Odczytując Ewangelię ze Sługą Bożym


 

Miłość bliźniego

bierze swój początek z miłości Pana Boga

„Jak rzeka ze źródła, tak miłość bliźniego bierze swój początek z miłości Pana Boga. Bo czyż podobna kochać Pana Boga, a nie kochać człowieka, który na obraz i podobieństwo Boże jest stworzony?
Czy można kochać Pana Boga, a nie darzyć miłością ludzi, powołanych do wiecznego szczęścia, polegającego na udziale w życiu Przenajświętszej Trójcy? Czy możliwe jest do pomyślenia, aby ktoś miłował Pana Boga, a nie odnosił się z miłością do nieśmiertelnych dusz ludzkich, które «nie złotem i srebrem, nie drogimi kamieniami, ale najdroższą Krwią swoją odkupił Syn Boży?». Wszelkie wątpliwości ustają, gdy czytamy energiczne słowa św. Jana, apostoła miłości: «Jeśliby ktoś mówił: ‘Miłuję Boga’, a brata swego nienawidził, jest kłamcą». Zdanie to oparte jest na odpowiedzi danej przez Chrystusa Pana uczonemu żydowskiemu, w której Boski Zbawiciel nierozerwalnie połączył dwa przykazania miłości. «Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego».
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Siewca Prawdy” 2(1932) nr 37, s. 2
24 II 2019 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz