Różaniec ze Sługą Bożym


2 października (środa)


Tajemnice chwalebne

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa


„Ewangelia święta nic nie mówi, jak Maryja przeżywała dzień Zmartwychwstania. Nie widzimy Jej wśród niewiast spieszących do grobu z wonnościami. Nie ma Jej w Wieczerniku w gronie strwożonych Apostołów. Dawna tradycja głosi, że zaraz po  zmartwychwstaniu Jezus podążył z wielkanocnym pozdrowieniem do Najświętszej Matki. Ukazanie się Chrystusa Pana Zmartwychwstałego Matce odpowiada dobroci Jego Najświętszego Serca. Radości Maryi w dniu Zmartwychwstania nie da się porównać z przeżyciami innych” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z radością nawiedzałeś sanktuaria maryjne, by w nich wraz z Maryją uwielbiać Zbawiciela, przyczyń się za nami!

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Maryja najlepiej nas przygotuje na drugie przyjście Jezusa, już jako sprawiedliwego Sędziego. Kto po Panu Bogu kocha nas więcej od Matki Najświętszej? Kto goręcej pragnie naszego szczęścia? Kto poza Jezusem usilniej i skuteczniej prosi za nami Ojca Niebieskiego? W Maryi mamy najpewniejszą ostoję wytrwania” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z ufnością oddawałeś w ręce Maryi życie swoje i wiernych powierzonych Twojej pasterskiej pieczy, przyczyń się za nami!

III.             Zesłanie Ducha Świętego


„Widzimy Matkę Najświętszą w otoczeniu pierwszych kapłanów Chrystusowych, Apostołów, gdy wespół z nimi pośród gorących modłów oczekuje w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,14). Przekaz ten nie podaje nam bliższych szczegółów o roli, jaką Maryja spełniała w pracy Apostołów. Łatwo jednak możemy się domyślać, jak wielką była ostoją w trudach pasterskich podejmowanych przez św. Jana, przez św. Piotra, pierwszego papieża, oraz przez innych Apostołów” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który w Maryi zawsze znajdowałeś pomoc i obronę, przyczyń się za nami!

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny


„Życie eucharystyczne Maryi – to Jej osłoda w latach, jakie spędza na ziemi od Wniebowstąpienia Jezusa do swego chwalebnego Wniebowzięcia. To potężny środek postępu w miłości Bożej aż do dnia, w którym ciało siły tej miłości znieść nie mogło. Wtedy pękły więzy, łączące Maryję z doczesnym życiem. Niepokalana Matka Boża rozpoczęła chwalebny żywot duszy i ciała w Królestwie Bożym. Dla nikogo w tym stopniu, co dla Maryi, Eucharystia nie stała się zadatkiem i przedsmakiem wiekuistej chwały” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, dla którego Eucharystia w ostatniej godzinie życia stała się pokarmem na drogę do wieczności, przyczyń się za nami!

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Oblubienica Ducha Świętego przyodziana w szaty zbawienia i ubiór sprawiedliwości, ozdobiona kosztownymi klejnotami łask Bożych. Niewiasta obleczona w słońce nieskończonej miłości Bożej ściera w proch moc szatańską, zwycięża. Zwycięstwo Niepokalanej jest zapowiedzią dalszego triumfu prawdy nad kłamstwem, dobrego nad złem, sprawiedliwości nad nieprawością, miłości nad samolubstwem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z Różańcem wiernie wskazywałeś, że Maryja jest naszą Nadzieją, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- O uzdrowienie Kasi.
- O miłosierdzie Boże.
- O światło Ducha Świętego dla lekarzy i personelu medycznego przy leczeniu oraz wykonywaniu operacji u chorej Małgorzaty. Sługo Boży, wstawiaj się za nimi.
- O owoce i dary Ducha Świętego, poznanie drogi życiowej, dobrą pracę dla całej mojej rodziny, o pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości, zdrowie duszy i ciała, pomyślne rozwiązanie trudnych spraw. Maryjo, Tobie powierzamy nas samych i nasze rodziny.
- O uzdrowienie i nawrócenie, wiarę, zgodę i miłość w rodzinie.
- Proszę o modlitwę w intencji nawrócenia mojego męża Adama i powrotu do rodziny.
- Proszę o modlitwę za Annę, o jej nawrócenie i powrót do męża. Matko, uratuj to małżeństwo.
- Matko, proszę uzdrów Kasię.
- Ukochana Matko Boża, proszę, pomóż. Ty wiesz.
- Proszę o modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci nienarodzone, o pokój na ziemi.
- Matko Boża, proszę, pomóż nam, grzesznym, odnaleźć drogę do Ciebie.
- Proszę o uzdrowienie mojej córki Justyny z depresji.
- Proszę o uzdrowienie mojego małżeństwa, nawrócenie męża, łaskę miłości i dialogu. Proszę też o dar bycia lepszą mamą. Bóg zapłać za modlitwę – Katarzyna.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)


Cud uzdrowienia wyproszony przez Maryję

Już w latach szkolnych Sługa Boży Piotr Gołębiowski zaczął odczuwać Boży głos wzywający go do służby samemu Panu w Jego Kościele. Współcześni mogli odczytywać te zewnętrzne przesłanki. Najważniejsze dokonywało się jednak w jego sercu i podczas modlitwy. Jeszcze w okresie nauki w szkole powszechnej, Piotr Gołębiowski był ministrantem, a później także prezesem ministrantów w swej rodzinnej parafii w Jedlińsku. Jako dziecko lubił naśladować czynności liturgiczne widziane w kościele. Zazwyczaj miało to miejsce w czwartki, gdyż wtedy rodzice wyjeżdżali na targ do Radomia. Piotr zbierał wówczas wokół siebie kolegów i koleżanki, i „odprawiali nabożeństwa i procesje”, podczas których Piotr wygłaszał „kazania”. W ludzkiej pamięci zachowało się wspomnienie, że w progimnazjum charakteryzowano go jako „urodzonego księdza”. Tak otoczenie odczytywało jego pobożność i sposób bycia.
Z pewnością nasłuchiwanie i odpowiadanie na subtelne wołanie Boga, odczuwane przez Piotra Gołębiowskiego, było owocem przesiąkniętej miłością i religijnością atmosfery rodzinnego domu, zamiłowania do służby przy ołtarzu, zaangażowania rodziny w życie parafialne, jak też bliskości Sanktuarium Matki Bożej Błotnickiej. Jednak jeszcze zanim wstąpił do sandomierskiego seminarium duchownego, doświadczył szczególnej pomocy i łaski Bożej wyproszonej przez Maryję.
Jesienią 1918 r. szalejąca epidemia tyfusu ogarnęła także i Jedlińsk. Co prawda rodzice Piotra oparli się chorobie, ale uległo jej pięcioro ich dzieci. Choroba najdotkliwiej obeszła się z Piotrem. Sytuacja była bardzo poważna. Gorączka dochodziła do 40 stopni. Do domu Gołębiowskich przyszedł ksiądz i udzielił Piotrowi sakramentu namaszczenia chorych. Chłopiec na wpół świadomy wzywał w gorączce pomocy Matki Bożej z Błotnicy. Jego ojciec udał się do tamtejszego sanktuarium i prosił o sprawowanie przed cudownym obrazem Mszy świętej. Po niej w przebiegu choroby Piotra nastąpiła nagła zmiana i zaczął powracać do zdrowia. Podobnie wyzdrowiało czworo jego rodzeństwa. Ojciec ponownie udał się do Błotnicy i prosił tym razem o Mszę świętą dziękczynną za opiekę nad dziećmi i przywrócenie im zdrowia. Rodzina odczytała to wydarzenie jako niezwykłą łaskę otrzymaną za wstawiennictwem Matki Bożej Błotnickiej. Dla Piotra było ono szczególnym znakiem potrzeby tym silniejszego związania swego życia z Matką Bożą. Po latach, już jako biskup, podjął starania o koronację błotnickiego Wizerunku, która dokonała się w 1977 r., a rok później – wspominając wydarzenie z 1918 r. – ofiarował Matce Bożej swój biskupi pierścień jako szczególne wotum wdzięczności.
Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski podpowiada nam: „Często i gorąco polecajmy się opiece Anioła Stróża. Módlmy się, pracujmy, czyńmy drugim dobrze w towarzystwie Aniołów”. W chwili ciszy podziękujmy dobremu Bogu za naszych Aniołów Stróżów.


Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.  
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za  wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.

Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl 
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


7 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę Maryjo o łaskę wybaczenie dla Beaty i Pawła i uratowanie ich małżeństwa. Biskupie Piotrze wtawiaj się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo proszę o życie dla żony szefa Urszulu. Biskupie Piotrze wtawiaj się za nami.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo bardzo cie prosze o laske wyproszenia cudu , w sprawie splacenia dlugow jakie mam, oraz Biskupie Piotrze ciebie rowniez prosze o interwencje u tronu Bozego aby dobry Bog raczyl ulitowac sie nad moja sytuacja ,oraz o znalezienie dobrej pracy

  OdpowiedzUsuń
 5. Maryjo oddaje w Twoje ręce małżeństwo Beaty i Pawła. Ratuj je. Biskupie Piotrze wtawiaj się za nimi.

  OdpowiedzUsuń
 6. Maryja proszę o życie dla Urszuli. Biskupie Piotrze wtawiaj się za nami.
  Basia

  OdpowiedzUsuń