Różaniec ze Sługą Bozym - 21 X

Fot. Ks. Tomasz Lis

21 października (poniedziałek)


Tajemnice radosne

I.                 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Syn Boży postanawiając stać się człowiekiem, miał prawo wybrać sobie matkę. Co więcej, mógł ją wyposażyć w te dary i zalety, które chciał w niej widzieć. I z tego prawa skorzystał. Pragnął mieć matkę niewinną, niepokalaną, najczystszą. Dlatego spośród milionów niewiast wybrał sobie na matkę Przeczystą Dziewicę Maryję” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zapałem sławiłeś chwałę Maryi, przyczyń się za nami!

II.               Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Hymn uwielbienia, wypowiedziany po raz pierwszy w domu Zachariasza i Elżbiety, już nigdy nie opuści Maryi. Matka Boża ponawiać go będzie w życiu codziennym: w chwilach radości i bezmiernego cierpienia. Niepokalana uwielbia Stwórcę nie tylko chwilowym porywem serca, ale i nieustannym czynem, uległością względem woli Bożej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nawet w trudnych doświadczeniach, na wzór Maryi, ufałeś i wielbiłeś Miłosierdzie Boże, przyczyń się za nami!

III.             Narodzenie Jezusa

„Z modlitwą dziękczynną Maryja nie rozstaje się nigdy. Zanosi ją przy żłóbku w ubogiej grocie betlejemskiej w noc Bożego Narodzenia. Podziękowanie wyraża Ojcu Niebieskiemu w codziennych modlitwach, które wraz z Chrystusem Panem i św. Józefem praktykuje w zaciszu rodzinnego domu w Nazarecie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z miłością celebrowałeś tajemnicę przychodzenia Boga na świat w każdej Mszy świętej, przyczyń się za nami!

IV.            Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Czterdziestego dnia po narodzeniu Chrystusa Pana, Panna Maryja udaje się do Świątyni Jerozolimskiej, aby dopełnić obrzędu ofiarowania Jezusa i własnego oczyszczenia. Litera prawa nie obowiązywała Maryi, będącej Matką Syna Bożego, Matką jedyną, wybraną, nienaruszoną w dziewictwie swoim. Maryja jednak podejmuje trud pielgrzymowania do świątyni, gdzie składa przepisane ofiary, modli się wspólnie z innymi, przyjmuje błogosławieństwo kapłańskie. Jakiż to wspaniały wzór uległości woli Bożej, posłuszeństwa dla przepisów prawa, żarliwości o chwałę Bożą, umiłowania wspólnej modlitwy!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego modlitwa zachwycała świadków Twych rozmów z Bogiem, przyczyń się za nami!

V.              Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Najświętsza Maryja Panna najpełniej żyje Duchem Chrystusowym. W Niepokalanym swym Sercu najwierniej odtwarza miłość Najświętszego Serca Jezusowego. Ona czuje się Matką serdeczną i Opiekunką każdego dziecka. Z Jej natchnienia powstają w Kościele świętym zakłady wychowawcze, sierocińce, przytułki dla opuszczonych, nieszczęśliwych dzieci. Pod Jej wpływem rodzą się powołania zakonne, mające na celu wychowanie w duchu Chrystusowym dzieci. Bywają wypadki, że Królowa niebios zastępuje sierocie matkę ziemską” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który – jak Maryja – spieszyłeś z pomocą wszystkim potrzebującym, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:

- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie z depresji i natrętnych myśli. O zdrowie dla męża, o jedność w rodzinie oraz o to aby tata przestał pić.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Następca Apostołów

Bp Jan Kanty Lorek darzył ks. Piotra Gołębiowskiego szczególnym zaufaniem. W ciągu kilku zaledwie lat stał się on jednym z najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników biskupa. Nie dziwi więc, że 3 czerwca 1957 r. Pius XII mianował ks. Piotra Gołębiowskiego biskupem pomocniczym diecezji sandomierskiej. Następnego dnia po nominacji, bp Jan Lorek przekazywał tę wiadomość księżom kończącym pierwszą turę rekolekcji kapłańskich w stolicy diecezji. Odpowiedzią zebranych były oklaski. Opuszczali oni Sandomierz zawożąc tę wieść do swych parafii i środowisk.
Uroczystość sakry biskupiej ks. Piotra Gołębiowskiego odbyła się 28 lipca 1957 r. Nominat przygotowywał się do niej poprzez rekolekcje na Jasnej Górze. W biskupią drogę ks. Piotr Gołębiowski wyruszał ze znakiem Maryi. W swój biskupi herb wpisał literę „M” – od imienia Maryi – i krzyż zakończony kotwicą – znak nadziei. Symbolikę herbu tłumaczyło biskupie zawołanie: „Maria spes nostra” – „Maryja naszą nadzieją”. Herb i motto biskupiego posługiwania stanowiły odbicie jego duchowości, jak też szczególnej czci i zawierzenia Matce Bożej.
W uroczystości święceń biskupich brało udział ponad 200 duchownych i ponad 3 tysiące wiernych świeckich. Z Jedlińska, z rodzinnej parafii nominata, przybyło ponad 300 osób. Szczególnymi uczestnikami święceń biskupich byli sędziwi rodzice nowego biskupa: matka Helena – licząca 80 lat i mający 84 lata jego ojciec Jan. Nie zabrakło też dawnych parafian ks. Piotra Gołębiowskiego.
Głównym konsekratorem nowego biskupa był pasterz Kościoła sandomierskiego – bp Jan Kanty Lorek, a współkonsekratorami: bp Franciszek Jop – profesor nominata z seminarium, dawny sandomierski biskup pomocniczy i bp Tomasz Wilczyński – kolega nominata z okresu studiów rzymskich.
Na zakończenie uroczystości święceń biskupich nowy biskup mówił między innymi: „Z bojaźnią, ale i z ufnością w pomoc łaski Bożej przyjmuję dziś na swe słabe barki ciężar nowych obowiązków. Św. Pius X w dniu przyjęcia sakry biskupiej pisał do swego przyjaciela: «Jakiż to krzyż! Co za Kalwaria. Obym mógł z Jezusem powiedzieć: Niech się dzieje wola Twoja». Te słowa Świętego Papieża pragnę obrać jako wskazówkę życiową. Pojmować biskupstwo jako ofiarę, krzyż, jako służbę Bożą. Służyć Bogu, Kościołowi, służyć pomocą Najdostojniejszemu Pasterzowi, służyć braciom kapłanom, służyć wiernym. Zadanie to wielkie, przerastające siły człowieka. Nie na ludzkie siły liczę, ale na łaskę Bożą i na modlitwy serc wszystkich. Wszystkich tu obecnych […] gorąco proszę o pamięć w modlitwach, abym zaufania Kościoła świętego nie zawiódł, abym wiernie wypełniał w swym życiu zamiary Boże. Z hasłem «Maria spes nostra» pragnę codziennie wypełniać swe obowiązki biskupie! I na tej drodze proszę o wsparcie radą, modlitwą, sercem!”.
Na obrazkach rozdawanych na zakończenie uroczystości bp Piotr Gołębiowski umieścił ewangelijne zdanie mówiące o służbie „na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć” (Mt 20,28).

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zapewnia nas dzisiaj: „Miejmy odwagę stanąć do współpracy z działaniem Bożym, dzień za dniem, godzina za godziną. Ujrzymy Królestwo Boże pośród nas”. Módlmy się w ciszy, by nasze ręce każdego dnia były pełne uczynków miłosierdzia.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


7 komentarzy:

 1. Proszę o wszelkie łaski dla Janusza

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o modlitwę w intencji uwolnienia i zdrowia duszy od złych myśli.

  OdpowiedzUsuń