IV Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bozym


27 października (niedziela)

 

IV Dzień Nowenny – Pasterz dobry


Słowo Boże: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; <najemnik ucieka>, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca” (J 10,11-15).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Chce Jezus, Dobry Pasterz, pozostawać we wszystkich pokoleniach ludzkich w Kościele, chce zbawiać i uświęcać dusze przez swych zastępców – kapłanów”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia (lub Tajemnice Chwalebne - patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za pasterską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego gorliwą troskę o zbawienie wszystkich ludzi.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego promieniowanie ojcostwem i naśladowanie Dobrego Pasterza.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Zmartwychwstały Zbawca staje pośród uczniów swoich i pozdrawia ich słowami pokoju. Uradowali się uczniowie na widok Pana swego, Króla chwały, w uwielbionym ciele, naznaczonym ranami, które jaśniały na podobieństwo gwiazd. Z radością przyjęli miłe pozdrowienie Mistrza” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego świadomość Bożej Obecności była źródłem siły i radości, przyczyń się za nami!

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Pan Jezus, najlepszy znawca dusz ludzkich, wiedział, co dzieje się w sercach Jego uczniów. Na zbolałą  ranę – przykłada balsam. Zapewnia Apostołów, że nie zostaną na świecie sierotami, rzuconymi na falę życia, bez opieki. Otrzymają bowiem innego Pocieszyciela, którym będzie Duch Święty. Toteż Apostołowie z odejścia Chrystusowego nie powinni się smucić, ale cieszyć” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który sam widziałeś i wskazywałeś innym cel życia, jakim jest Niebo, przyczyń się za nami!

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„Jak kiedyś Apostołom – podobnież takiej duszy Duch Święty jest Pocieszycielem, gdyż On jest Bogiem, Trzecią Osobą Przenajświętszej Trójcy, pochodzącą przed wiekami z niewypowiedzianej miłości Ojca do Syna. Czyż to nie pociecha, nie szczęście dla skołatanego ludzkiego serca, że ma Boga w sobie? Niestraszne są wtedy cierpienia, nieprzykry niedostatek, niegorzka śmierć sama, bo jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Przyjdź, Pocieszycielu, pośród licznych strapień, pozostań z nami” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który udzielałeś darów Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, przyczyń się za nami!

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Po Wniebowstąpieniu Chrystusa Pana, Maryja żyje błogą Nadzieją, że przyjdzie dzień, w którym znowu ujrzy oblicze swego Syna, zajmie przy Jego boku zaszczytne miejsce w niebie, stanie się Orędowniczką ludzkości całej. W dniu chwalebnego Wniebowzięcia Maryi ziściły się wszystkie Jej nadzieje, Uwielbiona pod względem duszy i ciała odpoczęła w Panu Bogu na wieki i stała się nadzieją wszystkich pokoleń” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z mocą głosiłeś i przypominałeś, że Maryja jest naszą nadzieją, przyczyń się za nami!

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Kościół święty od najdawniejszych czasów darzy Przeczystą Matkę Bożą czcią szczególną, przewyższającą cześć, jaką oddajemy Aniołom i świętym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który Matkę Bożą darzyłeś szczególną miłością, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach: 
- Proszę za ludzi chorych, cierpiących, samotnych, bezdomnych, za tych którzy się pogubili w życiu.
- Proszę o nawrócenie chrześcijan.
- Proszę o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.  
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Z Maryją na szlaku Nawiedzenia 

