Naśladując Świętych – 19 IIIŚw. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny


„Delikatne sumienie św. Józef okazał w chwilach ciężkiego doświadczenia duchowego, które opisuje św. Mateusz Ewangelista. Pokora, dyskrecja, zaufanie Panu Bogu nie pozwoliły Najświętszej Maryi Pannie podzielić się z Józefem wiadomością o Zwiastowaniu i Wcieleniu Syna Bożego. Gdy przeto Józef zauważył, że Maryja jest brzemienna, doznał duchowego wstrząsu. Jak postąpić?
Nie chciał posądzać Maryi o przewinienie, bo znał Jej świętość. Nie chciał też zachowywać się biernie, aby nawet pozoru nie stwarzać, że lekceważy prawo Boże. Postanowił potajemnie opuścić swą małżonkę. Ile w czasie tego bolesnego przeżycia wykazał roztropności, rozwagi, jaką wrażliwość na dobro i zło, jak wysokie poczucie odpowiedzialności za każdą decyzję! Wystąpił na kartach Ewangelii jako mąż sprawiedliwy, prawy, który nade wszystko miłuje Pana Boga, bezgranicznie Mu ufa. I nie doznał zawodu: «Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło… Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański».
Poczucie odpowiedzialności, prawość, szlachetność cechowały św. Józefa w całym Jego życiu. W pracy zawodowej odznaczał się rzetelnością, dotrzymywał słowa, daleki był od oszustwa, braku solidarności i chęci nadmiernego zysku. Słusznie w litanii nazywamy św. Józefa wzorem rzemieślników.
Głębokie poczucie odpowiedzialności św. Józefa widzimy również w życiu rodzinnym. Stawał wobec trudnych zadań. Nie cofał się jednak przed żadną ofiarą, aby wypełnić nałożone przez Opatrzność Bożą obowiązki i osłonić do czasu tajemnicę Wcielenia Syna Bożego, wyżywić i obronić Jezusa oraz Jego Matkę w obliczu grożących niebezpieczeństw. Zawsze gotów pójść za rozkazem Bożym. […]
Męczy nas obecnie atmosfera zakłamania, która powoduje zamieszanie w sumieniach, gdy światło uchodzi za ciemności, a ciemność za światło, zło traktuje się jako dobro, a dobro jako zło. Szeroko panuje choroba znieczulicy. Zanika wrażliwość na zachowanie przykazań Bożych, na poszanowanie godności człowieka i jego podstawowych praw, jak prawo do życia, do dobrego imienia, do własności. Osłabła świadomość obowiązków społecznych we współżyciu ludzi w rodzinie, w sąsiedztwach, w zespołach zawodowych. Rozszerzyło sie samolubstwo z wielką szkodą dla miłości bliźniego […].
Idźmy po naukę do św. Józefa! Kształtujmy swe sumienia na zasadach Ewangelii Chrystusowej i nauki Kościoła świętego. Badajmy swe postępowanie i postawy moralne, czy w naszym życiu osobistym, w pracy zawodowej, w rodzinie, w obcowaniu z bliźnimi, odpowiadają one zamiarom Bożym?
Św. Józefie, Mężu sprawiedliwy, Obrońco Jezusa i Maryi, najwierniejszy Sługo Boga i ludzi, prowadź nas drogą poczucia odpowiedzialności!"
Sł. B. Bp Piotr Gołębiowski
Odezwa na miesiąc marzec w 1978 r. – Św. Józef uczy poczucia odpowiedzialności

19 III 2019 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz