Różaniec ze Sługą Bożym - 6 X


6 października (niedziela)


Tajemnice chwalebne

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Trzeciego dnia po pogrzebie, z brzaskiem niedzielnego poranka, rozchodzi się lotem błyskawicy wieść: Pan wstał z grobu! Pan zwyciężył. Zmartwychwstanie – to wielkie zwycięstwo Chrystusa Pana odniesione nad śmiercią i nad cierpieniami, – to zwycięstwo dzieła Chrystusowego, Jego Królestwa, które ogłosił i przyniósł światu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który byłeś wiernym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele, przyczyń się za nami!

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Nadzieja daje nam udział w gorącym pragnieniu Chrystusa Pana zbawienia dusz naszych i budzi w nas głęboką tęsknotę za posiadaniem Królestwa Bożego. Jednocześnie napełnia otuchą, że cel ten osiągniemy, dzięki zasługom Chrystusa Pana i Jego Najświętszej Matki, o ile nie odmówimy współpracy z darami Bożymi. Miłość najściślej wiąże nas z Jezusem, bo nas wprowadza do przybytku Najświętszego Serca i w Nim pozwala ukochać Pana Boga, bliźnich, samego siebie” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyłeś nadzieją i tęsknotą za nadejściem Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„Duch Święty nie skąpi tchnienia swego, a tak niewypowiedzianie nas miłuje, tak bardzo chce nas zbawić i uświęcić, że w duszach naszych składa nadprzyrodzone moce, czyli uzdolnienia, abyśmy łatwo i ochoczo okazali uległość Jego świętym natchnieniom. Te wewnętrzne moce i uzdolnienia noszą nazwę darów Ducha Świętego. Wytwarzają one w duszach delikatność, pozwalającą słyszeć wołanie Boże i wiernie je wypełnić” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolskim zapałem udzielałeś darów Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Maryja bierze czynny udział w radosnych i bolesnych przeżyciach Jezusa. Nie dziw, że po dokonaniu ziemskiej pielgrzymki, promienna chwałą duszy i ciała zajmuje w niebie pierwsze miejsce po uwielbionym Bogu-Człowieku, ponad tronami Świętych i Aniołów. Czyż nie słuszną jest rzeczą, abyśmy rozszerzali na ziemi cześć Tej, którą Pan Bóg tak przedziwnie wyróżnił, wyniósł, umiłował? Które z dzieci nie jest dumne z tego, że ludzie znają i podziwiają przymioty jego matki? Najlepszy z synów Jezus Chrystus na pewno doznaje wielkiej radości, gdy w serach ludzkich rośnie cześć i miłość do Jego Przeczystej Rodzicielki. Jest to miłe również Niepokalanemu Sercu Maryi, bo Ona pragnie, aby wszyscy poznawali te wielkie rzeczy, jakie uczynił Jej Pan” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z synowską miłością szerzyłeś cześć Matki Najświętszej, przyczyń się za nami!

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Pragniemy, aby Maryja była naszą Gwiazdą – Przewodniczką. Pragniemy przede wszystkim, aby stała się nam otwartą bramą do nieba. Ile razy Maryja spełniła tę niezwykłą rolę doprowadzania dusz do Pana Boga? Jak olbrzymia rzesza wiernych znalazła pełnię szczęścia w Panu Bogu, dzięki Maryi! Dla ilu dusz Matka Odkupiciela stała się ukojeniem na ziemi i otwartą bramą niebios!” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym biskupim zawołaniem uczyniłeś słowa „Maryja naszą nadzieją”, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- W intencji Ani i Marcina, którzy wczoraj zawarli Sakrament Małżeństwa.
- Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia, przemiany serca i życia, odcięcia korzeni zła, zniewolenia grzechem alkoholizmu, kłamstwa oszustwa, lenistwa, zdrady w życiu męża Adama, o światło Ducha Świętego.
- Proszę o modlitwę w intencji o umocnienie wiary i wyjścia z kryzysu finansowego.
- Proszę  o modlitwę za moja córkę i jej rodzinę; o duchowy spokój  i powrót do Boga.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz o dary Ducha Świętego dla Emilki Brusik z okazji zbliżających się 25 jej urodzin.
- Proszę o potrzebne łaski dla mnie i bliskich memu sercu.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Ponownie w seminarium duchownym

Przez rok ks. Piotr Gołębiowski pracował jako wikariusz przy sandomierskiej katedrze. W 1929 r. musiał jednak pożegnać się z tamtejszym wikariatem i objąć nowe obowiązki. Biskup sandomierski mianował go profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Tak więc po dziesięciu latach od rozpoczęcia swoich seminaryjnych studiów ks. Piotr Gołębiowski powrócił do znanego sobie dobrze sandomierskiego seminarium. Liczył wtedy zaledwie 27 lat. Zgodnie z wolą biskupa podjął wykłady z teologii i apologetyki. Poza tym był opiekunem duchowym alumnów Niższego Seminarium Duchownego.
Ks. Piotr Gołębiowski przychodził punktualnie na wykłady – wraz z dźwiękiem dzwonka. Podobnie punktualnie kończył zajęcia. Wspominano, że promieniował pokorą, mądrością i dobrocią, a w jego postawie nie można było dostrzec wyższości, z jaką traktowałby alumnów. Wchodził na aulę wykładową z uśmiechem i serdecznością na twarzy. Całą swoją postawą świadczył o prawdach głoszonych z profesorskiej katedry. Chętnie, z cierpliwością i z życzliwością udzielał rzetelnych odpowiedzi alumnom na wszelkie ich wątpliwości: czy to naukowe, czy duchowe. Często zdarzało się, że po zakończonym wykładzie alumni na korytarzu prosili go o dalsze wyjaśnienia czy rozwiązanie trudnych zagadnień. Nie umknęło kleryckiej uwadze, że ks. Piotr Gołębiowski przed wykładem i po jego zakończeniu wstępował do kaplicy. Tam modlił się na różańcu lub z brewiarza. Dostrzegali to i rozumieli, że prawdy głoszone na sali wykładowej były wcześniej przez niego dogłębnie przemodlone. W czasie jego wykładów na temat Eucharystii można było z łatwością odczuć, iż profesor autentycznie żył Eucharystią. Przykładem i słowem zachęcał swych studentów do modlitwy, jak też do kultu maryjnego. Otaczając zaś miłością papieża i Stolicę Apostolską, z szacunkiem i posłuszeństwem przyjmował dokumenty Kościoła. Bazował na nich przygotowując wykłady i odpowiadając na pytania i wątpliwości.
Przekazywał solidną i zdrową wiedzę, nie chwytał się jakichś nowinek, ale zawsze uczył zgodnie ze wskazaniami Kościoła. Treści wykładowe wzbogacał przykładami wziętymi z życia, by głoszona wiedza miała dla słuchaczy – przyszłych duszpasterzy – podłoże duszpasterskie i praktyczne. Dodatkowo pod koniec każdej części zagadnień podawał praktyczne rady, w jaki sposób uczyć dzieci i młodzież.
W tamtych czasach brakowało jeszcze podręczników do teologii w języku polskim. Alumni zaś nie zawsze nadążali z notowaniem wykładów ks. Piotra Gołębiowskiego. Z kolei on sam, przeglądając ich notatki, dostrzegał braki i błędy. Na prośbę alumnów rozpoczął ręczne pisanie treści wykładów, co musiało zajmować mu bardzo wiele czasu. Teksty te następnie były przepisywane przez alumnów na maszynie, a potem powielane. Stanowiły solidnie opracowany skrypt czy wprost podręcznik teologii moralnej. Skrypty te docierały do wielu seminariów w Polsce, jak też na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Cieszyły się tam zainteresowaniem i popularnością.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski podpowiada nam dzisiaj: „Każdy katolik, który bierze do ręki Różaniec i odmawia go w duchu wiary, pomnaża potęgę duchową Kościoła i przyobleka się «mocą z wysokości»”. W chwili ciszy prośmy o łaski potrzebne każdemu z nas.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl 
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


4 komentarze:

 1. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 2. O uzdrowienie dla mojej Mamy błagam

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę o Boże Błogosławieństwo dla mojej rodziny o światło ducha Świętego dla męża Adama uzdrowienie z nałogu alkoholowego Bóg zapłać za modlitwę

  OdpowiedzUsuń
 4. Błagam o modlitwę za moją rodzinę i o zdrowie.

  OdpowiedzUsuń