Sobotni promień słońca


„Łaski pełna. Pod tym imieniem Najświętsza Maryja Panna ukazuje się światu. Archanioł Ją wita słowami: «Zdrowaś, łaski pełna». A gdy wrażliwe serce pokornej Dziewicy trwoży się na myśl, «co miałoby znaczyć to pozdrowienie» – poseł niebiański wyjaśnia niezwykłe słowa powitania: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus».
O patriarchach, prorokach i wodzach narodu żydowskiego Pismo święte wyraża się, że znaleźli łaskę u Boga. Co to znaczy? – Oto Najwyższy Pan powierzał ważne zadania swym wybranym sługom i zarazem udzielał im potrzebnych pomocy, aby godnie wypełnili swoje posłannictwo.
Maryję Pan Bóg wybrał do wielkiego, jedynego w dziejach ludzkości zadania, aby w swym dziewiczym łonie poczęła, a następnie na świat wydała Jednorodzonego Syna Bożego, Zbawiciela wszystkich ludzi. Święta Boża Rodzicielka – to godność, która przewyższa ludzkie rozumienie, siły i zasługi. To wyłączny dar Boży, to przejaw hojnej miłości Ojca Niebieskiego względem Maryi. Do nikogo z ludzi nie odnoszą się z taką siłą, jak do Maryi słowa: «Znalazłaś łaskę u Boga»”.
Słowa te nie tylko głoszą wielkość posłannictwa Maryi, ale nas wprowadzają do świątnicy Jej pięknej duszy. Pan Bóg tworzy dzieła doskonałe. Tę, Którą wybrał do niezwykłej godności, obsypał również wyjątkowymi darami, aby była łaski pełną, jak przystało na Matkę Syna Bożego.
Łaski pełna! – Niepokalanie Poczęta, zaraz w pierwszej chwili życia swego wolna od zmazy grzechu pierworodnego i złej pożądliwości ciała, które buntuje się przeciwko duchowi. Wszystka piękna, jako zorza rano powstająca!
Łaski pełna! – Przeczysta, niedotknięta najlżejszym pyłem niewierności względem Pana Boga. Zwierciadło bez skazy!
Łaski pełna! – Nienaruszona Dziewica-Matka Boga. Złączyła w swym sercu radości matki z blaskiem kwiatu dziewictwa. Nie była przed Nią i nie będzie aż do końca świata podobnej do Niej niewiasty. Lilia między cierniem!
Łaski pełna! – Żywa świątynia Trójcy Przenajświętszej, oświecona wiarą, promienna nadzieją, rozpłomieniona miłością Boga i ludzi. Pełna cnót wszelakich. Obfitująca w dary i owoce Ducha Świętego. Przewyższająca świętością ludzi i aniołów. Matka pięknej miłości.
Łaski pełna! – Wniebowzięta, uwielbiona przed obliczem Bożym z duszą i ciałem, jako niebios i ziemi Królowa, wywyższona ponad zastępy świętych i chóry Aniołów. Jej chwała w niebie jest darem Najwyższego, ale i nagrodą za wierność łaskom Bożym. Na wylew łask niebiańskich Maryja odpowiadała tymi prostymi, ale głębokimi słowami: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa». To cały program Jej świętego życia: być najwierniejszą służebnicą Bożą.
W liturgii adwentowej często staje nam przed oczyma obraz tajemnicy Zwiastowania. W pacierzach kapłańskich i we Mszy świętej tego okresu raz po raz rozbrzmiewają słowa: «Zdrowaś, łaski pełna»… «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa».
Czytelniku Drogi, czy w tych głębinach wewnętrznego życia Maryi nie dostrzegasz cząstki, która do Ciebie należy? Jako chrześcijanin i ty masz wezwanie Boże, abyś w duszy własnej i w duszach bliźnich kształtował Jezusa Chrystusa, którego światu przyniosła Maryja.
I tobie Pan Bóg nie skąpi łask, abyś wśród dzisiejszych trudności był wyznawcą Chrystusowym «w duchu i prawdzie», z przekonania i czynu. Będziesz obfitował w bogactwo życia Bożego, jeśli nie sprzeniewierzysz się Panu swemu. Bądź wiernym w służbie Bożej, jak tego wymaga hasło naszej Niepokalanej Matki: «Niech Mi się stanie według twego słowa»”.
Sł. B. bp Piotr Gołębiowski
W adwentowym czasie oczekiwania pozdrawiamy Ciebie, Matko Boża. Tak po ludzku myślimy, że słowa Anioła zawarte w modlitwie „Zdrowaś, Maryjo” muszą wywoływać uśmiech na Twojej twarzy. Przecież to wtedy dowiedziałaś się, że będziesz Matką Chrystusa! Słowa tej modlitwy to serdeczny zapis wydarzeń zbawczych, w których centrum – z woli Boga – się znalazłaś:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Maryjo, wraz z Twym wiernym Czcicielem, Sługą Bożym Biskupem Piotrem, wołamy do Ciebie:
„Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, bądź nam Mistrzynią i Przewodniczką”.
Pomyślmy teraz o intencji, którą chcemy polecić Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego Biskupa Piotra, i módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).
15 grudnia 2018 r.
 

7 komentarzy:

 1. Matko Boża weź pod Swą opiekę moja rodzine bliskich i prowadź by nie błądzić

  OdpowiedzUsuń
 2. Matko Boża pomóż by mąż ,dzieci się nawrócili

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateczko ulituj się nad nami grzesznymi

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateczko ukochana proszę pomóż

  OdpowiedzUsuń
 5. O nawrócenie córki.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę Cię Maryjo przez wstawiennictwo biskupa Golebiowskiego o nawrócenie córki.

  OdpowiedzUsuń
 7. Prośmy o łaskę zdrowia dla małej Marysi, o siłę w pokonywaniu trudności dla jej rodziców.

  OdpowiedzUsuń