VI Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bozym - 29 X


29 października (wtorek)


 

VI Dzień Nowenny – Wychowawca duchowieństwa

i opiekun osób konsekrowanychSłowo Boże: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje” (J 15,14-16).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Powołanie do kapłaństwa i do życia zakonnego zawsze pozostanie darem miłości Jezusa Chrystusa”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie (albo Tajemnice Bolesne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za ojcowską miłość Sługi Bożego Biskupa Piotra do powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego piękne i pełne owoców kapłaństwo i biskupstwo.
Dziękujemy Ci, Boże, za to, że był autentycznym świadkiem Chrystusa obecnego w Kościele.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice bolesne

I.                 Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

„Daru wytrwania nie możemy z tytułu sprawiedliwości wysłużyć, ale go możemy pokornie wymodlić. Ostoją szczęśliwego zamknięcia księgi życia chrześcijańskiego jest Pan miłosierny i hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z wytrwałością przyjmowałeś i dźwigałeś swój codzienny krzyż, przyczyń się za nami!

II.               Biczowanie Jezusa


„Zdumiony umysł ludzki stawia sobie pytanie: dlaczego Syn Boży tak się uniżył, że przyjął postać sługi? – Przede wszystkim chciał ofiarą swego życia odkupić świat z niewoli grzechu. Ale chciał też nauką prawdy oświecić umysły ludzkie. Chciał również dać wszystkim pokoleniom przykład życia doskonałego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Chrystusa w uniżeniu, przyczyń się za nami!

III.             Cierniem ukoronowanie Jezusa

„Męstwo prowadzi nas śladami Chrystusa Pana – Męża boleści, który w chwili poniżenia nie zaparł się, że jest Synem Bożym i nie odwołał żadnej prawdy przez siebie głoszonej” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z męstwem stawiałeś czoła prześladowaniom, ale też codziennym trudnościom, przyczyń się za nami!

IV.            Dźwiganie krzyża na Kalwarię

„Przedziwna woń ofiary Chrystusowej działa na szlachetne serca i pociąga je na wyżyny miłości Bożej za cenę osobistych wyrzeczeń i poświęceń. Śladami Chrystusa Pana, dźwigającego krzyż, podążają szeregi ludzi wszystkich stanów i zawodów, poczytując sobie za szczęście, że mogą «dla Imienia Jezusowego zelżywość cierpieć» (Dz 5,41)” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który przez całe swe życie szedłeś wiernie śladami Chrystusa dźwigającego krzyż, przyczyń się za nami!

V.              Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

„I my w gorących wołaniach u stóp krzyża i przed Najświętszym Sakramentem zwracajmy się do Chrystusa Pana o pomoc, byśmy nie udaremnili łask Jego. Z otwartego włócznią Serca Jezusowego płyną obfitym strumieniem łaski, potrzebne do oczyszczenia dusz naszych z grzechów, do wewnętrznego odnowienia, do skierowania myśli, słów i czynów na drogi pokoju i wiekuistego żywota” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który uczysz nas, jak przyjmować i nie utracić Bożych łask, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Podczas wizyty u lekarza stwierdzono u mnie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór raka szyjki macicy. Pobrano niezbędny materiał i kazano cierpliwie czekać. Dzień 15 listopada będzie dniem rozstrzygnięcia stadia rozwoju mojej przypadłości. To również dzień moich 22 urodzin. Chciałabym dostać od Boga najpiękniejszy prezent w życiu zdrowie lub szansę na jego zachowanie... Proszę o modlitwę, sama nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
- Proszę o modlitwę za Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu. Proszę o dobrą pracę dla niego.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Proszę o błogosławieństwo dla mojej rodziny. O miłość i wiarę dla nich. O zdrowie dla mojej siostry, dla przyjaciółki oraz dla siostrzenicy znajomego. A także siłę, wiarę i energię dla mnie w tym trudnym dla mnie okresie.
- Proszę za wszystkich zmarłych, o wieczny odpoczynek dla nich.
- Proszę o pokój na świecie.
- Proszę o błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl)

Spotkania z Papieżem-Polakiem
 
Bp Piotr Gołębiowski wspominał: „Po raz pierwszy spotkałem ks. prof. Karola Wojtyłę w 1958 r. w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Najświętszej na Jasnej Górze. Klęczał w zakątku przy żelaznej bramie za ustawionymi krzesłami. Uderzyło mnie bardzo głębokie skupienie młodego kapłana, jak gdyby wyłączył się zupełnie z otoczenia. Po wyjściu z kaplicy zapytałem idącego za mną biskupa, czy wie kim jest ksiądz, który tak żarliwie modli się przed Obrazem Matki Bożej. Usłyszałem odpowiedź: to nowy biskup nominat, sufragan krakowski, profesor Karol Wojtyła. Przybył z arcybiskupem Eugeniuszem Baziakiem na rekolekcje biskupie. Ten obraz rozmodlonego biskupa Karola z biegiem czasu nie zacierał się lecz zaznaczał się coraz wyraźniej przy następnych spotkaniach”.
16 października 1978 r. kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. W tamtym dniu bp Piotr Gołębiowski notował: „Radosna wiadomość obiegła Polskę i cały świat. Na konklawe po śmierci papieża Jana Pawła I został wybrany Ojcem Świętym kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, który przybrał imiona Jana Pawła II”. Następnego dnia po ogłoszeniu tej wiadomości biskup pobiegł rano do seminaryjnego kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Sandomierzu, by celebrować Mszę świętą w intencji nowego papieża.
Na uroczystość inauguracji pontyfikatu nowego papieża, do Wiecznego Miasta przybyła liczna grupa Polaków z kraju i emigracji. Bp Piotr Gołębiowski stał na czele reprezentacji diecezji sandomierskiej. Był to ostatni i najkrótszy z biskupich pobytów administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej w Wiecznym Mieście. Główne uroczystości odbyły się 22 października na Placu św. Piotra. Sandomierski biskup scharakteryzował je bardzo krótko: „Uroczystość wspaniała, dla nas Polaków rzewna. Przeżycia nie dadzą się wypowiedzieć”.
Następnego dnia, 23 października, bp Piotr Gołębiowski brał udział w obiedzie w Hospicjum św. Marty z udziałem papieża i na jego zaproszenie. Tego też dnia miała miejsce wzruszająca audiencja dla Polaków przybyłych do Wiecznego Miasta na inaugurację pontyfikatu w liczbie około 5 tysięcy osób. Po zakończeniu audiencji, w osobnym pomieszczeniu, miało miejsce pożegnanie Jana Pawła II z biskupami. Bp Piotr Gołębiowski tak notował w swych zapiskach: „Ojciec Święty dziękował mi za okazywaną Mu życzliwość i wyraził uznanie z racji biskupiej postawy w czasie walki z władzami komunistycznymi. Ze swej strony dziękowałem za prace w diecezji sandomierskiej i poprosiłem o błogosławieństwo apostolskie”.
W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. bp Piotr Gołębiowski 2 czerwca 1979 r. stał po prawej stronie papieża jako pierwszy z koncelebransów w czasie pamiętnej Mszy świętej na Placu Zwycięstwa. Było to bez wątpienia wielkie wyróżnienie dla biskupa z Sandomierza. Trzeba podkreślić, że Jan Paweł II bardzo cenił sandomierskiego biskupa.

Sługa Boży bp Piotr Gołębiowski uczy nas: „Wspomnij […] na dzieje własnej duszy. Ile Bożych łask do niej spłynęło od chwili, gdy przyjąłeś chrzest święty!”. W chwili ciszy podziękujmy Panu Bogu za dar wiary na polskiej ziemi i pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny.


Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.


17 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.

  OdpowiedzUsuń
 3. Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.

  OdpowiedzUsuń
 4. Mateńko, proszę o opiekę nad Kapłanami, Siostrami zakonnymi, Misjonarzami. szczególnie Sługo Boży wypraszaj święte kapłaństwo naszego Syna.

  OdpowiedzUsuń
 5. Mateńko, proszę za naszymi synami.

  OdpowiedzUsuń
 6. Weź w opiekę Maryjo naszą znajomą i całą jej rodzinę

  OdpowiedzUsuń
 7. Polecam w modlitwie matki w stanie błogosławionym, szczególnie naszą córkę oraz te, które już urodziły maleństwa.

  OdpowiedzUsuń
 8. Proszę w intencji Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę łaskawie w intencji o odwzajemnie miłość aby zbudować stały związek oparty na szacunku, uczciwości i miłości.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 11. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu. Proszę o dobrą pracę dla niego.

  OdpowiedzUsuń
 12. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 13. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 14. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę za wszystkie rodziny a także za moją o wiarę miłość zgodę i opiekę Matki bożej.

  OdpowiedzUsuń
 16. Proszę o szczęśliwa operacje dla mojego męża.

  OdpowiedzUsuń
 17. Praszę o miłość męża,opiekę nad córkę i większą Moją wiarę

  OdpowiedzUsuń