Nowenna za przyczyną Sł. B. Bp. Piotra Gołębiowskiego


 

1 listopada


 

IX Dzień–Dźwigający krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem
Słowo Boże: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,23-24).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Jest to głęboka tajemnica, że Jezus Chrystus nie w inny sposób, lecz przez krzyż i zmartwychwstanie swoje pojednał rodzinę ludzką z Ojcem. Odtąd każde cierpienie ludzkie ma wielką wartość apostolską, jeśli zostanie złożone Panu Bogu w zjednoczeniu z Jezusem Ukrzyżowanym i Jego Bolesną Matką”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Podczas wizyty u lekarza stwierdzono u mnie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór raka szyjki macicy. Pobrano niezbędny materiał i kazano cierpliwie czekać. Dzień 15 listopada będzie dniem rozstrzygnięcia stadia rozwoju mojej przypadłości. To również dzień moich 22 urodzin. Chciałabym dostać od Boga najpiękniejszy prezent w życiu zdrowie lub szansę na jego zachowanie... Proszę o modlitwę, sama nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
- Proszę w intencji Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu. Bóg zapłać wszystkim za modlitwę.
- Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi każdego dnia, niech wola Boża się spełnia.
- Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.
- Dziękuję Ci, Maryjo, za łaskę wytrwania w codziennej modlitwie różańcowej, otul płaszczem swej opieki moją rodzinę.
- Weź w opiekę, Maryjo, naszą znajomą i całą jej rodzinę oraz nasze wspólne relacje.
- Polecam w modlitwie kobiety w stanie błogosławionym, szczególnie naszą córkę, oraz te, które już urodziły maleństwa.
- Mateńko, proszę za naszymi synami.
- Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.
- Maryjo, miej w opiece nasz naród, rządzących i programy edukacyjne, dzieci, młodzież i rodziców. Proszę o nawrócenie tych, którzy deprawują dzieci i młodzież.
- Matko Boża, proszę o opiekę nad kapłanami, siostrami zakonnymi, misjonarzami. Szczególnie, Sługo Boży, wypraszaj święte kapłaństwo naszego syna.
- Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za tych, którzy nam źle życzą.
- Prosimy o zdrowie dla małej Marysi.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Dźwiganie krzyża na Kalwarię.

Dziękujemy Ci, Boże, za przykład wytrwałej i ufnej drogi życia Sługi Bożego Biskupa Piotra idącego za Chrystusem dźwigającym krzyż.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego męstwo w znoszeniu trudności i cierpień, niesprawiedliwości i represji, pogardy i poniżenia.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego umiłowanie Chrystusowego Krzyża i bycie Jego Świadkiem.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sł. B. bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl

Jutro przypada 39. rocznica śmierci Sługi Bożego bp. Piotra.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Jutro też - jak zazwyczaj - NIEBOWSKAZY!

2 komentarze:

  1. Proszę nie ustannie o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.Bp.Piotrze wypros łaskę uzdrowienia.

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o modlitwę w intencji łaski zdrowia duchowego i fizycznego dla moich rodziców, mojej żony, syna i dla mnie.

    OdpowiedzUsuń