Odczytując Ewangelię ze Sługą BożymChrześcijanin - to drugi Chrystus


„W godzinie Chrztu świętego zobowiązaliśmy się do naśladowania Boskiego Mistrza. Wspomnijcie na obietnice, które odnawialiście przy Pierwszej Komunii świętej. Przyjmując Sakrament Chrztu świętego zostaliśmy członkami Mistycznego Ciała Chrystusowego.
A Jezus Chrystus stał się nam głową, z której do naszych dusz dociera strumień światła, życia, mocy. Do nas  stosują się słowa Apostoła Narodów: «Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami» (1 Kor 12,27). Wielki to zaszczyt być chrześcijaninem, cząstką Chrystusa Pana. Ale ten przykład nas zobowiązuje, byśmy w myślach, słowach, czynach coraz bardziej stawali się podobni do Jezusa Chrystusa. «Chrześcijanin – to drugi Chrystus»  – mówi starożytna tradycja.”
Sługa Boży Bp Piotr Gołębiowski
„Współczesna Ambona” 2(1947), s. 178
 13 I 2019 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz