Z Maryją w herbie – 24 maja


 

Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka Wiernych


„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. […] Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca. Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe 42(1951), s. 2

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!


1 komentarz:

  1. Módlmy się za Alicję, która w walce z chorobą potrzebuje wsparcia. Czeka ją operacja i długie leczenie. Wspomożycielko Wiernych wybłagaj u Swego Syna łaskę zdrowia dla Alicji.

    OdpowiedzUsuń