VII Dzień Nowenny i Różaniec ze Sługą Bożym - 30 X


30 października (środa)


VII Dzień Nowenny – Zatroskany o małżeństwa i rodzinySłowo Boże: „Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, chcąc Go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: «Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?» On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»” (Mt 19,3-6).

Sługa Boży Biskup Piotr uczył: „Budujmy Królestwo Jezusa i Maryi w naszych rodzinach, przeżywających obecnie ciężkie próby i niedomagania. Miejmy w poszanowaniu Sakrament Małżeństwa, które według myśli Bożej jest jedno i nierozerwalne. Brońmy nasze rodziny przed rozbiciem i rozwodem! Stójmy na straży życia nienarodzonych, aby domy katolickie nie były splamione krwią niewinnych dzieci, wołającą o pomstę do Boga, podobnie jak krew sprawiedliwego Abla! I pożycie małżeńskie niech będzie nieskalane zgodnie z odwiecznymi planami Bożymi. Znakiem panowania królestwa Jezusa i Maryi w rodzinie będzie wzajemna miłość, zgoda, pokój i radość w Duchu Świętym”.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Biskupie Piotrze, wstawiaj się za nami!

Tajemnica Różańca świętego: Narodzenie Jezusa (albo Tajemnice chwalebne – patrz poniżej).

Dziękujemy Ci, Boże, za wszelkie starania Sługi Bożego Biskupa Piotra o świętość małżeństw i rodzin.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego dom rodzinny – przepojony pobożnością i miłością.
Dziękujemy Ci, Boże, za jego ofiarną służbę rodzinom.

Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy...

Tajemnice chwalebne

I.                 Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

„Skoro Chrystus Pan swą mocą zmartwychwstał, jako przedtem przepowiedział, zatem pewną i bezpieczną jest Jego nauka, przez Apostołów, oraz ich następców nieprzerwanie aż dotąd w Kościele rzymskokatolickim głoszona, pewną wiara nasza święta. Doprowadzi nas ona do zwycięstwa, jeśli tylko z tej wiary żyć będziemy, strzegąc czystości sumienia przed śmiertelnym grzechem” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, którego życie przeniknięte było wdzięcznością wobec Boga za dary Jego Miłości, przyczyń się za nami!

II.               Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kościół Chrystusowy z małego nasienia wyrósł w potężne drzewo. Rzecz to niezwykła i godna wielkiego podziwu, jeśli weźmiemy pod uwagę okoliczności, wśród których Kościół się rozwijał. Pierwsi głosiciele nauki Chrystusowej, Apostołowie, byli to ludzie prości i ubodzy. Bez nauki, bez pieniędzy i bez broni szli na podbój świata z prawdą Bożą na ustach, a gorącą miłością Pana Boga i ludzi w sercach” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który z apostolską gorliwością głosiłeś Dobrą Nowinę, przyczyń się za nami!

III.             Zesłanie Ducha Świętego

„Ledwie zaświtał poranek niedzieli Pięćdziesiątnicy, przypominający, że 50 dni upływa od Zmartwychwstania Pańskiego, Apostołowie z nowym zapałem zabrali się do rozważania tajemnic życia Chrystusowego i do modlitwy serdecznej. Coraz żywiej pragnęli, coraz tęskniej oczekiwali Ducha Świętego. Nie zawiódł Pan Jezus swych uczniów, dotrzymał wiernie swej obietnicy” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który nauczałeś w mocy Ducha Świętego, przyczyń się za nami!

IV.            Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Najświętsza Maryja miała żywe odczucie darów niebiańskich, którymi szczodrze obsypała Ją ręka Ojca Wszechmocnego. Wobec Pana Boga czuła się jak dziecko przy Sercu miłującego i ukochanego Ojca” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który naśladowałeś Maryję w Jej poddaniu się woli Bożej, przyczyń się za nami!

V.              Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

„Przyjaźń Maryi z Panem Bogiem – Miłością Nieskończoną – nie doznała ani na chwilę żadnego uszczerbku. Maryja zawsze – łaski pełna, błogosławiona między niewiastami i wszystkimi ludźmi, umiłowana Córa Boża, żywa świątynia i wybrana Oblubienica Ducha Świętego” (Sł. B. bp P. Gołębiowski).

Biskupie Piotrze, który zawierzyłeś siebie i diecezję Matce Najświętszej, przyczyń się za nami!

Przez wstawiennictwo Sługi Bożego Bp. Piotra Gołębiowskiego pomódlmy się dziś w następujących intencjach:
- Podczas wizyty u lekarza stwierdzono u mnie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór raka szyjki macicy. Pobrano niezbędny materiał i kazano cierpliwie czekać. Dzień 15 listopada będzie dniem rozstrzygnięcia stadia rozwoju mojej przypadłości. To również dzień moich 22 urodzin. Chciałabym dostać od Boga najpiękniejszy prezent w życiu zdrowie lub szansę na jego zachowanie... Proszę o modlitwę, sama nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.
- Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.
- Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi.
- Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.
- Mateńko, proszę o opiekę nad kapłanami, siostrami zakonnymi, misjonarzami. szczególnie Sługo Boży wypraszaj święte kapłaństwo naszego syna.
- Mateńko, proszę za naszymi synami.
- Weź w opiekę Maryjo naszą znajomą i całą jej rodzinę.
- Polecam w modlitwie matki w stanie błogosławionym, szczególnie naszą córkę oraz te, które już urodziły maleństwa.
- Proszę w intencji Darka o łaskę uzdrowienia z nowotworu.
- Proszę łaskawie w intencji o odwzajemnienie miłości, aby zbudować stały związek oparty na szacunku, uczciwości i miłości.
- Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu. Proszę o dobrą pracę dla niego.
- Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.
- Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.
- Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.
- Proszę za wszystkie rodziny, a także za moją – o wiarę, miłość, zgodę i opiekę Matki Bożej.
- Proszę o szczęśliwą operację dla mojego męża.
- Bardzo proszę o modlitwę w intencji mego synka Amirka: o zdrowie i potrzebne dla niego łaski.
- O potrzebne łaski dla Agnieszki.
- O miłosierdzie Boże dla pewnej osoby.
- O nawrócenie Czarka.
Panie Jezu Chryste, Najwyższy Pasterzu, Ty powołałeś Biskupa Piotra do służby kapłańskiej i wprowadziłeś go do grona następców Apostołów. Dziękujemy Ci za jego żarliwość o świętość i jedność Kościoła. Pomóż nam naśladować jego bezgraniczne zawierzenie, ofiarną służbę i synowskie oddanie Twojej Matce. Racz wynieść go na ołtarze, aby te cnoty zajaśniały dzisiejszemu Kościołowi i jego pasterzom.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą pokornie prosimy…
(Wiadomości o łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego prosimy przesyłać na adres: Kuria Diecezji Radomskiej, ul. Malczewskiego 1, 26-600 Radom, postulator.radom@wp.pl).


Gdy papież prosi…


W związku z osiągnięciem w 1977 r. wieku emerytalnego, bp Piotr Gołębiowski skierował na ręce papieża, za pośrednictwem Prymasa Polski, swoją rezygnację. W liście adresowanym do kard. Stefana Wyszyńskiego pisał: „Po ukończeniu w dniu 10 VI br. 75 lat życia przy znacznym osłabieniu sił, pochodzącym również z choroby serca, poczuwam się do obowiązku zwrócenia się z prośbą do Ojca Świętego Pawła VI, aby raczył mnie zwolnić z obowiązków administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej. […] Jednocześnie gorąco proszę Waszą Eminencję, aby raczył poprzeć moje podanie i dopomógł mi dla dobra diecezji w uzyskaniu zwolnienia z odpowiedzialnych obowiązków. Sprawę poczytuję za pilną. W ciągu prawie 20 lat biskupstwa doznałem od Waszej Eminencji wielu dowodów łaskawości, dobroci, pomocy, za co najserdeczniej dziękuję. Ufam, że i tym razem Wasza Eminencja nie odmówi mej prośbie. Modlitwą będę starał się spłacać dług wdzięczności”.
Podczas wizyty „ad limina Apostolorum” w 1977 r. Prymas Polski przedstawił ustnie papieżowi sprawę rezygnacji sandomierskiego biskupa. Owocem tej rozmowy była decyzja papieska, mocą której bp Piotr Gołębiowski nadal zostawał na urzędzie pasterza Kościoła sandomierskiego. Prymas informując o tym biskupa pisał: „Prośbę […] do Ojca Świętego o zwolnienie z obowiązków administratora apostolskiego, przedstawiłem ustnie Ojcu Świętemu […]. Przedstawiłem przyczyny, podane przez Księdza Biskupa – skończonych lat 75 i osłabienie zdrowia. – Jednocześnie podałem racje, dla których prośby tej Ojciec Święty przyjąć nie powinien. […] Prosiłem Ojca Świętego, aby rezygnacji Waszej Ekscelencji nie przyjął i pozostawił Go nadal na stanowisku administratora apostolskiego. Ojciec Święty uznał racje przedstawione”.
  Posłuszny papieskiej decyzji bp Piotr Gołębiowski nadal z gorliwością kierował diecezją sandomierską. Coraz bardziej jednak odczuwał ciężar wieku i słabnącego zdrowia. Stąd też 25 lutego 1980 r. ponownie złożył rezygnację – przez pośrednictwo Prymasa Polski. Odpowiedzi biskupowi udzielił osobiście Jan Paweł II, który przecież dobrze znał biskupa sandomierskiego. Warto przywołać fragmenty tego listu, w którym Jan Paweł II pisał: „Proszę mi darować, że na tę prośbę odpowiem również i ze swej strony gorącą prośbą, aby Ksiądz Biskup zechciał jeszcze nadal pozostać na czele tej wybranej części Owczarni Chrystusowej, jaką jest diecezja sandomierska. Chociaż formalnie spełnia Ksiądz Biskup obowiązki administratora apostolskiego, to przecież dla wszystkich, którzy Go znają i patrzą na Jego biskupie posługiwanie, pozostaje Wasza Ekscelencja prawdziwym i budującym Pasterzem Kościoła sandomierskiego. Chociaż więc dobrze rozumiem motywy, które skłaniają Księdza Biskupa do ponowienia swej prośby i biorę je pod uwagę, to jednak odważam się również i tym razem przedłożyć moją prośbę w tym samym duchu, co śp. Poprzednik. […] Trzeba, ażeby Ksiądz Biskup trwał nadal na czele diecezji, stanowiąc duchowe oparcie dla duchowieństwa i wiernych”. O pokorze biskupa świadczy fakt, że listy papieskie nie zostały nikomu ujawnione za jego życia. On sam z pokorą spełniał nadal posługę w diecezji.

Odczytajmy dziś jeszcze pragnienie serca Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego, który mówił: „Chcę coraz więcej ufać, zawsze ufać w matczyną opiekę i pomoc Maryi”. I w chwili ciszy pomódlmy się dziś za ludzi starszych, samotnych i opuszczonych.

Codziennie możesz przesłać ważne dla Ciebie intencje.
Będziemy razem polecać je Panu Bogu
za wstawiennictwem Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego.
Możesz wpisać je jako komentarze na www.bppiotr.pl
lub przesłać je na adres: postulator.radom@wp.pl.

20 komentarzy:

 1. Proszę o błogosławieństwo dla wszystkich, którym obiecałam modlitwę i za tych, którzy nam źle życzą

  OdpowiedzUsuń
 2. Maryjo miej w opiece nasz naród, rządzących i programy edukacyjne, dzieci, młodzież i rodziców.

  OdpowiedzUsuń
 3. Prosimy za zmarłych o życie wieczne dla nich

  OdpowiedzUsuń
 4. Proszę w intencji Darka o uzdrowienie z nowotworu.

  OdpowiedzUsuń
 5. Proszę o błogosławieństwo Boże w mojej rodzinie.

  OdpowiedzUsuń
 6. Proszę łaskawie w intencji o odwzajemnienie miłości, aby zbudować stały związek oparty na szacunku, uczciwości i miłości.

  OdpowiedzUsuń
 7. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojego męża z depresji i alkoholizmu. Proszę o dobrą pracę dla niego.

  OdpowiedzUsuń
 8. Maryjo, proszę o uzdrowienie mojej córki z otyłości.

  OdpowiedzUsuń
 9. Proszę o uzdrowienie mojego taty Mieczysława.

  OdpowiedzUsuń
 10. Proszę o powrót do zdrowia dla Marleny.

  OdpowiedzUsuń
 11. Proszę za mojego męża, który tak troszczy się o nas wszystkich. O potrzebne zdrowie dla niego, naszą pomoc, dobre słowo i wsparcie.

  OdpowiedzUsuń
 12. Mateńko, proszę o opiekę nad kapłanami, siostrami zakonnymi, misjonarzami. szczególnie Sługo Boży wypraszaj święte kapłaństwo naszego syna.

  OdpowiedzUsuń
 13. Polecam w modlitwie matki w stanie błogosławionym, szczególnie naszą córkę oraz te, które już urodziły maleństwa.

  OdpowiedzUsuń
 14. Mateńko, proszę za naszymi synami.

  OdpowiedzUsuń
 15. Proszę za dzieci nienarodzne.

  OdpowiedzUsuń
 16. Weź w opiekę Maryjo naszą znajomą i całą jej rodzinę oraz nasze wspólne relacje.

  OdpowiedzUsuń
 17. Proszę o błogosławieństwo dla moich rodziców. O miłość, ufność i wiarę dla nich. O umiejętność ofiarowania swoich cierpień. A dla nas o otwarte oczy i serca na ich potrzeby oraz opiekę nad nimi.

  OdpowiedzUsuń
 18. Proszę o wstawiennictwo i opiekę nad naszą córką, o potrzebne natchnienia Ducha Świętego i mądrość Bożą w rozwiązywaniu codziennych problemów. Niech Maryja ją przytula i prowadzi każdego dnia, niech wola Boża się spełnia.

  OdpowiedzUsuń
 19. Proszę o opiekę nad moimi dziećmi.

  OdpowiedzUsuń
 20. Proszę o pomyślny przebieg mojej operacji i zdrowie dla mojej rodziny oraz siłę wiary w Jezusa Chrystusa Zbawiciela

  OdpowiedzUsuń