Na czas rządów bp. Piotra Gołębiowskiego przypadło Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji sandomierskiej. Sama idea Nawiedzenia była dziełem kard. Stefana Wyszyńskiego i częścią jego wielkiego maryjnego programu. Tysiące wiernych gromadzących się przy trasach przejazdu i w miejscach nabożeństw przed Obrazem Nawiedzenia musiały wyjątkowo drażnić rządzących. W 1966 r. „aresztowali” oni Obraz i przewieźli go na Jasną Górę, a przy bramach klasztornych postawili posterunki milicyjne. W zaistniałej sytuacji Prymas szybko podjął decyzję, że peregrynacja będzie kontynuowana, ale parafie będą nawiedzały puste ramy.
Hasłem towarzyszącym tamtej peregrynacji w diecezji sandomierskiej były, z woli bp. Piotra Gołębiowskiego, słowa: „Maryja nawiedza Lud Boży diecezji sandomierskiej, aby uświęcić rodziny”. Na kilka dni przed przybyciem Obrazu bp Piotr Gołębiowski mówił: „Przybywaj Maryjo, czekamy na Ciebie z radością”. Znamienne są wspomnienia zapisane przez biskupiego kapelana, ks. Tadeusz Wójcika, z wieczoru poprzedzającego rozpoczęcie peregrynacji: „Przyszedłem w tym dniu do kaplicy trochę wcześniej. Biskup Gołębiowski już się modlił. Widziałem, z jaką wielką wiarą odmawiał różaniec. Bez przesady można powiedzieć, że widziałem tam człowieka świątobliwego, który z wielką prostotą i wiarą dziecięcą rozmawiał ze swoim Stwórcą. Niemal zawsze tak wyglądały modlitwy naszego Pasterza. Długo jeszcze nie opuszczaliśmy kaplicy trwając na modlitwie. O sobie mogę powiedzieć, że nie potrafiłem się w tym momencie modlić. Z zachwytem, a jednocześnie z pewnym zawstydzeniem obserwowałem modlącego się Ks. Biskupa. Tak pięknie modlącego się człowieka nie często można zobaczyć”.
18 czerwca 1972 r. rozpoczynała się peregrynacja w diecezji sandomierskiej. Pierwszą stacją był kościół pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu, dzisiejsza katedra. Także tutaj, podobnie jak w kilku poprzednich diecezjach, przygotowywano się na przyjęcie pustych ram. Tuż przed uroczystościami, na plebanii dzisiejszej katedry radomskiej bp Piotr Gołębiowski zobaczył, że jest jednak Obraz! Dzięki bowiem czterem osobom: ks. Józefowi Wójcikowi, ks. Romanowi Siudkowi i siostrom służkom NMP Niepokalanej z Mariówki – Marii Kordos i Helenie Trętowskiej Obraz mógł powrócić na szlak peregrynacyjny. Ks. Prymas zapytał wówczas bp. Piotra Gołębiowskiego, czy weźmie odpowiedzialność za powracający Obraz Nawiedzenia. Biskup odpowiedział: „Jest to słodka odpowiedzialność”.
Na placu przed dzisiejszą katedrą radomską zgromadziło się około 80-100 tysięcy wiernych. Czekali oni na przyniesienie pustych ram do ołtarza usytuowanego na zewnątrz kościoła. Tymczasem zobaczyli, że biskupi nieśli Obraz Nawiedzenia. Wiernych opanowało wzruszenie. Obraz nieśli wśród innych biskupów: kard. Stefan Wyszyński, kard. Karol Wojtyła i bp Piotr Gołębiowski.
Bp Piotr Gołębiowski wracał z obchodów peregrynacyjnych w parafiach zmęczony, ale i radosny. W okresie przerwy zimowej Obraz znajdował się w kaplicy domu biskupiego, gdzie poddany był konserwacji. Dla bp. Piotra Gołębiowskiego był to czas nawiedzin jego domu. Peregrynacja w diecezji sandomierskiej trwała do 10 czerwca 1973 r. Uroczyste jej zakończenie i przekazanie Obrazu diecezji kieleckiej odbyło się w Skarżysku-Kamiennej, w kościele Najświętszego Serca Jezusowego. Powrót Obrazu na trasę peregrynacji właśnie do diecezji sandomierskiej stanowił swoistą nagrodę dla bp. Piotra Gołębiowskiego.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mówił: „Niech Różaniec święty stanie się nam szkołą, a Maryja – mistrzynią prawdziwej, pokornej modlitwy”. Pomódlmy się o to w  ciszy.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


12 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.

  OdpowiedzUsuń
 3. Mateńko, proszę o opiekę nad Kapłanami, Siostrami zakonnymi, Misjonarzami. szczególnie Sługo Boży wypraszaj święte kapłaństwo naszego Syna.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę za naszego nastoletniego syna..Ty wiesz.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Prosimy o wszelkie łaski dla solenizanta Tadeusza

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 9. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 12. Proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny. O miłość i wiarę dla nich. O zdrowie dla mojej siostry,Dla przyjaciółki oraz dla siostrzenicy znajomego.
  A także siłę, wiarę i energię dla mnie w tym trudnym dla mnie okresie.

  OdpowiedzUsuń