Sobotni promień słońca


„Listopad – miesiąc zmarłych przenosi myśl naszą do czyśćca i ukazuje rzeszę dusz, które wypłacają swe długi sprawiedliwości Bożej. […]
Dusze biedne, bo nie mogą zdobywać zasług, ani przyspieszyć choćby o godzinę czasu swego wyzwolenia. […]
Jest wszakże jedno serce, które najczulszą miłością ogarnia wszystkie dusze czyśćcowe i każdą z osobna. To – Niepokalane Serce Maryi. Czyż może matka zapomnieć o dziecku swoim, zwłaszcza o dziecku, które cierpi i oczekuje pomocy? A choćby matka ziemska zapomniała – Matka Niebieska nigdy nie będzie obojętną dla swych duchowych dzieci, pogrążonych w otchłani cierpienia.
Ona lituje się nad duszami czyśćcowymi, bo rozumie ich palącą tęsknotę za posiadaniem najwyższego szczęścia – za Bogiem. Czyż sama nie tęskniła za swym Umiłowanym Synem po Jego Wniebowstąpieniu, gdy w osamotnieniu odbywała uciążliwą pielgrzymkę na ziemi?
Maryja pragnie, aby co prędzej otworzyły się bramy niebios dla dusz czyśćcowych. Tyle Ją ku temu skłania powodów! I żądza większej chwały Bożej i macierzyńskie pragnienie szczęścia dla swych dzieci, tak bardzo umiłowanych, i osobista radość z jednej duszy dla nieba zdobytej. Swą pieczę o dusze czyśćcowe wyraża Matka Najświętsza w modlitwach, jakie zanosi przed tron Najwyższego Pana za tymi, którzy muszą przejść bolesne oczyszczenie, zanim wejdą do miejsca ochłody, światła i pokoju.
Kościół święty wielką ufność pokłada w orędownictwie Maryi na korzyść dusz czyśćcowych. […] Pogrzebowe modły liturgiczne nad otwartym grobem kończą się maryjną antyfoną: «Salve Regina – Witaj Królowo». W rzewnej pieśni polecamy duszę zmarłego opiece Tej, która jest Matką Miłosierdzia, życiem słodyczy i nadzieją naszą. Prosimy Ją, aby Swe miłosierne oczy raczyła zwrócić na to biedne dziecię swoje, które cierpi męki czyśćca, oraz by co prędzej mu okazała Jezusa, błogosławiony owoc żywota swego.
Kościół święty zapewnia, że szczególną opieką Maryi cieszą się te dusze w czyśćcu, które z dziecięcą ufnością czciły Ją i kochały na ziemi. […]
Mamy jeszcze jeden łatwy sposób do pozyskania szczególnej łaskawości Maryi: wspomaganie razem z Nią dusz czyśćcowych. Ona tej naszej współpracy gorąco pragnie w dziele ratowania cierpiących członków Chrystusowych. Zatem z Maryją i przez Maryję ofiarujmy Ojcu Przedwiecznemu za zmarłych braci naszych Msze święte i Komunie święte, modlitwy, jałmużny, umartwienia oraz inne dobre uczynki. Nie zapominajmy o wielkiej wartości modlitwy różańcowej, którą wraz z odpustami często ofiarujmy za Kościół, umiłowaną cząstkę Królestwa Maryi.”
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
Sługa Boży bp Piotr wielokrotnie odprowadzał zmarłych na miejsce wiecznego odpoczynku i modlił się o ich wieczne szczęście. Swą ziemską pielgrzymkę zakończył w Dniu Zadusznym, kilka chwil po spożyciu Ciała i Krwi Chrystusa. Eucharystia stała się dla niego Pokarmem na drogę do Nieba. Zachęceni przez niego módlmy się dziś w intencji dusz cierpiących w czyśćcu o to, by jak najszybciej mogli dostąpić łaski przebywania z Bogiem w Niebie:
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu i wraz ze Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołajmy słowami z jego testamentu
"Niech będzie coraz więcej wielbiona i miłowana Niepokalana Boża Rodzicielka, Maryja nasza nadzieja!”.
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.

Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

10 listopada 2018 r.

Tydzień temu w Jedlińsku modlono się
o rychłą beatyfikację Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Medialne przekazy z tego dnia
(relacje, nagrania, zdjęcia)
znajdziesz TUTAJ.


19 komentarzy:

 1. Matko Boża otocz Swą opieka sp Kasie

  OdpowiedzUsuń
 2. Mateczko Boża otocz Swą opieka wszystkich zmarłych

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko Nieustającej Pomocy prowadź moja rodzine bliskich i znajomych do Syna Swego Jezusa

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko Boża dziękuje zawszystko i proszę miej nas w Swojej opiece

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateczko Ukochana proszę pomóż nam odnaleźć właściwa drogę

  OdpowiedzUsuń
 6. Jezu proszę pomóż nam

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o pomoc nie nam już sił Mateczko pomóż

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o pomoc w wyjściu z długów brakuje mi już sił

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o opiekę nad moją rodziną

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o opiekę nad moim synem

  OdpowiedzUsuń
 11. Mateczko Ukochana dziękuje Tobie za wszystko i proszę czuwaj nad moja rodzina,bliskimi

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateczko Boża pomóż wszystkim dusza w czyśćcu cierpiącym

  OdpowiedzUsuń
 13. Mateczko Boża weź pod opiekę sp Kasie

  OdpowiedzUsuń
 14. Matko Nieustającej Pomocy proszę pomóż nam odnaleźć właściwa drogę

  OdpowiedzUsuń
 15. Mateczko proszę pomóż by mąż i dzieci się nawróciły

  OdpowiedzUsuń
 16. Jezu ufam Tobie i proszę pomóż

  OdpowiedzUsuń
 17. Matko Boża proszę pomóż rozwiązać ten węzeł który mnie krępuje

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące ,dzieci nienarodzone oraz wszystkich chorych

  OdpowiedzUsuń
 19. Mateczko Ukochana ulecz moja dusze i ciało

  OdpowiedzUsuń