Różaniec ze Sługą Bożym - 22 X


22 października (wtorek)


Tajemnice bolesne

I.                 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Chrystus Pan nie chciał cofać się przed ofiarą. Obrał twardą drogę męki, by pouczyć, jak wielką zbrodnią wobec Majestatu Bożego jest grzech, by dać wyraźny dowód nieskończonej miłości ku duszom ludzkim, by zaznać goryczy cierpienia dla pociechy wszystkich nieszczęśliwych ludzi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który odważnie wypełniałeś zadania wyznaczone Ci przez Opatrzność Bożą, przyczyń się za nami!

II.               Biczowanie Jezusa

„Jak nie czcić miłości Tego, który jest Panem i Bogiem naszym? Jak nie miłować Tego, który nas pierwszy umiłował i dla naszego dobra poświęcił samego siebie?” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który oddawałeś cześć Sercu Jezusowemu, przyczyń się za nami!

III.             Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Cierniem ukoronowany Zbawiciel wszystkim pokoleniom przypomina ogrom swojej miłości do Ojca i do człowieka, do każdego człowieka” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który upodabniałeś swe serce do Serca  Jezusowego, przyczyń się za nami!

IV.            Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Wobec cierpienia bylibyśmy zupełnie bezradni, gdyby przed nami nie cierpiał Jezus Chrystus. Obecnie jedno spojrzenie na wizerunek Ukrzyżowanego Pana wlewa pokój do zbolałego serca, a duszy udziela siły do dźwigania krzyża” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w swym biskupim krzyżu na piersi nosiłeś relikwie Drzewa Krzyża świętego, przyczyń się za nami!

V.              Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus, składając z siebie na ołtarzu Krzyża ofiarę krwawą, zadośćuczynił sprawiedliwości Bożej za grzechy wszystkich ludzi i pojednał rodzaj ludzki z Ojcem Niebieskim” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który łączyłeś swe cierpienia z Męką Chrystusa, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o wszelkie łaski dla Janusza.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej siostry Bożeny i jej rodziny.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Rozpoczyna się biskupia służba

Wobec stanu zdrowia bp. Jana Lorka ciężar posługi pasterskiej i odpowiedzialności za diecezję brał na siebie bp Piotr Gołębiowski. Czynił to z wielkim szacunkiem dla biskupa diecezjalnego. Odczuwał także potrzebę bycia jego opiekunem w okresie choroby. Warto przypomnieć też, że tamten okres – na skutek złowrogiej polityki rządzących – był bardzo trudny. Zadanie stawienia czoła polityce represyjnej reżimu komunistycznego na terenie diecezji stanęło więc przed bp. Piotrem Gołębiowskim. Przyszłość pokazała, iż potrafił wykazać się determinacją w obronie Kościoła.
Bp Piotr Gołębiowski aktywnie włączył się w działalność duszpasterską. Wizytował parafie, uczestniczył w różnych spotkaniach księży, podczas których dawał im konkretne i praktyczne rady i wskazówki. Chciał poprzez to podnieść dyscyplinę wśród księży, jak też zachęcić ich do gorliwszej posługi i większej aktywności duszpasterskiej.
Powołanie bp. Piotra Gołębiowskiego do grona Episkopatu Polski stawiało go w pierwszym rzędzie walki o wolność Kościoła w rzeczywistości powojennej Polski. Od ponad dziesięciu lat Polska znajdowała się bowiem w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Narzucono jej system komunistyczny. Życie w tym totalitarnym systemie niosło ze sobą wiele problemów, a każdy totalitaryzm boi się opozycji. Komunizm – bazujący na materialistycznym światopoglądzie – odrzucał jakąkolwiek religię. Słynne stało się zdanie jednego z klasyków tegoż systemu, że religia jest jakby narkotykiem dla ludzi. Przez większość czasu komunizmu w Polsce Kościół był jedyną jawnie działającą opozycją. Jego miejsce w życiu Narodu musiało być „solą w oku” rządzących, a – co więcej – wcześniej czy później musiało dojść do starcia Kościoła z komunistycznym reżimem o „rząd dusz” w Polsce.
Wydaje się, że władze nie doceniały początkowo osoby bp. Piotra Gołębiowskiego, choć co prawda odnotowywały wiele jego odważnych wystąpień. Mimo, że nie były one „skrajnie negatywne” kazały uznać biskupa za przeciwnika polityki władz państwowych. Niepokój komunistów budził zapał duszpasterski nowego biskupa, jak też wyrażane przez niego prywatnie krytyczne opinie na temat władzy. Po jednej z rozmów, na które bp Piotr Gołębiowski został wezwany do Wydziału do Spraw Wyznań w Kielcach, biskup zapisał: „Celem wezwania było nękanie i chęć zastraszenia”.

Wraz ze Sługą Bożym bp. Piotrem Gołębiowskim módlmy się: „Prowadź nas, Matko serdeczna, drogą, którą stąpałaś w radosnych i bolesnych chwilach życia swego, drogą niezachwianej, dziecięcej ufności w ojcowską opiekę Bożą”.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.

9 komentarzy:

 1. Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą Córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o wszelkie łaski dla Janusza

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę o opiekę nad moimi starszymi rodzicami. O światło dla mnie i natchnienia, abym zawsze była gotowa do pomocy im, nawet gdy o nią nie proszą, ale potrzebują. Maryjo, otaczaj ich swoim płaszczem.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.

  OdpowiedzUsuń