Różaniec ze Sługą Bożym - 17 X


17 października (czwartek)


Tajemnice światła

I.                 Chrzest Jezusa w Jordanie

„Usuwając siebie w cień, jednocześnie Jan wysuwa na pełne światło osobę Chrystusa Pana. Z całym przekonaniem stwierdza, że Odkupiciel świata już przyszedł na ziemię, zamieszkał między ludźmi” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który całym swym życiem z pokorą ukazywałeś Chrystusa – Zbawiciela świata, przyczyń się za nami!

II.               Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej

„Obecność Jezusa Chrystusa i Matki Jego na weselu uczy nas, że małżeństwo jest świętą rzeczą. Dziś głośno po Polsce rozlega się zdanie, że małżeństwo jest świecką, czysto-ludzką sprawą, do której Chrystus i Kościół nie mają żadnego prawa. Głosiciele takich haseł zapominają, że siedem jest sakramentów świętych, a jednym z nich – małżeństwo” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z gorliwością troszczyłeś się o świętość małżeństwa i rodziny, przyczyń się za nami!

III.             Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia

„Pan Bóg raczył przemówić do ludzi, pouczając ich o tajemnicach Królestwa niebieskiego, ukazując ostateczny cel życia człowieka oraz środki do tego celu wiodące. Nie poskąpił Pan Bóg słów swoich” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który poświęciłeś swe życie sprawie Królestwa Bożego, przyczyń się za nami!

IV.            Przemienienie Pańskie na górze Tabor

„Przemienienie Chrystusa wywarło na dusze uczniów potężne wrażenie, było silnym wstrząsem, pozostawiającym niezatarte wspomnienie do końca życia. W jednej krótkiej chwili Apostołowie zrozumieli, jak nędznym i lichym jest to, co daje człowiekowi świat, w porównaniu z tym, co Bóg dać może duszy, która do Niego garnie się i bezpośrednio, jak z kimś bardzo bliskim, z Panem Bogiem obcuje” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z zachwytem Apostołów głosiłeś Dobrą Nowinę o Chrystusie, przyczyń się za nami!

V.              Ustanowienie Eucharystii

„W tej samej chwili sprawowała się pierwsza Niekrwawa Ofiara na ziemi, pierwsza Msza święta. Kapłanem sprawującym tę Ofiarę był Jezus Chrystus, Bóg i Człowiek w jednej osobie, Pośrednik między niebem a ziemią. Darem ofiarnym był tenże Jezus Chrystus, Kapłan Najwyższy, który swoje Ciało i Krew w sposób niekrwawy pod postaciami chleba i wina ofiarował, zanim w dniu następnym złożył Ojcu Niebieskiemu Krwawą Ofiarę z siebie na krzyżu” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, któremu Pan Bóg dał łaskę śmierci w czasie Mszy świętej, po przyjęciu Komunii świętej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o modlitwę w intencji mojej babci, która 17 października ma mieć operację.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).

Rektor w kościele naznaczonym dziedzictwem Męczenników

Ks. Piotr Gołębiowski przystąpił do odbudowy kościoła w Baćkowicach. Pieszo pokonywał trasę 50 km, udając się do Kielc, by prosić o jakiś materiał na dach kościoła. Ostatecznie dane mu było naprawić jedynie dach świątyni, bo już 23 lipca 1945 r. otrzymał nominację na rektora kościoła Świętej Trójcy w centrum Radomia. Żegnano go w Baćkowicach jako duszpasterza pełnego gorliwości i ofiarności, jako kapłana rozmodlonego i adorującego codziennie Najświętszy Sakrament, jako ojca wychodzącego naprzeciw ludzkim potrzebom, jako znakomitego kierownika sumień i człowieka godnego zaufania.
Radomski kościół Świętej Trójcy miał szczęście do wybitnych duszpasterzy, których historia związała z tym miejscem. W 1935 r. rektorem tej świątyni został ks. Bolesław Strzelecki, a pięć lat później – ks. Stefan Grelewski. Obydwaj zostali beatyfikowani 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II w gronie 108 Męczenników czasów II wojny światowej. Po latach, ze schodów tej świątyni błogosławił robotników radomskich ks. Roman Kotlarz, proboszcz z Pelagowa, który zmarł na skutek wielokrotnego pobicia przez „nieznanych sprawców” systemu komunistycznego.
W 1945 r. stanowisko rektora tej świątyni objął ks. Piotr Gołębiowski. Podjął dziedzictwo swych poprzedników, którzy oddali życie za wiarę. Męczeństwo wpisało się po latach i w jego pasterską posługę. Radomski czas ks. Piotra Gołębiowskiego to przede wszystkim gorliwa i systematyczna praca duszpasterska. Kościół Świętej Trójcy gromadził dzieci i młodzież, jak też inteligencję Radomia. Dodatkowo rektor kościoła był kapelanem więzienia usytuowanego w dawnych zabudowaniach klasztornych. Spowiadał więc więźniów i przygotowywał ich na śmierć. Rozumiał też doskonale, że w Polsce po II wojnie światowej, wobec rzeczywistości systemu komunistycznego, potrzeba świadomych i odważnych katolików. Stąd też jednoczył radomskie środowisko inteligenckie. Zorganizował dla nich specjalne nauki i koła zainteresowań. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że odpowiadając na życzenie uczestników, niektóre z wykładów odbywały się w języku francuskim czy włoskim. Ponadto ks. Piotr Gołębiowski wygłaszał wiele konferencji dla wiernych, wśród nich były te specjalistyczne dla kapłanów i sióstr zakonnych. Owocem posługi ks. Piotra Gołębiowskiego było znaczne ożywienie tej świątyni, usytuowanej w centrum miasta.Służył także słowem pisanym i publikowanym następnie w „Kółku Różańcowym” czy we „Współczesnej Ambonie”. Nazwisko ks. Piotra Gołębiowskiego było już wówczas znane w Polsce.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski mówił: „W godzinach wieczornych tych dni października ożywiać się będą świątynie nasze. Pod przewodnictwem kapłana klęczącego na stopniach ołtarza, składać będziemy u stóp niebiańskiej naszej Pani i Królowej wieniec wspólnej różańcowej modlitwy”. Prośmy dziś, w ciszy, przed Bogiem, w intencji prześladowanych chrześcijan na całym świecie.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.

4 komentarze:

  1. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

    OdpowiedzUsuń
  2. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

    OdpowiedzUsuń
  3. Proszę o łaskę zdrowia dla Janusza

    OdpowiedzUsuń