Różaniec ze Sługą Bożym1 października (wtorek)


Tajemnice bolesne

I.                 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Daru wytrwania nie możemy z tytułu sprawiedliwości wysłużyć, ale go możemy pokornie wymodlić. Ostoją szczęśliwego zamknięcia księgi życia chrześcijańskiego jest Pan miłosierny i hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wytrwałością przyjmowałeś i dźwigałeś swój codzienny krzyż, przyczyń się za nami!

II.               Biczowanie Jezusa

„Zdumiony umysł ludzki stawia sobie pytanie: dlaczego Syn Boży tak się uniżył, że przyjął postać sługi? – Przede wszystkim chciał ofiarą swego życia odkupić świat z niewoli grzechu. Ale chciał też nauką prawdy oświecić umysły ludzkie. Chciał również dać wszystkim pokoleniom przykład życia doskonałego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Chrystusa w uniżeniu, przyczyń się za nami!

III.             Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Męstwo prowadzi nas śladami Chrystusa Pana – Męża boleści, który w chwili poniżenia nie zaparł się, że jest Synem Bożym i nie odwołał żadnej prawdy przez siebie głoszonej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z męstwem stawiałeś czoła prześladowaniom, ale też codziennym trudnościom, przyczyń się za nami!


IV.            Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Przedziwna woń ofiary Chrystusowej działa na szlachetne serca i pociąga je na wyżyny miłości Bożej za cenę osobistych wyrzeczeń i poświęceń. Śladami Chrystusa Pana, dźwigającego krzyż, podążają szeregi ludzi wszystkich stanów i zawodów, poczytując sobie za szczęście, że mogą «dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć» (Dz 5,41)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie szedłeś wiernie śladami Chrystusa dźwigającego krzyż, przyczyń się za nami!

V.              Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„I my w gorących wołaniach u stóp krzyża i przed Najświętszym Sakramentem zwracajmy się do Chrystusa Pana o pomoc, byśmy nie udaremnili łask Jego. Z otwartego włócznią Serca Jezusowego płyną obfitym strumieniem łaski, potrzebne do oczyszczenia dusz naszych z grzechów, do wewnętrznego odnowienia, do skierowania myśli, słów i czynów na drogi pokoju i wiekuistego żywota” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas, jak przyjmować i nie utracić Bożych łask, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Dom rodzinny opromieniony blaskiem Matki Bożej

Odczuwamy wszyscy wielką siłę modlitwy różańcowej. Wraz z Maryją kontemplujemy oblicze Chrystusa. Uwielbiamy Boga za powołanie do świętości, które uczynił zaproszeniem dla każdego z nas. Miłosierny Bóg ukazuje nam tak wielu Świadków wiary, których życie jest zaproszeniem i zachętą dla nas. Św. Jan Paweł II uczył: „Każdy Kościół partykularny powinien […] dbać o oddawanie czci własnym świętym biskupom, wspominając pasterzy, którzy pozostawili wśród ludu szczególne dziedzictwo zachwytu i miłości ze względu na swe święte życie i wybitną naukę. Są oni duchowymi opiekunami i strażnikami przewodzącymi z nieba Kościołowi pielgrzymującemu w czasie” („Pastoresgregis”, nr 25).
Odpowiadając na tę zachętę Świętego Papieża chcemy podczas tegorocznych nabożeństw różańcowych wpatrywać się w postać wielkiego Czciciela Matki Bożej, jakim był Sługa Boży biskup Piotr Gołębiowski.
Przyszedł na świat na początku XX wieku – 10 czerwca 1902 r. w Jedlińsku, jako owoc miłości małżonków Jana i Heleny z domu Piątek. Ich dom rodzinny znajdował się nieopodal kościoła. Rodzina była liczna – rodzice mieli bowiem dziewięcioro dzieci. Dzisiejszy Sługa Boży został ochrzczony 22 czerwca 1902 r. w jedlińskim kościele przez miejscowego proboszcza ks. Franciszka Solarskiego. Otrzymał wówczas imiona Piotr Paweł. Dodać warto, iż przez całe swe życie odczuwał silnie więzi rodzinne, a z biegiem czasu przenosił te odczucia na wspólnoty, w których przyszło mu służyć: na seminarium, parafie czy diecezję.
Oprócz rodziców ogromny wpływ na wychowanie dzieci miała siostra Heleny Gołębiowskiej – Julia. Była to osoba samotna, a przy tym bardzo religijna. Zresztą religijną atmosferą przesiąknięte było życie rodziny Gołębiowskich. Codziennie wspólnie modlono się, wspólnie też praktykowano posty, a rodzice dbali, by dzieci robiły postępy w zdobywaniu wiedzy religijnej. Ojciec lubił towarzystwo księży, stąd też nie brakowało rodzinnych kontaktów z miejscowymi duchownymi. Julia Gołębiowska często śpiewała wraz z dziećmi Godzinki do Matki Bożej. To z nią Piotr – już jako mały chłopiec – pielgrzymował do pobliskiego Sanktuarium Matki Bożej w Błotnicy. Obecność Maryi promieniowała na całą okolicę.
Piotr Gołębiowski był drobnym, bardzo żywym i wesołym dzieckiem. W 1910 r. rozpoczął naukę w szkole powszechnej w rodzinnym Jedlińsku, a po jej ukończeniu w 1913 r., przeniósł się do Radomia i kontynuował naukę w progimnazjum im. Jana Wojciechowicza. Szkoła ta później została przekształcona w gimnazjum im. Jana Kochanowskiego. Nauka w szkole nie stwarzała mu problemów. Nauczyciele zauważali jego wrodzoną pracowitość, zdolności i znakomitą pamięć. Jego szkolni koledzy wspominali zaś, że z chęcią i bezinteresownie przychodził z pomocą innym w przygotowywaniu lekcji.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mówił: „Wspomnij […] na dzieje własnej duszy. Ile Bożych łask do niej spłynęło od chwili, gdy przyjąłeś chrzest święty!”. W chwili ciszy podziękujmy Panu Bogu za nasz chrzest i za nasze rodziny.


Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl 
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.6 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o potomstwo dla Mateusza i Karoliny.

  OdpowiedzUsuń
 3. O wiarę, nadzieję i miłość w naszej rodzinie.
  Szczęść Boże

  OdpowiedzUsuń
 4. O łaskę zdrowia dla ks. Edwarda i opiekę Matki Bożej.

  OdpowiedzUsuń
 5. O uzdrowienie Serca i ciała,o łaske wiary i swiatlo Ducha Swietego dla corki Klaudii.

  OdpowiedzUsuń