Z Maryją w herbie – 3 maja

Fot. Ks. Stanisław Piekielnik

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski


„Jak Jezus Chrystus jest Odkupicielem i Królem wszystkich ludzi, podobnie Jego Przeczysta Matka jest Panią i Królową całej ludzkości. […] Nasz naród polski w szczególny sposób błogosławi imię Maryi, jako swojej Królowej. […] Po imieniu Jezus, Jej imię stało się najmilsze, najdroższe, najświętsze w mowie polskiej. Najstarsze świątynie […] zostały poświęcone chwale Maryi. Jako pierwszy hymn narodowy, śpiewany przez hufce rycerstwa polskiego, rozbrzmiewa maryjna pieśń: «Bogarodzica Dziewica». Nabożeństwo do Matki Bożej przeszło w krew narodu naszego, ogarnęło wszystkie warstwy społeczeństwa. Dzieje naszego narodu splotły się nierozerwalnie z imieniem Maryi, jak dwa złote ogniwa. Radosne i smutne wydarzenia zbliżają nasz naród do Maryi, potęgując w polskich sercach wzrost czci, zaufania i miłości do Niebiańskiej Królowej. […] Maryja wiernie dochowa swych obietnic, jak je już tyle razy spełniła. Chodzi o nas, abyśmy nie złamali złożonych przyrzeczeń”.
Sł. B. Bp P. Gołębiowski
„Kółko Różańcowe” 39(1948), s. 134-135

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej * religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz