
      
Kyrie, elejson. – Chryste, elejson. – Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Święci Piotrze i Pawle, – módlcie się za nami.
Sługo Boży Biskupie Piotrze, – wstawiaj się za nami.
Świadku Zmartwychwstałego,
Wierny sługo Eucharystii,
Z należną czcią adorujący Najświętszy Sakrament,
Gorliwy szafarzu Sakramentu Pokuty,
Żarliwy czcicielu Niepokalanej,
Apostole chwały Matki Bożej,
Pasterzu pokładający nadzieję w Maryi,
Doświadczający cudownej mocy Matki Najświętszej,
Kontemplujący Jezusa w modlitwie różańcowej,
Gorliwy czcicielu Świętych Pańskich,
Wierny sługo Kościoła świętego,
Posłuszny głosowi Następców św. Piotra Apostoła,
Powołany do kapłaństwa Chrystusowego,
Wezwany do grona następców Apostołów,
Wierny żarliwej modlitwie,
Zawsze otwarty na natchnienia Ducha Świętego,
Wytrwały głosicielu Słowa Bożego,
Rozmiłowany w zgłębianiu Bożej mądrości,
Biskupie usilnie zabiegający o zbawienie wiernych,
Ojcze duchowny alumnów,
Zatroskany o świętość kapłanów,
Opiekunie osób konsekrowanych,
Zatroskany o wiarę i miłość w małżeństwie i rodzinie,
Z odwagą broniący ludzkiego życia,
Cierpliwy wychowawco młodzieży,
Otwierający drzwi serca i domu dla wszystkich potrzebujących,
Pasterzu zanurzony w Miłosierdziu Boga,
Pochylający się nad chorymi, cierpiącymi i opuszczonymi,
Świadku Chrystusa miłosiernego,
Zatroskany o życie wiernych w stanie łaski,
Cierpliwy apostole jedności,
Pasterzu doświadczany krzyżem prześladowań za wierność Ewangelii,
Wytrwale dźwigający krzyż cierpienia,
Umocniony Eucharystią w ostatniej godzinie życia,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Duchu Święty, który serce Biskupa Piotra rozpaliłeś wielką miłością do Najświętszego Sakramentu i bezgranicznym zawierzeniem Niepokalanej Dziewicy, † uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Bogiem, * a nam udziel łask, o które z ufnością prosimy za jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Ks. Bp Henryk Tomasik, Biskup Radomski,
zaprasza na jutro do Jedlińska,
na uroczystości związane z rocznicą śmierci Sługi Bożego.
Zobacz TUTAJ.

7 komentarzy:

 1. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o opiekę nad moją rodziną abyśmy nie stracili naszego domu rodzinnego

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 4. O błogosławieństwo dla całej mojej rodziny, dobrą pracę, pomyślne wyjście z trudnych sytuacji finansowych o zdrowie duszy i ciała, o owoce i dary Ducha Świętego, nawrócenie w rodzinie poznanie drogi życiowej, za Patryka i jego rodzinę.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia i przemianę serc w mojej rodzinie Bóg zapłać

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę w intencji zmarłych kapłanów sióstr zakonnych braci zakonnych Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń