Z Maryją w herbie


 

Tajemnica Lourdes wciąż trwa…


Niewielkie, mało znane miasteczko, położone na południu Francji w Górach Pirenejskich nabrało światowego rozgłosu od chwili, gdy pasterce czternastoletniej Bernadecie ukazała się Najświętsza Maryja Panna i dała zlecenia dotyczące całej ludzkości. […] Po raz pierwszy objawiła się Najświętsza Maryja Panna w skalistej grocie Lourdes 11 lutego 1858 roku.
Nadziemską pięknością i macierzyńską dobrocią  olśniła prostą, ubogą dziewczynę. Zachęciła ją do odmawiania różańca. Poleciła jej przychodzić do groty przez 14 dni bez przerwy.
Stwierdzono, że w różnych dniach 18 razy Matka Najświętsza stawała przed Bernadetą, zwierzała jej swe tajemnice i głębokie troski, dawała rady i wskazania. Ostatnie objawienie miało miejsce 16 lipca 1858 roku. Przedtem 25 marca «Piękna Pani» na ponowną prośbę Bernadety ujawniła swe imię, mówiąc «Jestem Niepokalane Poczęcie».
Ważną datę stanowi dzień 25 lutego tegoż roku, kiedy to w grocie Lourdes na miejscu wskazanym przez Najświętszą Maryję Pannę wytrysnęło źródło, którego woda przyczyniła się do wielu cudownych uzdrowień.
Pierwszy cud w Lourdes dokonał się nazajutrz po wytryśnięciu źródła. […] Tajemnica Lourdes wciąż trwa…
Niedowiarkowie usiłowali ją obalić. Twierdzili, że uzdrowienia chorych za pomocą wody z Lourdes należy przypisać jej własnościom leczniczym, podobnie jak w miejscowościach kuracyjnych. Przeoczyli, że nie ma na świecie uzdrowiska, gdzie można by wyleczyć wszelkiego rodzaju niedomagania: zastarzałe kalectwa, choroby określone przez najsławniejszych lekarzy jako nieuleczalne.
Zresztą wodę z Lourdes szczegółowo zbadano. […] Niezwykłe uzdrowienia w Lourdes mają inne podłoże. Głoszą one tajemnicę Bożej potęgi i dobroci. To Niepokalana Dziewica, jako Uzdrowienie Chorych, śpieszy z pomocą swym udręczonym dzieciom i dla wielu z nich wyprasza cenny dar zdrowia.
Krótkowidz duchowy zapyta: «Czemu nie wszyscy chorzy doznają uzdrowienia po użyciu wody z Lourdes?» – Pytanie dotyka tajemnych dróg Opatrzności Bożej, sekretów Serca Niepokalanej Matki.
Światło w tej sprawie spływa z kart Ewangelii świętej. Pan Jezus, lecząc choroby ciała, chciał przez to pobudzić ludzi, nie tylko Mu współczesnych, ale wszystkich pokoleń, do troski o zdrowie i nadprzyrodzone życie duszy. Bo to najważniejsza dla każdego sprawa.
Cudami w Lourdes kieruje to samo Prawo Boże. Niepokalana Dziewica stanęła pośród mieszkańców ziemi, dała im odczuć potęgę swego wstawiennictwa po to, aby owieczki Chrystusowe, a jej dzieci umiłowane «żywot wieczny miały i obficiej miały». Z macierzyńskiej troski Maryi o najwyższe szczęście ludzi zrodziło się Jej wstrząsające wołanie w grocie objawień: «Pokuty, pokuty, pokuty!». W tym wołaniu mieści się najgłębsza tajemnica Lourdes, pełna znaczenia w czasach, jakie obecnie przeżywamy.
Różaniec święty i pokuta!…”.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 39-41
11 II 2019 r.

Dzisiaj przypada Światowy Dzień Chorego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:
Modlitwę w intencji chorego znajdziesz TUTAJ.
Zachęcamy też Chorych do osobistej modlitwy – TUTAJ.

Zapraszamy Cię też do wczorajszej refleksji Sługi Bożego.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz