V Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 28 X


28 października (poniedziałek)


 

V Dzień Nowenny – Apostoł jednościSłowo Boże: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 15,5-8).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Święty Kościół Chrystusowy na Piotrze zbudowany, oto przybytek Pana Boga z ludźmi, oto pomost, dzięki któremu łatwo uniknąć możemy topieli w odmęcie fal błędu i zepsucia, a zdążać bezpiecznie do wiekuistej Prawdy i najwyższego Dobra, do jedynego naszego szczęścia, Boga. Mamy w Kościele świętym wszystko, co potrzebne do uświęcenia i uszczęśliwienia naszego”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (albo Tajemnice Radosne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego modlitwy, ofiary i cierpienia w służbie jedności Kościoła.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dla sprawy jedności Kościoła był gotów oddać swoje życie.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice radosne

I.                 Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

„Nie ulega wątpliwości, że chwila Zwiastowania była bardzo głębokim i ważnym przeżyciem dla Najświętszej Maryi Panny. Poseł niebiański w niezwykły sposób pozdrowił Maryję i zapowiedział Jej w imieniu Bożym, że będzie matką Zbawiciela świata. Wiadomość podziałała jak grom na duszę Maryi, dobywając na jaw bogactwo Jej szlachetnych myśli, świętych uczuć i doskonałych cnót” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wielokrotnie przeżywałeś w swym sercu wydarzenie Nazaretu i odpowiadałeś twierdząco na Boże plany, przyczyń się za nami!

II.               Nawiedzenie świętej Elżbiety

„Wiara Maryi jest żywa, bo nie kryje się wyłącznie w sercu, lecz działa na zewnątrz, wpływa na czyny. Wiarę Maryi sławi Elżbieta: „A błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, albowiem spełni się to, co Ci powiedziane od Pana” (Łk 1,45)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który swym przykładem uczyłeś wiary żywej, przyczyń się za nami!

III.             Narodzenie Jezusa

„Według odwiecznych planów Bożych, Maryja stała się tą błogosławioną niewiastą, która wydała na świat upragnionego Zbawiciela. Nią posłużyło się niebo, jako narzędziem do zesłania na ziemię orzeźwiającej rosy łaski. Maryja przedstawia obłok, przynoszący wraz z deszczem darów niebieskich ich Dawcę, umiłowanego Syna Bożego. Ją symbolizuje ziemia, wydająca ze swojego łona odwieczne upragnienie świata, Zbawcę całej ludzkości” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który tyle razy – celebrując Eucharystię – sprowadzałeś Boga na ziemię, przyczyń się za nami!

IV.            Ofiarowanie Jezusa w świątyni

„Tajemnica Ofiarowania Jezusa stapia się z ofiarą Maryi w jeden akt uwielbienia Pana Boga. Starzec Symeon w proroczym widzeniu łączy zbawcze cierpienia Boga-Człowieka z bolesnymi przeżyciami Jego Najświętszej Matki” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który wszystkie swe siły poświęciłeś w służbie Chrystusa – Światłości świata, przyczyń się za nami!

V.              Odnalezienie Jezusa w świątyni

„Zatapiajmy się w rozważaniu tajemnic radości, cierpień i chwały Jezusa, Głowy naszej. Czujmy się wtedy bardzo blisko Najświętszego Serca Jezusa. Prośmy gorąco, z ufnością prośmy przez Maryję, byśmy zawsze byli z Chrystusem Panem: tutaj na ziemi i w wieczności” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który żyjąc na ziemi w zjednoczeniu z Chrystusem, dążyłeś do zjednoczenia z Nim w wieczności, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.
- Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.
- Mateńko, proszę o opiekę nad Kapłanami, Siostrami zakonnymi, Misjonarzami. szczególnie Sługo Boży wypraszaj święte kapłaństwo naszego Syna.
- Maryjo, proszę za naszego nastoletniego syna… Ty wiesz.
- Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.
- Prosimy o wszelkie łaski dla solenizanta Tadeusza.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Proszę o nawracanie się dla chrześcijan.
- Za wszystkie intencje które noszę w sercu.
- Podczas wizyty u lekarza stwierdzono u mnie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór raka szyjki macicy. Pobrano niezbędny materiał i kazano cierpliwie czekać. Dzień 15 listopada będzie dniem rozstrzygnięcia stadia rozwoju mojej przypadłości. To również dzień moich 22 urodzin. Chciałabym dostać od Boga najpiękniejszy prezent w życiu zdrowie lub szansę na jego zachowanie... Proszę o modlitwę, sama nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
- Proszę o modlitwę za chłopaka córki i wnuczka, aby wrócił do nich, żeby wnuczek nie został bez taty.
- Proszę o modlitwę o wyjście z trudnej sytuacji, w mojej intencji.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…

(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Pielgrzymowania do Rzymu 
 
Władze państwowe, które nie udzieliły zgody bp. Piotrowi Gołębiowskiemu na wyjazd na obrady Soboru Watykańskiego II, nie dały mu też paszportu w 1968 r., gdy zamierzał udać się do Wiecznego Miasta z urzędową wizytą „ad limina Apostolorum”. Pięć lat później, gdy biskupi polscy udawali się do Rzymu z kolejną urzędową wizytą, biskup – jak sam pisał – otrzymał „niespodziewanie” paszport. Mógł więc po 38 latach wyjechać do Rzymu. Wyjazdowi temu towarzyszyła niekłamana radość kapłanów i wiernych świeckich, którzy cieszyli się z faktu, że pasterz Kościoła sandomierskiego może wreszcie wypełnić pragnienie serca i biskupi obowiązek.
W listopadzie 1973 r. po latach mógł spotkać się z Ojcem Świętym. Podczas audiencji doświadczył serdecznego przyjęcia ze strony papieża. Paweł VI w przyjacielskiej rozmowie okazał wielkie zadowolenie z faktu, że po tylu latach biskup mógł przybyć do stolicy chrześcijaństwa. Z uznaniem mówił o posłudze katechetycznej polskich kapłanów, cieszył się liczbą powołań w seminarium sandomierskim. Następnie podszedł z bp. Piotrem Gołębiowskim do mapy i prosił, by ten pokazał mu, gdzie leży Sandomierz, a później na czerwono zakreślił nazwę stolicy diecezji. Warto w tym miejscu zacytować fragment zapisu samego biskupa po tym spotkaniu: „Ojciec Święty powiedział: «Ks. Biskup nie ma względu u władz państwowych». Gdy nadmieniłem, że nie byłem na Soborze Watykańskim II, Ojciec Święty położył rękę na sercu i powiedział: «Stąd nikt nie wyrwie Ks. Biskupa»”. Na zakończenie audiencji Paweł VI prosił go o modlitwę, którą biskup obiecał w imieniu swoim i diecezji. Przed rozstaniem zwrócił się jeszcze do papieża z prośbą o błogosławieństwo apostolskie dla siebie i całej diecezji. Podobnie każde następne spotkanie z Pawłem VI było dla biskupa wielkim przeżyciem.
Pielgrzymując do stolicy chrześcijaństwa bp Piotr Gołębiowski wiele czasu poświęcał na modlitwę. Nawiedzał groby Apostołów Piotra i Pawła, jak też wielu innych świętych. Czas rzymskich pobytów był również wypełniony urzędowymi wizytami, które pasterz diecezji składał w urzędach watykańskich. Wszędzie spotykał się z serdecznością i radością. Przykładowo tylko: w 1973 r. po zakończonym spotkaniu w jednej z kongregacji dwaj pracownicy Watykanu ostentacyjnie witali na korytarzu bp. Piotra Gołębiowskiego, ciesząc się, iż mógł po tak długiej przerwie przyjechać do Rzymu. Zresztą jego kapelan pisał, że biskup był „wtedy sensacją w Kongregacjach Rzymskich”. Poza tym bp Piotr Gołębiowski uczestniczył w Wiecznym Mieście w spotkaniach biskupów polskich, nawiedzał domy zakonne, jak też odwiedzał swoich przyjaciół i znajomych.
Szczególne znaczenie miała pielgrzymka biskupów polskich do Rzymu z okazji Roku Świętego w 1975 i 10. rocznicy zakończenia Soboru Watykańskiego II. W gronie biskupów polskich obecny był również bp Piotr Gołębiowski. Do Rzymu pielgrzymował także w 1977 r., gdy ponownie okazją stała się urzędowa wizyta „ad limina Apostolorum”. Ostatni pobyt biskupa w Rzymie wiązał się z inauguracją pontyfikatu Jana Pawła II.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski zachęca nas dzisiaj: „Zanurzajmy swe umysły i serca w głębinach świętych tajemnic Odkupienia naszego, gdy odmawiać będziemy Różaniec święty”. Pomódlmy się w intencji Ojca Świętego Franciszka.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


7 komentarzy:

 1. Proszę o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu. Proszę o dobrą pracę dla niego.

  OdpowiedzUsuń
 4. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 7. Proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny. O miłość i wiarę dla nich. O zdrowie dla mojej siostry,Dla przyjaciółki oraz dla siostrzenicy znajomego.
  A także siłę, wiarę i energię dla mnie w tym trudnym dla mnie okresie.

  OdpowiedzUsuń