Różaniec ze Sługą Bożym - 11 X


11 października (piątek)


Tajemnice bolesne

I.                 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus dokładnie wie, jakie cierpienia czekają Go w Jeruzalem i mimo to idzie na ich spotkanie, świadcząc tym samym, że nie pod przymusem, ale dobrowolnie, powodowany jedynie miłością ku Ojcu Niebieskiemu i ludziom, składa ze swego życia ofiarę” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który ze spokojem i z ufnością przyjmowałeś wolę Bożą, przyczyń się za nami!

II.               Biczowanie Jezusa

„Wielkie pole do pracy otwiera przed człowiekiem jego własna dusza. Jest ona jakby umiłowaną winnicą Bożą, daną nam do uprawy. Trójca Święta stworzyła nieśmiertelną duszę na obraz i podobieństwo swoje. Syn Boży odkupił ją Przenajdroższą Krwią, a Kościół święty – Matka nasza – troskliwą opieką otacza karmiąc duszę ludzką, co najlepszym pokarmem, bo Słowem Bożym i Ciałem Bożym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego zbawienie dusz ludzkich było największym dobrem, przyczyń się za nami!

III.             Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Jak wielki jest Bóg, tak wielkie jest Jego miłosierdzie! Bóg posłał ludziom na ratunek swego Syna. Jezus Chrystus wziął nasze winy na siebie. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu zadośćuczynił za nasze grzechy. Przez poniżenie i ofiarę z życia oraz przez tryumf zmartwychwstania wysłużył nam wyzwolenie z tyranii grzechów i pojednanie z Bogiem, Ojcem Najlepszym” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swej posłudze ukazywałeś ogrom Bożego miłosierdzia, przyczyń się za nami!

IV.            Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Dziecko drogie, nie zniechęcaj się swymi upadkami. Przepraszaj za nie Boga i co dzień odnawiaj swe postanowienie: chcę dziś tak myśleć, mówić, jakby na moim miejscu postąpił Pan Jezus. O własnych siłach tego wielkiego zadania nie spełnisz. Wie o tym Chrystus, serdeczny twój przyjaciel i gotów cię wspierać łaską swoją. Ale o tę łaskę proś” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który pomagałeś innym dźwigać ich krzyże, przyczyń się za nami!

V.              Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Najbliżej Krzyża Jezusa stanęła Matka Jego, wielka Wynagrodzicielka wraz z Nim za wszystkie wykroczenia swych dzieci duchowych. Ukrzyżowany Jezus i Jego Bolesna Matka nie są osamotnieni. Towarzyszy Im wielka rzesza ludzi uczestniczących w zbawczym dziele zadośćuczynienia. I my stańmy pod krzyżem Jezusa, przy Niepokalanym Sercu Maryi w duchu zadośćuczynienia za grzechy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, wiernie trwający wraz z Maryją pod krzyżem Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
-  Bardzo proszę o modlitwę za mnie i moich bliskich. Łucja.
- Proszę, za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra, o siły w wypełnianiu woli Bożej i mężnego dźwigania codziennych krzyży dla moich bliskich i dla mnie.
- Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich, których Pan Bóg stawia na mojej drodze, także tych nieprzychylnych i nieprzyjaciół.
- Matko Boża, przytul moich bliskich, niech miłość i pokój zagości w sercach. Proszę też za osobami, którym obiecałam modlitwę.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Proszę o modlitwę w intencji śp. Romana.
- Piszę prosząc o modlitwę w mojej intencji o poprawę sytuacji w pracy, środowisko otaczające mnie jest trudne, pozbawione szacunku do człowieka oraz zakłamane. Jest mi bardzo ciężko.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej rodziny i wyjścia z kryzysu finansowego.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Tęsknota za posługą duszpasterską w parafii

W niełatwych chwilach choroby w życiu ks. Piotra Gołębiowskiego uwidoczniło się tym bardziej jego posłuszeństwo woli Bożej, wyrażanej w decyzjach przełożonych, i jego miłość do Kościoła. Korespondencja ks. Piotra Gołębiowskiego z biskupem daje temu wspaniałe świadectwo. Pisał dla przykładu w czerwcu 1941 r. do bp. Jana Lorka: „[…] Wszakże nie mam innego sposobu poznania woli Bożej, jak tylko przez decyzję Waszej Ekscelencji. […] Najpokorniej przeto proszę Waszą Ekscelencję o łaskawą decyzję, co mam nadal robić, gdzie i w jaki sposób pełnić zadanie swego życia, dopóki Panu Bogu będzie się podobało”.
W celu odpoczynku i nabrania sił ks. Piotr Gołębiowski udał się do swego przyjaciela z czasów rzymskich studiów, do parafii Konieczno w diecezji kieleckiej. Wydaje się, że poprawa stanu zdrowia następowała, choć bardzo powoli. W jednym z listów bp Jan Lorek pisał do niego: „Ja rad bym mieć Kochanego Księdza Profesora w Sandomierzu”. Propozycję tę ks. Piotr Gołębiowski odczytał jako zaszczytną, niemniej biorąc pod uwagę zmęczenie, jak też odczuwając radość z pracy duszpasterskiej, prosił biskupa o możliwość takiej posługi w diecezji. Odczuwał bowiem tęsknotę za pracą w parafii, i pisał wtedy: „Praca duszpasterska mnie koi duchowo i wyrabia we mnie przekonanie, że jeszcze coś pożytecznego mogę zrobić”.
W tamtym czasie zmarł proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mikołaja w Baćkowicach. 16 sierpnia 1941 r. biskup sandomierski mianował tam proboszczem ks. Piotra Gołębiowskiego. Parafia ta, położona u podnóża Gór Świętokrzyskich, pod względem poziomu duchowego była jedną z lepszych w całej diecezji. Poziom ten był bez wątpienia między innymi owocem szesnastoletniej posługi poprzedniego proboszcza, ks. kan. Romualda Górskiego, którego śmierć stanowiła dla parafian ogromną stratę.
Tymczasem objawy choroby zdaje się przeminęły, a decyzja biskupia otwierała nowy okres w życiu ks. Piotra Gołębiowskiego. Nowy proboszcz w Baćkowicach z zapałem i pasterską miłością rozpoczynał swą nową posługę.

Wsłuchajmy się w słowa Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego: „Zatapiając się w rozważaniu tajemnic różańcowych, odczujesz w swym sercu iskrę Miłości Bożej. Iskra ta nie zgaśnie w tobie, bo Maryja ją podtrzyma i przemieni w płomień, który swym żarem ogrzeje twą duszę i udzieli się drugim. Siłą Miłości Bożej podbijać będziesz Chrystusowi Panu serca tych, którzy żyją z dala od Niego. Przy boku Maryi staniesz się apostołem Miłości!”. W chwili ciszy pomódlmy się, by wszyscy mieszkańcy naszej parafii otworzyli serca na Miłość Bożą.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


6 komentarzy:

 1. Proszę o Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o modlitwę w intencji wszystkich dusz czyśćcowych

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia przemiany serca życia odcięcia korzeni zła zniewoleniem grzechmi alklizmu kłamstwa lenistwa zdrady oszustwa oraz światło ducha Świętego dla męża Adama

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o pomoc w wyjściu z pętli zadłużenia

  OdpowiedzUsuń
 6. Prosze o blogoslawienstwo dla calej mojej rodziny niech zyja w zdrowiu i szczesciu

  OdpowiedzUsuń