III Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 26 X


26 października (sobota)

 

III Dzień Nowenny – Czciciel Najświętszej Maryi Panny


Słowo Boże: „Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie»” (J 2,1-5).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „W Twe ręce Przeczysta Boża Rodzicielko składamy nasze błagania, bóle i udręki, racz je przedstawić Umiłowanemu Synowi swemu. Pragniemy być pomocnikami Twoimi, Matko Kościoła, w szerzeniu Królestwa Chrystusowego w sercach, w rodzinach, w narodzie naszym i na całym świecie”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Matki Najświętszej.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ukochanie modlitwy różańcowej.
Dziękujemy Ci, Boże, za motto jego życia i biskupiej posługi, którym jest „Maryja naszą Nadzieją”.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.                 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Hasło swego życia wypowiada Maryja w dniu Zwiastowania: «Oto służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego» (Łk 1,38). W tych słowach drga najgłębsza Miłość, pełna oddania się Panu Bogu bez żadnych wahań, ograniczeń, zastrzeżeń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddałeś wszystkie swe siły na służbę Bogu, przyczyń się za nami!

II.               Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Prawo do łask nawiedzenia Maryi zdobędziemy wówczas, gdy Jej śladami pójdziemy przez życie. Ślady te są wyraźne. Stanowią je czyny miłości bliźniego w życiu codziennym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który prowadząc swych parafian przez zaminowane pole zachęcałeś, by szli po Twoich śladach, przyczyń się za nami!

III.             Narodzenie Jezusa

„Narodzenie Chrystusa Pana w ubogiej stajni betlejemskiej, ucieczka do Egiptu przed prześladowaniem Heroda stanowiły również poważną próbę dla nadziei Maryi. Pozornie zdawało się, że Pan Bóg opuścił Syna swego. Jednak Maryja nie wątpi ani na chwilę w Opiekę Bożą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w najtrudniejszych momentach życia ufałeś w Bożą Opatrzność, przyczyń się za nami!

IV.            Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Matka Najświętsza nie ogranicza się do modlitwy osobistej, jaką zanosi w osamotnieniu zacisznego domku Nazaretu. Wrażliwa na wszystko, co dotyczy chwały Bożej, uległa Bożym rozkazom, bierze udział w modlitwie wspólnej, publicznej, nie szczędząc żadnego trudu, ani ofiary. Z Bożym Dzieciątkiem na rękach idzie do Świątyni Jerozolimskiej, aby ofiarować Jezusa i dopełnić obrzędu oczyszczenia” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nie szczędziłeś sił, aby tylko głosić chwałę Bożą, przyczyń się za nami!

V.              Odnalezienie Jezusa w świątyni

„W jakim stosunku jesteś do Chrystusa Pana i Jego Królestwa? Czy żyje w Tobie Jego Duch? Może odczuwasz wewnętrzny niepokój, wyrzut sumienia z powodu sprzeniewierzenia się woli Bożej. Niechybny to znak twojej tęsknoty za Chrystusem Panem. Znajdziesz Jezusa we własnym sercu, uspokojonym w Sakramencie Pokuty, zasilonym Komunią świętą” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który dla tak wielu ludzi stałeś się przewodnikiem na drogach odnajdywania Boga, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- O zdrowie, mądrość, opiekę i Boże błogosławieństwo dla moich dzieci. Dziękujemy za to że ich mamy.
- Proszę o powołania kapłańskie i zakonne.
- Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.
- Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.
- Proszę o opiekę nad moimi starszymi rodzicami. O światło dla mnie i natchnienia, abym zawsze była gotowa do pomocy im, nawet gdy o nią nie proszą, ale potrzebują. Maryjo, otaczaj ich swoim płaszczem.
- Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.
- Proszę o modlitwę za Darka – o łaskę uzdrowienia z nowotworu.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Miłość do Maryi wpisana w biskupi program

Bp Piotr Gołębiowski szczególną miłością i zawierzeniem otaczał Matkę Bożą. Nie dziwi więc, że jego posługa administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej nosiła maryjny profil. Nie sposób nie wspomnieć, że podobną drogę kierowania swymi diecezjami realizowali kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła.
Posługa bp. Piotra Gołębiowskiego jako rządcy Kościoła sandomierskiego opierała się na konkretnym maryjnym programie posługiwania. Jeszcze w 1968 r. przygotował on uroczystości 150-lecia diecezji sandomierskiej. Z prostotą tłumaczył swym diecezjanom: „W czyjeż bowiem ręce złożymy nasze dziękczynienie, jeśli nie w macierzyńskie ręce Niepokalanej Dziewicy Wspomożycielki”. Szczytowym wydarzeniem tego roku była koronacja obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie w 1968 r.
  Kolejnym ważnym wydarzeniem duszpasterskim w diecezji sandomierskiej za czasów rządów bp. Piotra Gołębiowskiego była trwająca w latach 1972-1973 peregrynacja Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niejako podsumowaniem tej peregrynacji była w 1974 r. koronacja obrazu Matki Bożej Różańcowej w Wysokim Kole.
  Następnym wielkim etapem programu duszpasterskiego diecezji sandomierskiej były trzeźwościowe rekolekcje Orędzia NMP Fatimskiej. Płynące z Fatimy wezwanie Matki Bożej do pokuty i nawrócenia znalazło odbicie w trosce bp. Piotra Gołębiowskiego o ratowanie rodzin z plagi alkoholizmu. Biskup wezwał całą diecezję do zadośćuczynienia i konkretnych działań. W każdej parafii odbywały się więc rekolekcje trzeźwościowe. Rozpoczęły się w Wysokim Kole, a ich zwieńczenie nastąpiło w Błotnicy, w czasie koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia w 1977 r. Był to szczytowy moment tej wielkiej akcji rekolekcyjnej.
Przygotowanie do tej koronacji i samą uroczystość bp Piotr Gołębiowski przeżywał najbardziej. To przecież było sanktuarium jego stron rodzinnych i krainy lat dziecięcych. Często tam pielgrzymował, a dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Błotnickiej w dzieciństwie odzyskał łaskę zdrowia. Była to ostatnia koronacja, jakiej kard. Karol Wojtyła dokonał na ziemi polskiej przed wyborem na Stolicę Piotrową. W kazaniu krakowski kardynał wołał między innymi o prawa rodziny i o poszanowanie ludzkiego życia. Wspomniał też wydarzenia Radomskiego Czerwca 1976 r. i dziękował bp. Piotrowi Gołębiowskiemu za zdecydowaną postawę w obronie jedności Kościoła.
Bp Piotr Gołębiowski, którego styl kierowania diecezją był na wskroś maryjny, po przeprowadzonych trzech koronacjach, u schyłku swych dni, mówił jeszcze o koronacji w Czarnej. Myślał też o takiej uroczystości w Skrzyńsku, jednak zaznaczył od razu: „Ale ta łaska już nie będzie mi dana za mego życia”.

W chwili ciszy, przed Bogiem, powtórzmy słowa pragnień Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego: „Chcę ustawicznie wzrastać w czci i miłości względem Maryi. Chcę z pomocą Bożej łaski naśladować cnoty Maryi, wiarę, pokorę, czystość, uległość woli Bożej, nade wszystko miłość Boga i bliźniego”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


6 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń